Logg Inn

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Alfaskolens skolereglement 

1. Generelt:

1.1. Skolen er antirasistisk, apolitisk og ikke-religiøs. Alfaskolen er stolt av å akseptere alle studenter for den de er, uavhengig av hvordan de ser ut, hva de tror på eller hvem de elsker. Studenter og lærere kommer hit for å lære, ikke for å overbevise andre om sin tro eller livssyn.
1.2. Både lærere og studenter bør arbeide under behagelige forhold. Krangling, banning og bruk av støtende språk tolereres ikke. Vi forventer at alle på vår skole behandler hverandre med respekt. Ikke le av eller kritisere andre kursdeltakeres feil. Husk at alle er her for å lære.
1.3. Kursregistreringer er aldersbetinget: klasseromsbaserte kurs er begrenset til studenter som fyller 18 år eller mer i løpet av kalenderåret kurset finner sted. For nettbaserte kurs er minimumsalderen 15 år. Studenter under denne aldersgrensen kan kun bli tatt opp i våre kurs ved spesiell godkjenning fra Alfaskolens administrasjon. For alle studenter under 18 år må deres juridiske verge eller forelder sende en skriftlig bekreftelse via e-post.
1.4. Kursdeltakelse på Alfaskolen er begrenset til registrerte deltakere. Familiemedlemmer, barn, venner osv. har ikke tillatelse til å ta del i undervisningen. Kun barn over 12 år kan oppholde seg uledsaget i Alfaskolens fellesområder. Kjæledyr er ikke tillatt på Alfaskolens område.
1.5. Alfaskolen tilbyr kurs i norsk og samfunnsfag både til studenter som er dekket av det norske introduksjonsprogrammet og de som ikke er dekket av programmet. Begge gruppene må betale for kursene, da Alfaskolen er en privat tilbyder av norskkurs.
1.6. Det er forbudt å røyke inne i bygningen. Personer som røyker utenfor bygningen bes om ikke å kaste sigarettsneiper eller annet på bygningstrappene eller området rundt. Personer som blir tatt for å røyke inne i bygningen vil bli ilagt en bot på 2500,- NOK.
1.7. Personer under påvirkning av alkohol og/eller andre stoffer vil bli bedt om å forlate skolen uten rett til kompensasjon for tapte timer.
1.8. Brudd på regler #1.1.- #1.6. vil følges av en offisiell advarsel; gjentatt oppførsel vil føre til utvisning fra skolen uten rett til refusjon for verdien av de gjenværende klassene i deltakerens kurs.
1.9. Lærerne er der for å hjelpe studentene innenfor skolens pensum. De oversetter ikke brev eller andre tekster, og de fyller heller ikke ut søknadsskjemaer osv. Lærerens oppgave er å undervise i henhold til læreplanen i norsk for voksne innvandrere.
1.10. Det kan være informasjon på våre nettsider som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og annen informasjon. Alfaskolen forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjon på nettsidene når som helst, uten forvarsel.

