Logg Inn

Norskprøvekurs

Norskprøvekurs

Velkommen til Norge!

Norskprøven er en serie eksamener designet for utenlandske innbyggere som trenger å demonstrere tilstrekkelige kunnskaper i norsk, enten det er for permanent opphold, statsborgerskap eller personlig utvikling.

Vårt forberedelseskurs er perfekt for studenter som ønsker å utmerke seg i en norsk offentlig eksamen. Om du trenger å repetere og styrke materialet fra nivåene A1 og A2, B1 eller B2, vil dette kurset grundig forberede deg til neste trinn i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Bli med oss og bygg selvtilliten og kompetansen som trengs for å lykkes!

På Alfaskolen får du mulighet til å ha øvinger spesifikt rettet mot Norskprøven og materiell som hjelper deg med å forbedre norskkunnskapene dine og bli bedre forberedt til dem.

Starting from 6907 NOK

På dette kurset vil du få et innblikk i de ulike oppgavene på Norskprøven, samt strategier for å mestre dem. Øv på å løse oppgavene i vår digitale ressurs, ved å bruke et program utviklet spesielt for å hjelpe deg med forberedelser til prøven. Utvikle dine muntlige ferdigheter (muntlig prøve), skriftlige ferdigheter (skriveprøve), lytteferdigheter (lytteprøve) og leseferdigheter (leseprøve). Få tilbakemelding fra læreren din på din skriftlige og muntlige produksjon. Lær nytt vokabular innenfor de aktuelle emnene.

Du vil også repetere og styrke din kunnskap og forståelse av følgende grammatikkområder:

  • Tempussystemet og hvordan man uttrykker fortid, nåtid og framtid
  • Uttrykke meninger med verbene tror, synes og mener
  • Substantiv og adjektiv, bøyningsmønstre i entall og flertall, bruk av ubestemt og bestemt form, sammenligning når det gjelder adjektiver
  • Possessiver
  • Setningsstruktur, sammensatte og komplekse setninger, ordstilling i helsetninger og leddsetninger
  • Bindeord
  • Realistiske og urealistiske betingelsessetninger, setninger med formelt subjekt det, leddsetninger med som
  • De viktigste reglene for tegnsetting

Velg det som passer best for deg

Alfaskolen er en offisielt anerkjent tilbyder av undervisning i norsk som andrespråk og samfunnskunnskap. Timer som gjennomføres på våre norskkurs godkjennes av UDI i søknader om permanent oppholdstillatelse.

Velg det som passer dine interesser, behov og tilgjengelighet best. Det holdes økter to ganger i uken (3 undervisningstimer per økt for klasseromsbaserte kurs og 2 undervisningstimer for nettbaserte norskkurs) enten mandag/onsdag ELLER tirsdag/torsdag.

Du kan velge å delta på våre kurs på skolen vår i Oslo eller via Zoom. Sertifiserte, erfarne lærere med norsk som morsmål eller tilnærmet morsmålskompetanse for en-til-en eller gruppetimer. Alle våre priser er i NOK.

Dette kurset er laget for deg som har fullført standard- eller intensivkurs på A2-nivå, i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk. Hvis du ikke vet nivået ditt, kan du begynne med å ta en nivåprøve.

Dette kurset er for elever som ønsker å forberede seg til en offentlig prøve i norsk, eller føler behov for repetisjon av materiellet dekket i nivå A2 og B1 og ønsker å forberede seg til neste nivå i CEFR.

Planlegger du å ta Norskprøve B1-B2? Dette kurset er for deg som ønsker å oppfriske grammatikken og ordforrådet ditt på nivå B1-B2. Ideelt sett bør du ha fullført standard- eller intensivt kurs på B2.1, B2.2 og B2.3-nivå eller tilsvarende før du tar dette kurset.

Kursbevis

Hvis du fullfører 80 % eller mer av kursets innhold, vil du motta et offisielt digitalt kursbevis når kurset er fullført.

Offentlige helligdager

Oppmøter som etter vanlig plan faller på en offentlig norsk høytidsdag, vil bli flyttet til neste kursdag, med mindre noe annet er avtalt.

Desember 25. – Januar 1.Juleferie 2023/2024
Mars 28. – April 1.Påskeferie, skolen er stengt 25.03-01.04
Mai 1.Arbeidernes dag
Mai 9.Kristi Himmelfartsdag
Mai 17.Norges nasjonaldag
Mai 20.2. Pinsedag
Desember 21. – Januar 5.Juleferie 2024/2025
Login