Logg Inn

Vilkår og betingelser

Alfaskolens skolereglement 

Generelt:  

1.1. Skolen er antirasistisk, apolitisk og ikke-religiøs. Alfaskolen er stolte av å ta imot alle elever for den de er, uavhengig av hvordan de ser ut, hva de tror på eller hvem de elsker. Elever og lærere kommer hit for å lære, og ikke for å overbevise andre om deres tro eller overbevisning.
1.2. Både lærere og elever skal jobbe under hyggelige forhold. Krangling, banning og bruk av støtende språk tolereres ikke. Vi forventer at alle på skolen vår behandler hverandre med respekt. Feil som gjøres i klasserommet skal ikke møtes med kritikk eller latterliggjøring. Husk at alle er her for å lære.
1.3. Kursregistreringer er begrenset til studenter som fyller 18 år eller mer, i løpet av det kalenderåret det aktuelle kurset finner sted for klasseromskurs, og 15 år eller mer for nettkurs. Studenter under denne aldersgrensen vil ikke bli tatt opp til våre kurs. For alle studenter under 18 år skal kursavtale undertegnes av verge eller foresatte. Unntak kan gjøres i dialog med forelder/verge.
1.4. Alfaskolen gir kurs i norsk og samfunnskunnskap både til elever som omfattes av det norske introduksjonsprogrammet og de som ikke omfattes av programmet. Begge elevgruppene må betale for kurs da Alfaskolen er en privat tilbyder av norskundervisning.
1.5. Det er forbudt å røyke inne i bygget. Personer som røyker utenfor bygningen bes om ikke å kaste sigarettsneiper eller annet på bygningens trapper eller rundt. Personer som blir tatt for å røyke inne i bygget vil bli ilagt en bot på 500,- kr.
1.6. Personer som er påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler vil bli bedt om å forlate skolen uten rett til kompensasjon for tapte timer.
1.7. Brudd på reglene #1.1.- #1.6. vil bli fulgt av en offisiell advarsel; repeterende oppførsel vil i siste instans føre til bortvisning fra skolen uten rett til noen refusjon av verdien av de resterende timene av deltakerens kurs.
1.8. Lærere er der for å hjelpe elevene innenfor skolens pensum. De oversetter ikke brev eller andre tekster, og fyller heller ikke ut søknadsskjemaer e.l. Lærerens oppgave er å undervise etter skolens norskpensum.
1.9. Det kan forekomme informasjon på våre nettsider som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Alfaskolen forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter, eller mangler og til å endre eller oppdatere informasjon på nettsidenn, uten forvarsel.

Kurs og skoletimer:

2.1. Alle kurs undervises kun på norsk med rask progresjon, med mindre annet fremgår av emnebeskrivelsen.
2.1.1. Lengden på våre kurs er oppgitt i undervisningstimer per økt. Vår undervisningstime varer i 45 minutter.
2.1.2. Våre kurs og skolen er godkjent av Kompetanse Norge. Det gjelder særlige regler for personer omfattet av introduksjonsloven. Dersom du har rett eller plikt til å gjennomføre timer med godkjent undervisning, må du informere skolen om dette ved påmelding til kurs. Skolen kan ikke utstede attester med godkjente timer dersom du ikke har bedt om dette før kursstart da prosessen krever kartlegging av dine ferdigheter og krav på forhånd.
2.2. Alle forventes å komme til timen i tide (senest fem minutter før planlagt starttid), uavhengig av øktens art (inkl. drop in). Når noen kommer for sent, vil han/hun forstyrre andre i klassen og distrahere læreren.
2.3. Mobiltelefoner må slås av eller settes på vibrasjonsmodus før kursstart. Hvis en student forventer en viktig samtale, vennligst sett deg nær døren og forlat rommet for å svare på samtalen. Vis hensyn til pågående undervisninger, og hold holde forstyrrelser på et minimum ved å bruke lav stemme.
2.4. Spørsmål angående kursinnholdet bør stilles i løpet av undervisningstimene. Læreren har rett og plikt til å hvile i pausene.
2.5. Eventuelle administrative spørsmål, for eksempel om kursdatoer, avgifter eller skoleåpningstider, skal rettes til resepsjonen, ikke til lærerne.
2.6. (Gjelder ikke One-Year Program) Bytte fra en kursgruppe til en annen i løpet av et kurs på grunn av ytre og uventede omstendigheter (f.eks. sykdom hos et nært familiemedlem) kan ordnes, men vil bli belastet med et administrasjonsgebyr. Kursdeltakeren vil fortsette timene i en annen gruppe lik den de måtte forlate, fra det tidspunktet han/hun avsluttet timene i den originale gruppen. Endring av kursgruppe kan KUN avtales etter at resepsjonen har mottatt gyldig begrunnelse i skriftlig form og den er godkjent av skolen (f.eks. legeerklæring ved sykdom). Skolen tar ikke imot forespørsler om kursendring på telefon.