2. Kurs og undervisning:

2.1. Alle kurs undervises utelukkende på norsk med rask progresjon, med mindre kursbeskrivelsen sier noe annet. Kjennskap til det latinske alfabetet er nødvendig (rask progresjon, spor 3).
2.1.1. Våre kurs varer i undervisningstimer per økt. En undervisningstime varer 45 minutter.
2.1.2. Våre kurs og skolen er godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Spesielle regler gjelder for personer dekket av Introduksjonsprogrammet. Hvis du har rett eller plikt til å fullføre godkjente undervisningstimer, må du informere skolen om dette når du melder deg på et kurs. Skolen kan ikke utstede sertifikater med godkjente timer hvis du ikke har bedt om dette før kurset starter, da prosessen krever kartlegging av dine ferdigheter og krav på forhånd.
2.1.3. Klasseromsbaserte kurs kan ikke filmes og følges på avstand. Ingen klasser blir tatt opp og arkivert, da dette strider mot generell databeskyttelsesforordning (GDPR).
2.2. Minimer forstyrrelser i klassen; dette inkluderer å komme til timen i tide med telefonen og andre enheter på lydløs. Deltakere som gjentatte ganger forstyrrer klassen, kan bli bedt om å forlate uten refusjon.
2.3. Oppmøte anses som gyldig kun når deltakere aktivt engasjerer seg i klassen, inkludert aktiv deltakelse i både individuelle og gruppeaktiviteter. Hvis du deltar på nett, må lyden og kameraet ditt være på gjennom hele klassen. Lærerens vurdering bestemmer om din deltakelse oppfyller kriteriene for aktivt oppmøte.
2.4. Spørsmål angående timen bør stilles i kurstidene. Læreren har rett og plikt til å hvile i pausene.
2.5. Administrative spørsmål, for eksempel angående kursdatoer, avgifter eller skolens åpningstider, bør rettes til resepsjonen, ikke til lærerne.
2.6. Studenter er ansvarlige for å melde seg på riktig kursnivå. For å estimere ditt nivå, kan du ta en gratis plasseringstest som Alfaskolen tilbyr for å vurdere ditt nivå før du melder deg på et kurs. Hvis du melder deg på et feil nivå på grunn av din egen feilvurdering av kursnivået, vil du bli belastet med gjeldende gebyrer for kursendring, se avsnitt 4.
2.7. Et planlagt kurs starter når det nødvendige minimumsantallet deltakere har meldt seg på og bekreftet sin deltakelse. Skolen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette et kurs når antallet bekreftede deltakere er lavere enn nødvendig. Skolen har også rett til å endre/justere startdatoer, tider og lærere.
2.8. Bruk av kursbøker eller digitale ressurser er obligatorisk. Kostnaden for bøker til klasseromsbaserte kurs er IKKE inkludert i kursavgiftene. Kursbøker kan kjøpes på skolen innenfor resepsjonens åpningstider, i norske bokhandlere eller på nettet. Bare når skolen tydelig gir informasjon om at kursmaterialet er inkludert i prisen, vil det ikke være nødvendig å kjøpe dette.
2.9. Et digitalt kursbevis vil bli tildelt alle studenter som har deltatt på minimum 80 % av undervisningstimene. For et sertifikat med godkjente timer, se regel #2.1.2. I tillegg til, eller i stedet for, det vanlige kursbeviset, kan resepsjonen utstede et sertifikat som bekrefter antall timer eleven har fullført. Det er en avgift på 265 NOK for dette sertifikatet. Denne avgiften gjelder alle dokumenter som må produseres manuelt av administrasjon.
2.10. Hvis du har bestilt et kurs med én-til-én-tilgang til en nettbasert lærer, har du tilgang til din nettbaserte lærer kun i løpet av kursperioden. Zoom-møtene og de skriftlige øvelsene må derfor fullføres i løpet av denne kursperioden. I tillegg til Zoom-møter (45 minutter hver), kan du kontakte din nettbaserte lærer med spørsmål relatert til kurset eller møtene via e-post i kursperioden.
2.11. Hvis ditt kjøpte kurs inkluderer tilgang til en digital ressurs, er tilgangen din begrenset til perioden fra datoen du mottar brukerkontoinformasjonen til sluttdatoen for kurset. Dette er din private brukerkonto og må ikke deles med noen. Hvis du deler denne kontoen med en annen person, vil du miste tilgangen til den digitale ressursen.
2.12. Hvis du ønsker å forlenge tilgangen til nettressursene, ha flere Zoom-møter og/eller skriftlige øvelser, må du kontakte Alfaskolen direkte.
2.13. Alle kurstider er oppgitt i norsk standardtid (sentraleuropeisk tid eller sentraleuropeisk sommertid). Alle andre én-til-én Zoom-møter må planlegges i perioden 08:00 – 20:00 (norsk standardtid), mandag til fredag, med mindre du og din lærer har avtalt noe annet.
2.14. Du er ansvarlig for at ditt eget utstyr (som datamaskin, mikrofon, tastatur og internettforbindelse) fungerer. Hvis det er problemer med utstyret eller internettforbindelsen som forhindrer deltakelse i undervisningen, vil møtet anses som tapt uten refusjon. Hvis din nettbaserte lærer har problemer med sitt utstyr eller internettforbindelse, kan du planlegge et nytt nettbasert møte uten ekstra kostnader.

