Logg Inn

Bedrifter

Bedrifter

Gi dine ansatte språkkompetansen og selvtilliten til å lykkes i det norske arbeidslivet!

Alfaskolen tilbyr kurs for bedrifter skreddersydd til deres behov og bransje. Vi kan organisere klasseromsbaserte eller online-kurs spesielt for dine ansatte. Kurset kan holdes enten hos Alfaskolen eller i bedriftens lokaler, i eller utenfor arbeidstiden.

Ikke nok ansatte til en full klasse? Alfaskolen kan informere og veilede ansatte for å melde seg på våre faste kurs.

Kontakt oss på info@alfaskolen.no for å utarbeide et individuelt tilbud tilpasset dine behov.

Liten bedrift?

Din bedrift kan være kvalifisert for å bli med på prosjektet KompetansePluss Arbeid. Alfaskolen kan søke på vegne av din bedrift om opptil 150 timer norskundervisning og 50 timer med opplæring i digitale ferdigheter. Kurset er da gratis og blir holdt i 2023!

For å høre om din bedrifter kvalifiserte til gratis norskkurs og utarbeide et individuelt tilbud tilpasset dine behov, vennligst kontakt oss info@alfaskolen.no.


    Login