(Gjelder ikke One-Year Program) Bytte fra en kursgruppe til en annen i løpet av et kurs på grunn av ytre og uventede omstendigheter (f.eks. sykdom hos et nært familiemedlem) kan ordnes, men vil bli belastet med et administrasjonsgebyr. Kursdeltakeren vil fortsette timene i en annen gruppe lik den de måtte forlate, fra det tidspunktet han/hun avsluttet timene i den originale gruppen. Endring av kursgruppe kan KUN avtales etter at resepsjonen har mottatt gyldig begrunnelse i skriftlig form og den er godkjent av skolen (f.eks. legeerklæring ved sykdom). Skolen tar ikke imot forespørsler om kursendring på telefon:

  1. Sommerkurs: 25 % av første ukes kursavgift.
  2. Alle andre kurs: 30 % av full kursavgift.

2.6.1. Studentene er selv ansvarlige for å melde seg på riktig kursnivå. For å anslå nivået ditt kan du ta en gratis plasseringstest på Alfaskolens nettside eller på skolen for å vurdere nivået ditt før du melder deg på et kurs. Hvis du registrerer deg til feil nivå på grunn av ditt eget feilestima, vil du bli belastet gjeldende kursendringsavgifter for å endre kursnivået ditt, se reglene #2.6., #4.3. og #4.4.
2.7. Dersom studenten på grunn av sykdom ikke lenger kan delta på kurset, må han/hun fremvise legeerklæring til resepsjonen for å få bytte til en annen kursgruppe gratis eller få refundert de resterende timene av kurset. Refusjonsbeløpet vil bli beregnet fra den dagen skolen mottok dokumentasjonen (IKKE fra datoen som er oppgitt på dokumentet). Et egenandelsberettiget administrasjonsgebyr på 50 % vil bli trukket av skolen.
2.8. Deltakere kan kjøpe tilleggstimer i andre grupper, såkalte drop-in klasser, forutsatt at det er ledig plass. Pris for drop-in økter er 600,- kr pr oppmøte.
2.9. For kurs som er på spesialtilbud gjelder betingelsene for den gjeldende kampanjen. Det forventes at hver deltaker gjør seg kjent med det generelle skolereglementet før de melder seg på et kurs selv om det er på spesialtilbud. Kampanjer kan ikke kombineres med andre rabatter/kampanjer.
2.10. Et planlagt kurs starter når minimum antall deltakere har meldt seg på og bekreftet deltakelse. Skolen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette et kurs når antall bekreftede deltakere er lavere enn nødvendig. Skolen har også rett til å endre/justere startdatoer, tider og lærere.
2.11. Deltakere som deltar i 1-til-1 individuelle leksjoner og drop-in økter kan utsette en leksjon senest 24 timer før det planlagte møtet. I tilfeller der skolen varsles for sent eller ved manglende oppmøte, vil deltakeren bli belastet for tapt time.
2.12. Bruk av kursbøker og materiell er obligatorisk. Kostnaden for bøker er IKKE inkludert i kursavgiften. Kursbøker kan kjøpes på vår skole innenfor resepsjonens åpningstider, i norske bokhandlere eller på nett. Først når skolen tydelig gir informasjon om at kursmateriell er inkludert i prisen, vil det ikke være behov for å kjøpe bøker.
2.13. Kursene våre har rask fremgang og krever kjennskap til det latinske alfabetet. Kursene undervises på samme språk som det undervises i og passer for studenter på Spor 3 (hurtigspor).
2.14. På slutten av hvert kurs vil hver deltaker som har gjennomført mer enn 80% av kursinnholdet, motta et digitalt kursbevis. Papirkopi av kursbevis eller eventuell tilleggsdokumentasjon (som bekreftelse på norsknivå eller bekreftelse på delvis kursdeltakelse e.l.) kan rekvireres i skolens resepsjon mot et administrasjonsgebyr på 100,-. For et sertifikat for godkjente timer, se regel #2.1.2.