3. Registrering og betaling:

3.1. Deltakere er personlig ansvarlige for å sjekke om de er dekket av det norske introduksjonsprogrammet og for å gi Alfaskolen korrekte informasjon under registreringsprosessen. Alfaskolen tar IKKE ansvar for feilaktig eller ufullstendig personlig informasjon gitt av deltakere under registreringsprosessen. Vennligst rett alle spørsmål angående introduksjonsprogrammet til UDI.
3.2. En registrering for kurset er bindende når skolen har mottatt en av følgende:
a) En fullført digital registrering gjennom Alfaskolens nettsider, www.alfaskolen.no eller www.learnnorwegian.online.
b) En e-post som inkluderer søkerens fulle navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, navn og startdato for kurset, og bekreftelse på at han/hun har lest og aksepterer Alfaskolens skolereglement.
3.3. Deltakere kan kjøpe tilgang til pågående leksjoner, såkalte drop-in klasser, hvis det er en ledig plass. Prisen for drop-in-økter er 660 NOK per økt (kurs holdt på lørdager teller som to økter).
3.4. Deltakere er ansvarlige for å gi Alfaskolen oppdatert informasjon om telefonnumre, e-postadresser, hjemmeadresse og eventuelle andre viktige endringer i personlige data.
3.5. Alfaskolen kan ikke holdes ansvarlig for administrative e-poster (kurslenker, hjemmeoppgaver osv.) som blir omdirigert til deltakernes spam-mappe. Deltakere bør sørge for at e-poster fra domenet ‘@alfaskolen.no’ ikke er merket som spam.
3.6. Alle kursbetalinger skal gjøres på www.alfaskolen.no eller www.learnnorwegian.no. Betaling via faktura aksepteres når et selskap betaler for kurset. Privatpersoner kan motta en faktura kun ved spesielle forespørsler og er underlagt et tilleggsgebyr på 85 NOK per faktura. Dette alternativet gjelder kun for personer med bosted i Norge og som har et norsk personnummer. Kursavgifter betalt kontant på vår skole er underlagt et tilleggsgebyr på 85 NOK.
3.6.1. I alle tilfeller faller betalingsansvaret på den registrerte deltakeren. Hvis betalingen er forsinket eller tilbakeholdt, forbeholder Alfaskolen seg retten til å sende en faktura til studenten med en 7-dagers betalingsfrist. Vi fraråder sterkt å melde seg på et kurs uten eksplisitt skriftlig aksept fra en tredjepartsbetaler.
3.7. Det er mulig å dele opp betalingen i to avdrag mot et tilleggsgebyr på 300 NOK. Dette alternativet gjelder kun for betalingsansvarlige med bosted i Norge og som har et norsk personnummer. Av administrative årsaker er dette alternativet kun tilgjengelig når deltakeren informerer skolen om dette ved påmelding.
3.8. Kursavgiften for Ettårsprogrammene (One-Year Program) kan betales i fire like avdrag, etter konsultasjon med resepsjonen. Det første avdraget vil inkludere et gebyr på 400 NOK. Dette gjelder kun for personer med bosted i Norge og som har et norsk personnummer. Av administrative årsaker er dette alternativet kun mulig når deltakeren informerer skolen om dette ved påmelding.
3.9. Fakturaer/betalinger som ikke er betalt innen forfallsdatoen vil bli behandlet i henhold til norsk lov, og det skyldige beløpet vil bli registrert hos det norske inkassokontoret. Inkassobyrået er en ekstern institusjon som beregner og krever inn forsinkelsesgebyrer og påløpte renter. Når en utestående betaling er sendt til inkasso, kan ikke Alfaskolen lenger administrere eventuelle gebyrer eller frister knyttet til betalingen.
3.10. Alfaskolen forbeholder seg retten til å holde tilbake deltakerens kursbevis etter siste leksjon, hvis deltakerens kurs ennå ikke er betalt.
3.11. Alfaskolen dekker IKKE tilleggskostnader ved betaling fra en internasjonal bank: tjenestegebyrer pluss eventuelle gebyrer belastet av kursbetalers egen bank skal dekkes av kursbetaleren. I tilfeller der bankgebyrene er betydelige, vil Alfaskolen be om det manglende beløpet.
3.12. For kurs som er på spesialtilbud, gjelder vilkårene for kampanjen. Hver deltaker forventes å sette seg inn i de generelle skolereglene før de melder seg på et kurs, selv om det er på spesialtilbud. Kampanjer kan ikke kombineres med andre rabatter/kampanjer.

