Logg Inn

Plasseringstest

Plasseringstest

Vi tilbyr forskjellige tester for å hjelpe deg velge riktig nivå for norskkurset ditt hos Alfaskolen.

Hver test er delt inn i forskjellige seksjoner som samsvarer med skolens kursnivåer (A0-A2, B1, B2, C1).

OBS! Det er elevens eget ansvar å melde seg på riktig kursnivå. Dersom du melder deg på feil nivå grunnet egen feilvurdering, må du betale gjeldende gebyr for å bytte kurs.

Hvis du ønsker å ta en plasseringstest eller rådføre deg med en lærer, vennligst kontakt oss på info@alfaskolen.no.

Lykke til!

Login