Påmelding og betaling:

3.1. Deltakerne er selv ansvarlige for å kontrollere om de er omfattet av det norske introduksjonsprogrammet og for å gi Alfaskolen korrekt informasjon under registreringsprosessen. Alfaskolen tar IKKE ansvar for uriktige eller ufullstendige personopplysninger gitt av deltakere under registreringsprosessen. Ta kontakt med alle spørsmål om introduksjonsprogrammet eller visum til UDI.
3.2. Påmelding til kurset er bindende når skolen har mottatt ett av følgende:
a) Et utfylt digitalt påmeldingsskjema gjennom Alfaskolens nettsider: Alfaskolen.no eller LearnNorwegian.online.
b) En e-post som inneholder søkers fulle navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, navn og startdato for kurset, samt bekreftelse på at han/hun har lest og godtar Alfaskolens skolereglement.
c) En utfylt og signert kursavtale som er tilgjengelig i skolens resepsjon.
d) En telefonregistrering, gjelder kun for elever som allerede er registrert i Alfaskolens bookingsystem.
3.3. Deltakerne er ansvarlige for å oppgi korrekt e-postadresse. Alfaskolen kan ikke holdes ansvarlig for at administrative e-poster (kurslenker, lekser etc.) blir viderekoblet til deltakernes spam-mappe. Alle deltakere må sørge for at Alfaskolen.no ikke merkes som spam.
3.4. Deltakerne er ansvarlige for å gi Alfaskolen oppdatert informasjon om telefonnummer, e-postadresse, hjemmeadresse og eventuelle andre viktige endringer i personopplysninger.
3.5. Dersom kursavgiften ikke betales av søkeren, men f.eks. en arbeidsgiver eller vertsfamilie, må tredjeparten bekrefte dette skriftlig til skolen. Dersom slik bekreftelse ikke er mottatt av skolen, vil søkeren holdes ansvarlig for å dekke kostnadene for sitt kurs.

For alle klasseromskurs:

3.6. Etter at kurspåmeldingen er bekreftet, sendes en e-post eller brev med detaljert informasjon om hvordan du betaler for kurset, til søkeren. Kursavgiften skal betales senest på betalingsforfall (‘betalingsfrist’).
3.7. Fakturaen for kurset kan betales:
– ved bruk av nettbankkonto (‘nettbank’)
– på postkontoret eller i banken
– med kredittkort (Visa eller Mastercard)
 med kontanter på Alfaskolen innenfor resepsjonens åpningstider (det tilkommer et tilleggsgebyr på 85,- kr for hver faktura)
3.8. Det er viktig å huske på at de fleste banker krever ekstra servicegebyrer når de mottar internasjonale bankoverføringer. Alfaskolen dekker IKKE disse merkostnadene: serviceavgiftene pluss eventuelle gebyrer som kreves av kursbetalers egen bank skal dekkes av kursbetaler.
3.9. For alle kurs (unntatt One-Year Program) skal den totale kursavgiften betales SENEST EN DAG før kursstart. Alfaskolen forbeholder seg retten til å be om betalingsbevis første kursdag.
3.10. Hele kursavgiftene for ettårsprogrammene våre må betales innen 10 dager etter mottak av betalingsinformasjonsbrevet (se regel #3.6.). Studentens opptak til disse programmene bekreftes først etter at innbetaling av hele kursbeløpet (ekstra banktjenestegebyr IKKE inkludert) er registrert på Alfaskolens bankkonto. 10 % av kursavgiften for ettårsprogrammene våre er administrasjonsgebyrer og kan derfor ikke refunderes.
3.11. Om ønskelig kan et offisielt brev som bekrefter opptak til emnet sendes til studenten, f.eks. for å søke om visum (mer informasjon finnes under avsnittet ‘Visum og studentinnskuddskonto’). Dette brevet sendes først etter at innbetaling av hele kursbeløpet (ekstra banktjenestegebyr IKKE inkludert) er registrert på Alfaskolens bankkonto. Se regel #5.1. for mer informasjon. Denne regelen vil i dette tilfellet erstatte regler #4.3. og #4.4.
3.12. Påmelding til kurs, enten via internett eller etter kursavtale, er bindende. Men i enkelte situasjoner lar Alfaskolen deltakere melde seg fra en kursregistreringsliste før kursstart. Se avsnittet ‘Avbestillings- og avbestillingsgebyrer’ for detaljert informasjon.
3.13. Dersom deltakeren bestemmer seg for at de ikke lenger ønsker å delta på kurset, vil han/hun likevel være forpliktet til å betale hele kursbeløpet som oppgitt på fakturaen/betalingsinformasjonsbrevet.
3.14. Alle kursavgifter (unntatt ettårsprogrammer) kan betales i to avdrag etter avtale med resepsjonen. Første avdrag vil inkludere et tilleggsgebyr på 300,- kr. Denne muligheten gjelder kun for personer med bosted i Norge og som har norsk personnummer. Av administrative årsaker er denne muligheten kun tilgjengelig når deltakeren informerer skolen om dette ved påmelding.
3.15. Kursavgiften for Årsprogrammene kan betales i fire like store avdrag, etter avtale med resepsjonen. Første termin vil inkludere et tilleggsgebyr på kr 400,-. Denne muligheten gjelder kun for personer med bosted i Norge og som har norsk personnummer. Av administrative årsaker er dette alternativet kun mulig når deltakeren informerer skolen om dette ved påmelding.
3.16. Fakturaer/betalinger som ikke er betalt innen forfallsdato (‘betalingsfrist’) vil bli behandlet i henhold til norsk lov og skyldig beløp vil bli registrert i ihht. norsk inkassolov. Inkassobyrået er en ekstern institusjon som beregner og belaster forsinkelsesgebyrer og påløpte renter i tillegg til hovedkravet.
3.17. Alfaskolen forbeholder seg retten til å holde tilbake deltakerens kursbevis etter siste leksjon, dersom deltakerens kurs ennå ikke er betalt.

