Logg Inn

Gratis norskopplæring for små bedrifter

Gratis norskopplæring for små bedrifter

KompetansePluss Arbeid er et initiativ fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har som mål å forbedre grunnleggende ferdigheter hos ansatte i lesing, skriving, regning og digital kompetanse. Programmet retter seg spesielt mot voksne med lav formell utdanning og tilbyr en rekke moduler å velge mellom. Små og mellomstore bedrifter prioriteres av HK-dir. Som en godkjent tilbyder av KPA, kan du være sikker på at Alfaskolen leverer kurs som oppfyller alle krav.

Alfaskolens gratis norskkurs

Alfaskolen har en lang historie med å tilby spesialisert norsk språkopplæring skreddersydd for å møte de unike behovene til expats og arbeidsinnvandrere. Som en del av KompetansePluss Arbeid-programmet tilbyr vi gratis norskkurs med fokus på kommunikasjon på arbeidsplassen og kulturelle nyanser. Våre kurs er designet for å hjelpe ikke-morsmålsbrukere å integrere seg mer effektivt i det norske arbeidsmiljøet, som forbedrer både individuell ytelse og generelt team-arbeid.

Enten du eller dine ansatte er nybegynnere eller avanserte brukere av norsk, kan Alfaskolen finne riktig kurs og lærer for å forbedre ferdigheter i kommunikasjon og forståelse.

Kvalifiserer dere for KPA?

Tilskudd blir gitt basert på poeng. Her er noen av de viktigste kriteriene:

  • Har bedriften ansatte med behov for opplæring i norsk som andrespråk?
  • Har bedriften 20 eller færre ansatte?
  • Har kursdeltakerne kun fullført grunnskole og/eller har utenlandsk utdanning til og med videregående opplæring, som ikke er godkjent i Norge?
  • Kan noen eller alle kurstimene foregå i arbeidstiden?

Svarte dere «ja» på en eller flere av disse spørsmålene, er dere svært sannsynlig kvalifisert for Kompetansepluss Arbeid 2025!

Kursinnhold

Kurset kan bestå av opptil 200 timer og kan settes sammen av norsk som andrespråk i kombinasjon med regneferdigheter og/eller digitale ferdigheter. Uavhengig av kombinasjon, vil kurset være yrkesrettet, ved å bruke relevant kontekst, vokabular og arbeidssituasjoner.

Skreddersydd for din bedrift og bransje

KompetansePluss Arbeid-programmet tilbyr en rekke moduler, hver med fokus på en spesifikk ferdighet. Her er noen eksempler:

Sammen med Alfaskolen kan bedrifter kombinere disse modulene for å imøtekomme behovene til de ansatte og selskapet. Alfaskolen tilbyr allerede en rekke spesialiserte kurs fokusert på grammatikksamtale eller eksamensforberedelse.

Slik samarbeider du med Alfaskolen

For å høre mer om programmet og hvordan et potensielt samarbeid kan se ut, kan arbeidsgivere ta kontakt med Alfaskolen for en konsultasjon. Vi vil skreddersy et program som møter dine spesifikke behov, og sikrer at du får mest mulig ut av KompetansePluss Arbeid!

    Login