Logg Inn

Grammatikkurs

Få bedre kontroll på norsk grammatikk

Utvid ordforrådet ditt og forbedre skriveferdighetene dine slik at du kan kommunisere godt i alle situasjoner. Forbered deg til Norskprøven.

Hvis du kan litt norsk og ønsker å forbedre grammatikkferdighetene dine til mellomnivå, vil disse kursene hjelpe deg mye. Etter å ha deltatt på våre kurs og gjennomført aktivitetene, vil du se en stor forskjell både i grammatikk og skriving.

Våre grammatikkkurs er laget for å ta norskkunnskapene dine til neste nivå gjennom undervisning av høy kvalitet og andre aktiviteter.

Starting from 4435 NOK

Grammatikkurs B1

Grammatikkurs B1 vil du:

 • Få bedre kontroll på norsk grammatikk, inkludert mer kompliserte systemer som for eksempel bøyning av norske substantiv
 • Uttrykke og forstå nøkkelinformasjon om typiske situasjoner som arbeid, skole eller fritid
 • Beskrive opplevelser og situasjoner
 • Begrunne og forklare meninger og planer
 • Øve på å skrive sammenhengende tekster om ulike temaer
 • Utvide ordforrådet ditt

Noen av emnene du vil gå gjennom er substantiv, pronomen, adjektiver, bestemmere, verb og partisipper.

Etter fullført kurs vil du kunne bruke korrekt bøying av adjektiver, pronomen, substantiv og bestemmere. Du vil føle deg mer komfortabel med å bruke disse i daglig samtale og når du skriver norsk.

Grammatikkurs B2

Grammatikkkurs B2 er utviklet for å takle grammatiske problemer som ofte er utfordrende for studenter på høyere nivå. For eksempel:

 • forskjellen mellom “skal” og “vil” i framtid
 • betingelsessetninger med “hvis”
 • bruken av preposisjoner

Kurset vil også hjelpe deg å mestre stilistiske nyanser i norsk. Gjennom ulike teknikker vil du forbedre dine grammatiske ferdigheter. Teknikkene inkluderer:

 • oppgaver/øvinger
 • gruppearbeid
 • skriveoppgaver

Velg det som passer best for deg

Alfaskolen er en offisielt anerkjent tilbyder av undervisning i norsk som andrespråk og samfunnskunnskap. Timer som gjennomføres på våre norskkurs godkjennes av UDI i søknader om permanent oppholdstillatelse.

Du kan fullføre dette kurset som helhet (8 uker) eller i to deler (2 x 4 uker). Økter holdes to ganger i uken, enten mandag/onsdag ELLER tirsdag/torsdag. Hver økt består av 3 undervisningstimer og kurset består av 24 undervisningstimer totalt. Hver undervisningstime varer i 45 minutter.

Du kan enkelt kombinere et grammatikkkurs med et standard norskkurs. Øktene består av teoretiske og praktiske deler. Du vil jobbe med oppgaver og øvinger både individuelt og i grupper, og konsentrere deg om det som kan være vanskelig for deg som ikke har norsk som morsmål. Du vil få en betydelig mengde lekser.

Du kan velge å delta på våre kurs på skolen vår i Oslo  eller via Zoom. Sertifiserte, erfarne lærere med norsk som morsmål eller tilnærmet morsmållik kompetanse for en-til-en eller gruppetimer. Alle våre priser er i NOK.

Grammatikkurs B1 forbedrer bruken av norsk grammatikk i dagligdagse situasjoner. Dette kurset passer best for studenter som lærer norsk på mellomnivå B1.

Du må kunne produsere og forstå norsk godt og minimum være på høyt mellomnivå B2 i henhold til CEFR.

Kursbevis

Hvis du fullfører 80 % eller mer av kursets innhold, vil du motta et offisielt digitalt kursbevis etter kurset.

Offentlige helligdager

Undervisning som ifølge vanlig timeplan faller på offentlige helligdager i Norge, vil flyttes og gjennomføres på fredager.

Login