For alle nettkurs:

3.18. Du kan kjøpe norsk nettkurs via Alfaskolens offisielle nettbutikk www.learnnorwegian.online. Du må oppgi din e-postadresse, ditt navn, faktureringsadresse og et gyldig telefonnummer før du fullfører et kjøp.

Du kan betale for de norske nettkursene ved å bruke:
– Et kredittkort
– Vipps
– AfterPay (kun for selskaper)
Du vil motta en ordrebekreftelse på e-post for kjøpet.

Avbestillingsgebyrer:

4.1. Norsk «angrerett»: Påmeldinger utført på Alfaskolens nettsider er underlagt norsk «angrerett» kap.6 § 20. Angrefristen er 14 dager (som i kap.6 § 21) fra dagen deltaker mottar e-post som bekrefter registreringen. Tilsendt angrerettskjema kan fylles ut og sendes inn senest på fristdagen. Skjemaet kan sendes på epost til info@alfaskolen.no, eller på post til Kongens gate 15, 0153 Oslo. I henhold til Angrerettens § 26 er deltakeren forpliktet til å betale for alle økter avholdt før datoen for utøvelse av angreretten.
Registreringer utført i Alfaskolens lokaler er kun underlagt Alfaskolens egne fratredelsesvilkår:
4.2. Kansellering av kursdeltakelse aksepteres først når de presenteres i tide i skriftlig form, enten på e-post, gjennom skolens hjemmeside eller levert i resepsjonen. Skolen tar ikke imot oppsigelser over telefon. En påmelding til et emne anses som bindende inntil skriftlig oppsigelse er mottatt av skolen.
4.3. Alfaskolen har følgende retningslinjer for kansellering og kursendring (gjelder ikke visumsøkere):

a) Alfaskolen tillater gebyrfri utmelding fra kurset når utmeldingen er mottatt skriftlig 8 eller flere kalenderdager før kursstartdato. (Eksempel: dersom et kurs starter 15. januar, kan deltakeren melde seg gratis fra kurset til og med 7. januar.)
b) Påmeldte deltakere som allerede har betalt kursavgiften, men bestemmer seg for å si opp 8 eller flere kalenderdager før kursets startdato vil få hele kursavgiften refundert.
c) Påmeldte deltakere som melder seg ut av kurset 7 eller færre kalenderdager før kursstartdatoen vil ikke bli belastet for hele kursbeløpet, men vil bli belastet en kanselleringsgebyr (se regel #4.4.). (Eksempel: dersom et kurs starter 15. januar og deltakeren sier opp i perioden 8.-14. januar, vil han/hun bli belastet med fratredelsesgebyr.)
d) Påmeldte deltakere som allerede har betalt kursavgiften og bestemmer seg for å si opp 7 eller færre kalenderdager før kursstartdatoen, vil få kursavgiften refundert, minus en kanselleringsgebyr (se regel #4.4.).
e) Oppsigelser mottatt på eller etter første kursdag godtas ikke. Påmeldte vil bli belastet hele kursavgiften som oppgitt på kursfakturaen(e).
f) Påmeldte deltakere som har fått plass på et av våre ettårsprogrammer og ikke trenger visum, kan kansellere registreringen inntil 30 kalenderdager før programmets startdato. Et ekstra fratredelsesgebyr påløper (se regel #4.4.). Oppsigelser mottatt 29 kalenderdager eller mindre før programmets startdato aksepteres ikke.
4.4. Alfaskolens gebyrer for sen oppsigelse og endring er som følger:

a) Ettårsprogrammer: 10 % av hele kursavgiften.
b) Sommerkurs: 25 % av første ukes kursavgift.
c) Alle andre kurs: 30 % av full kursavgift.
d) Annet enn regler #2.6. og #4.1., har deltakeren ingen rett til noen form for refusjon eller kompensasjon for det betalte kursbeløpet eller beløpet i tilfelle han/hun bestemmer seg for å forlate/blir tvunget til å forlate kurset tidligere enn kursets sluttdato.

4.5. Eventuelle renter på midler som holdes på noen av Alfaskolens bankkontoer tilhører Alfaskolen AS.

Visa og studentinnskuddskonto:

5.1. Søkere som trenger et offisielt opptaksbrev fra skolen for å søke om visum/oppholdstillatelse er forpliktet til å betale hele kursavgiften (ekstra gebyrer for banktjenester ikke inkludert) før et slikt dokument vil bli utstedt og sendt. Denne regelen erstatter regler #4.3. og #4.4. vedrørende kursavmelding/kursbytte og gebyrer knyttet til kursavmelding/kursbytte.
Søkere som trenger et offisielt opptaksbrev fra skolen for å søke om visum/tillatelse har følgende to alternativer:
5.1.1 Hvis du registrerer deg og betaler for et av våre kurs med mindre enn 96 timetimer, refunderes ikke kurset. Velg kurs med omhu.
5.1.2 Hvis du registrerer deg og betaler for et av våre fullnivåkurs (96 leksjonstimer), anses betalingen din som en «åpen betaling» og er gyldig i 12 måneder. Hvis du ikke kan bli med på kurset du har meldt deg på, har du rett til å kansellere kurset du har meldt deg på, 8 eller flere kalenderdager før kursstartdatoen, gratis. Du kan booke om kurset til et hvilket som helst annet kurs uten gebyr. Velger du å bytte til et dyrere kurs vil du bli belastet differansen. Betalingen din inkluderer et ikke-refunderbart avbestillingsgebyr på 35 %. Du vil få refundert 65 % av kursavgiften kun i tilfelle visumsøknaden din blir avslått (du må sende oss en kopi av brevet fra UDI som bekrefter at visumet ditt ble avslått).
5.2. Alfaskolen har opprettet en Student Deposit Account (heretter kalt SDA) for kurssøkere som for å søke om visum/oppholdstillatelse trenger å holde en viss sum penger på en norsk bankkonto. SDA er KUN tilgjengelig for søkere som trenger å søke om visum/oppholdstillatelse.
5.3. Hele kursavgiften og innskuddsbeløpet som skal betales til SDA er to separate elementer: kursavgiften er IKKE en del av innskuddsbeløpet.
5.4. Søkere som får visum/oppholdstillatelse ved opptak til kurs ved Alfaskolen for å lære norsk plikter å oppnå minimum oppmøte på 80% av kursets innhold.
5.5. Studenter plikter å åpne en personlig bankkonto i sitt navn i en norsk bank innen tre måneder etter ankomst til Norge. KUN etter at studenten har fremlagt offisiell dokumentasjon fra banken på at det er opprettet ny konto i elevens navn, vil Alfaskolen overføre hele innskuddsbeløpet fra SDA til studentenes egen norske personlige bankkonto. Søker kan ikke kreve påløpte renter på innskuddet.
5.6. Annet enn regel #5.3. Alfaskolen tillater ikke at NOEN andre transaksjoner utføres på SDA.

5.7. Dersom visumsøknaden blir avslått, vil Alfaskolen refundere kursavgiften til søkeren, etter å ha trukket fra 35 % avbestillingsgebyr (10 % for ettårsprogrammer). Alfaskolen vil også refundere hele innskuddsbeløpet fra SDA til søkeren. Søker kan ikke kreve påløpte renter på kursavgift og depositum.

5.7.1 Hvis du har meldt deg på ubegrenset norsktimer, gjelder reglene #5.1. Dersom du har betalt for mer enn full kursavgift (96 timer), kan dette refunderes i henhold til reglene #4.3 og #4.4.

5.8. Refusjonene fra regel #5.7. vil først gjennomføres etter at Alfaskolen har mottatt kopi av offisielt brev fra den norske ambassaden, konsulatet eller UDI, hvor det står at visumsøknaden er avslått.
5.9. Alfaskolen kan aldri garantere at en elev får innvilget visum; Alfaskolen er dermed ikke ansvarlig ved visumavslag eller utløp.
5.10. Det er opp til søkeren å sette seg inn i mulighetene og kravene til visum. Dette kan gjøres ved den lokale norske ambassaden/konsulatet eller hos Utlendingsdirektoratet (www.udi.no). Alfaskolen gir kun informasjon om sin skole og kurs og ikke om visumregler og vilkår.
5.11. Følgende regel om kursoppsigelse gjelder for påmeldte som har søkt om visum: Påmeldte som krever visum, har blitt tatt opp på et kurs/program og har mottatt opptaksbrev kan bare si opp dersom visumsøknaden blir avslått/ nektet. Ingen andre oppsigelser aksepteres.

Online norskkurs:

6.0 Vi tilbyr virtuelle klasseromsgruppekurs med lærer på en digital plattform. Antallet undervisningstimer du får varierer og fremgår tydelig av emnebeskrivelsene. Alle timene varer i 45 minutter hver.
6.1. Andre nettkurs: Vi tilbyr 3 typer nettkurs:

  • En-til-en Zoom-møter med en nettlærer.
  • Nettbaserte norskkurspakker med tilgang til en digital læringsplattform og et antall nettbaserte undervisningstimer ansikt til ansikt på Zoom.
  • Nettbasert norskkurs (selvstudium) med læreroppfølging i programmet som kan suppleres ved å kjøpe en-til-en Zoom-møter med nettlærer.

6.2. Hvis du har bestilt et kurs med en-til-en møter med nettlærer, har du kun tilgang til nettlærer i løpet av kursperioden. Zoom-møtene og de skriftlige øvelsene må derfor gjennomføres i løpet av denne kursperioden.
6.2.1. For skrivekurset og forberedelseskursene vil kursperioden være 6 uker fra datoen du mottar e-posten «Velkommen til ditt kurs» fra læreren din. I tillegg til 3 Zoom-møter (30 minutter hver), kan du kontakte din nettlærer med spørsmål knyttet til kurset eller møtene på e-post i denne perioden.
6.2.2. Du har tilgang til de digitale læringsressursene i perioden du mottar brukerkontoinformasjonen din til kurset er over.
6.2.3. For en-til-en interaktive nettbaserte norskprogrammet med lærer har du tilgang til nettlæreren din i 4 til 20 uker avhengig av kjøpet, fra datoen du mottok e-posten «Velkommen til ditt kurs». I tillegg til Zoom-møtene (45 minutter hver), kan du kontakte din nettlærer med spørsmål knyttet til kurset eller møter på e-post i kursperioden.
6.2.4. Du har tilgang til et interaktivt læringsprogram i 4-24 uker. Lengden avhenger av kjøpet ditt og tilgangen din starter fra datoen du mottar brukerkontoen din.
6.3. Dersom du ønsker å utvide tilgangen til nettressursene, ha ytterligere Zoom-møter og/eller skriftlige øvelser, må du kontakte Alfaskolen.
6.4. Om Zoom-møter: Varigheten av Zoom-møtene varierer for de ulike nettkursene. Varigheten av våre virtuelle klasseromsgruppekurs er beskrevet i regel #6.0. For en-til-en nettkursene, forberedelseskursene og skrivekursene er møtene på minimum 45 minutter. Du kan planlegge lengre Zoom-møter med din online-lærer.
6.5. Våre virtuelle klasseromsgruppekurs følger en planlagt fast timeplan. Alle kursoppleggstider er oppgitt i norsk standardtid (mellomeuropeisk tid eller sentraleuropeisk sommertid). Alle andre en-til-en Zoom-møter må planlegges i tidsrommet 08:00 – 20:00 (norsk normaltid), mandag til fredag ​​med mindre du og nettlæreren din har avtalt noe annet.
6.6. Om brukernavn og passord: På kurs hvor du har tilgang til digitale ressurser vil du motta brukernavn og passord. Dette er din private brukerkonto og må ikke deles med noen. Hvis du deler denne kontoen med en annen person, mister du tilgangen til den digitale ressursen.
6.7. Om priser og betaling: Betalingen for kurset må være registrert før kursstart.
6.8. Om avbestilling eller utsettelse av nettkurs og nettkursmøter: Du har full angrerett i 14 dager fra den dagen du kjøper kurset i henhold til avbestillingsloven/angrerett (se også regel #4.1.). Hvis kurset ditt har startet, vil du bli belastet for dagene du deltok på kurset og dette beløpet vil bli trukket fra refusjonen.
6.9. For virtuelle klasseromsgruppekurs tillater Alfaskolen avmelding fra kurset gebyrfritt når avmeldingen er mottatt skriftlig 8 eller flere kalenderdager før kursstartdato. (Eksempel: hvis et kurs starter 15. januar, kan deltakeren trekke seg fra kurset gratis til og med 7. januar.)
6.9.1. Påmeldte som bestemmer seg for å si opp 8 eller flere kalenderdager før kursets startdato vil få hele kursavgiften refundert.
6.9.2. Påmeldte som trekker seg fra kurset 7 kalenderdager eller mindre før kursstartdatoen, vil ikke bli belastet hele kursbeløpet, men vil bli belastet med et kanselleringsgebyr (se regel #1.10). (Eksempel: hvis et kurs starter 15. januar og deltakeren sier opp i perioden 8.-14. januar, vil han/hun bli belastet med fratredelsesgebyr.)
6.9.3. Påmeldte som sier opp 7 kalenderdager eller mindre før kursets startdato, vil få kursavgiften refundert, minus et fratredelsesgebyr (se regel #6.10.).
6.9.4. Oppsigelser mottatt på eller etter første kursdag godtas ikke. Påmeldte vil bli belastet hele kursavgiften som oppgitt på kursfakturaen(e).
6.10. Alfaskolens oppsigelse og endring av kursavgifter er som følger:

a) For alle virtuelle klasseroms gruppekurs: 30 % av hele kursavgiften.

b) For alle individuelle nettkurs: 20 % av hele kursavgiften.

c) Annet enn regler #6.9. og #6.16., har deltakeren ingen rett til noen form for refusjon eller kompensasjon for det betalte kursbeløpet eller beløpet i tilfelle han/hun bestemmer seg for å forlate/blir tvunget til å forlate kurset tidligere enn kursets sluttdato.
6.11. Våre planlagte virtuelle klasseromsgruppekurs starter når det nødvendige minimumsantallet av deltakere har meldt seg på og bekreftet deltakelsen. Skolen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette et planlagt virtuelt klasseromsgruppekurs når antall bekreftede deltakere er lavere enn nødvendig. Skolen har også rett til å endre/justere startdatoer, tider og lærere.
6.12. Det forventes at du kommer i tide til planlagte Zoom-møter med nettlæreren din. For en-til-en Zoom-møter, hvis du er mer enn 15 minutter forsinket til møtet, vil leksjonen din bli ansett som en «no show» og derfor tapt. Hvis nettlæreren din er mer enn 10 minutter forsinket til det planlagte møtet, kan du avbryte møtet og planlegge på nytt uten ekstra kostnader.
6.13. Dersom du har behov for å endre et en-til-en Zoom-møte, må du melde fra til nettlærer eller Alfaskolen skriftlig (på e-post) minst 24 arbeidstimer (lørdag og søndag er ikke arbeidsdager) før avtalt møte. Hvis varselet mottas mindre enn 24 arbeidsdager før det planlagte møtet, vil møtet bli ansett som tapt.
6.14. Du er ansvarlig for at ditt eget utstyr fungerer (som PC, mikrofon, videokamera og internettforbindelse). Hvis det er problemer med utstyret eller internettforbindelsen, vil møtet anses som tapt. Hvis nettlæreren din har problemer med utstyret eller internettilgangen, kan du planlegge et nytt nettmøte uten ekstra kostnader.
6.15. Dersom du opplever at læreren din ikke følger deg opp tilstrekkelig eller du ønsker å bytte lærer, må du kontakte Alfaskolen eller pedagogisk rådgiver umiddelbart.
6.16. Om sykdom: Dersom du er syk, må du melde fra til lærer og/eller Alfaskolen skriftlig på sykdomsdagen. Legeerklæring på norsk eller engelsk skal sendes til Alfaskolen innen en uke fra utstedelsesdatoen. Planlagte en-til-en nettmøter vil bli endret uten ekstra kostnader. For virtuelle gruppekurs, vennligst kontakt Alfaskolen.
6.17. Om kursbevis: For å motta et kursbevis for å fullføre nettkurset ditt, må du oppfylle følgende kriterier:
6.17.1.  For gruppekurs i virtuelt klasserom må du delta på minimum 80 % av de planlagte oppmøtene.
6.17.2.  For nettkurs med interaktive læringsprogrammer: Fullfør skriftlige øvelser (minimum 6 av 8 for nivå A1, 5 av 6 for A2, 3 av 4 for B1, og 2 av 3 for B2 og 2 av 2 for C1), delta på minimum 3 av 4 Zoom-møter og arbeid minimum 2 timer hver uke med den digitale ressursen.
6.17.3.  For skrivekurs, forberedelseskurs til Norskprøven og Bergenstesten: Gjennomfør skriftlige øvelser (minimum 4 av 6) og delta på minimum 2 av 3 Zoom-møter.
6.17.4.  For våre online selvstudiekurs, vennligst kontakt Alfaskolen.
 

Klageprosedyre og retningslinjer:

7.0. Alfaskolens klagebehandling: Dersom du ønsker å klage til Alfaskolen, send en epost til info@alfaskolen.no. Sørg for at e-postklagen inkluderer:

  • Ditt navn og kontaktinformasjon
  • En beskrivelse av klagen
  • Et forslag til løsning

7.1. Klagen vil bli bekreftet innen 2 arbeidsdager (mandag til fredag). Du kan forvente et utfyllende svar innen 5 arbeidsdager og i samsvar med følgende Alfaskolens klageretningslinjer.
7.2. Alfaskolens klagepolicy: Alfaskolen ser på klager som en sjanse til å rette opp for den som har klaget, samt en mulighet til å lære og bli bedre for fremtiden.
7.3. Målet med vår policy er å:
– Gi en klageprosedyre som er rettferdig, oversiktlig og enkel å bruke.
– Offentliggjøre klageprosedyren vår slik at det er mulig å kontakte oss for å klage.
– Sørge for at alle ansatte ved Alfaskolen vet hva de skal gjøre dersom det kommer inn en klage.
– Sørge for at alle klager blir undersøkt rettferdig og i tide.
– Sørge for at klager, hvis det er mulig, blir løst og at forhold blir reparert.
– Samle informasjon som hjelper oss å forbedre vår ytelse.
7.4. Definisjon av en klage: En klage er ethvert uttrykk for misnøye, enten det er berettiget eller ikke, over noen sider ved Alfaskolen og tjenestene den yter.
7.5. Fortrolighet: All klageinformasjon vil bli behandlet sensitivt, og involverer kun de som trenger å vite og følger eventuelle relevante databeskyttelseskrav.
7.6. Svar på klager: Alle personer som klager vil bli behandlet med respekt. Der det er mulig, vil klager bli løst etter avtale mellom den som klager og våre ansatte.
7.7. Eskalering av uløste klager: If the grievance cannot be resolved by agreement, Alfaskolen will inform complainants where, externally, they may take further action.
7.8. Ansvar: Det overordnede ansvaret for denne policyen og dens gjennomføring ligger hos kvalitetsansvarlig hos Alfaskolen.     

Databeskyttelse/GDPR:

8.0. Oppbevaring og sletting av informasjon: 20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft i Norge. Det er forbudt å oppbevare personopplysninger lenger enn nødvendig for formålet de ble samlet inn for. Informasjon skal slettes, selv om du ikke har bedt om dette. På Alfaskolen vil vi slette alle dine personopplysninger 5 år etter at du fullførte ditt siste kurs hos oss. Denne tidsrammen er satt til å overholde fem års lagringsplikt i henhold til regnskapsloven. 

*Sist oppdatert: 4. april 2022

Login