4. Oppsigelse, kursendringer og avbestillingsgebyrer:

4.1. Norsk angrerett: Registreringer gjennomført på Alfaskolens nettside er underlagt den norske angreretten kap.6 § 20. Fristen for å benytte angreretten er 14 dager (som i kap.6 § 21) fra dagen kursdeltakeren mottar e-posten som bekrefter registreringen. Angreskjemaet kan fylles ut og sendes inn senest på fristens siste dag. Skjemaet kan sendes på e-post til info@alfaskolen.no, eller leveres til Kongens gate 15, 0153 Oslo. I henhold til § 26 i angreretten, er deltakeren forpliktet til å betale for alle økter som er holdt før datoen for utøvelse av angreretten. Registreringer gjennomført på Alfaskolens lokaler er kun underlagt Alfaskolens egne oppsigelsesbetingelser:
4.2. Oppsigelser for kurs aksepteres kun når de er presentert i tide i skriftlig form, enten via e-post, gjennom skolens nettside eller levert til resepsjonen. Skolen aksepterer ikke oppsigelser over telefon. En registrering for et kurs vil bli ansett som bindende til en skriftlig oppsigelse er mottatt av skolen.
4.3. Alfaskolen har følgende policy angående oppsigelser og endring av kurs (gjelder ikke for visumsøkere, se avsnitt 5):
a) Gratis: Alfaskolen tillater oppsigelser fra kurset uten kostnad når oppsigelsen er mottatt i skriftlig form 8 eller flere kalenderdager før kursstartdatoen. Full refusjon kan gjøres på forespørsel. Eksempel: hvis et kurs starter 15. januar, kan deltakeren si opp kurset gratis frem til og med 7. januar.
b) Sen avbestillingsavgift: Registranter som sier opp kurset 7 kalenderdager eller mindre før kursstartdatoen, vil ikke bli belastet hele kursbeløpet, men VIL bli belastet et oppsigelsesgebyr (se regel #4.4.). Eksempel: hvis et kurs starter 15. januar og deltakeren sier opp i perioden 8.-14. januar, vil han/hun bli belastet et oppsigelsesgebyr.
c) Ingen refusjon: Oppsigelser mottatt på eller etter kursstartdatoen aksepteres ikke. Kursavgiften vil ikke bli refundert, og eventuelle utestående betalinger må gjøres innen fastsatt forfallsdato.
d) Registranter som har blitt akseptert til Ettårsprogrammer og ikke trenger visum, kan kansellere registreringen sin opptil 30 kalenderdager før programstartdatoen. Et ekstra oppsigelsesgebyr gjelder (se regel #4.4.). Oppsigelser mottatt 29 kalenderdager eller mindre før programstartdatoen aksepteres ikke.
4.4. Alfaskolens oppsigelses- og kursendringsgebyrer er som følger:
a) Ettårsprogrammer: 10 % av det fulle kursgebyret.
b) Sommerkurs: 25 % av det fulle kursgebyret.
c) Alle andre kurs: 35 % av det fulle kursgebyret.
d) Utover regel #4.1., har deltakeren ingen rett til noen form for refusjon eller kompensasjon for det betalte kursbeløpet eller beløpet som skyldes i tilfelle han/hun forlater kurset tidligere enn kursavslutningsdatoen.
4.5. (Gjelder ikke for Ettårsprogrammer) Det er mulig å bytte fra ett pågående kurs til et annet på grunn av eksterne, uforutsette omstendigheter (f.eks. sykdom hos et nært familiemedlem) ved å betale et administrativt gebyr. Deltakeren vil fortsette undervisning i en tilsvarende gruppe, og starte der de slapp i den forrige gruppen. Vær oppmerksom på at en kursgruppeendring kun kan arrangeres etter at resepsjonen har mottatt og godkjent en gyldig skriftlig grunn, som en legeerklæring om sykdom. Skolen aksepterer ikke forespørsler om kursendringer over telefon.
Gebyrene for å endre et kurs er som følger:
a. Sommerkurs: 25 % av første ukes kursgebyr.
b. Alle andre kurs: 35 % av det fulle kursgebyret.
4.6. Hvis studenten ikke lenger er i stand til å delta i kurset på grunn av sykdom, må de presentere en legeerklæring til resepsjonen for å få lov til å bytte til en annen kursgruppe uten kostnad eller få refundert de gjenværende timene av kurset. Refusjonsbeløpet vil bli beregnet fra dagen skolen mottok dokumentasjonen (IKKE fra datoen som er angitt på dokumentet). Et administrativt gebyr på 35 % vil bli trukket fra refusjonen.
4.7. Deltakere som tar del i 1-til-1 individuelle leksjoner og drop-in økter kan utsette en leksjon senest 24 timer før det planlagte møtet. I tilfeller der skolen blir varslet for sent eller i tilfelle av no-show, vil deltakeren bli belastet for den tapte leksjonen.
4.8. Eventuelle renter opptjent på midler holdt i noen av Alfaskolens bankkontoer er ene og alene eiendommen til Alfaskolen AS.
4.9. Alfaskolen refunderer innen 7 arbeidsdager. Vær oppmerksom på at internasjonale transaksjoner kan ta flere dager eller uker, avhengig av mottakerbanken.

5. Visum og Studentinnskuddskonto:

5.1. Søkere som trenger et offisielt opptaksbrev fra skolen for visum-/tillatelsessøknader, er forpliktet til å melde seg på og betale hele kursavgiften for et fullt nivåkurs (96 timer) før et slikt dokument vil bli utstedt og sendt. Denne betalingen anses som en «åpen betaling» og er gyldig i 12 måneder. Vær oppmerksom på at hvis du mottok et opptaksbrev før august 2023 for et kurs kortere enn 96 undervisningstimer, er betalingen ikke-refunderbar.
5.2. Hvis du trenger å endre kurs, må Alfaskolen varsles minst 14 kalenderdager før startdatoen. Endringer gjort 13 eller færre kalenderdager før startdagen vil være underlagt gebyr for sen endring, se avsnitt 4.
5.2.1. Betalingen din inkluderer et 35 % ikke-refunderbar avbestillingsgebyr. Du vil få refundert 65 % av kursavgiften kun i tilfelle visumsøknaden din blir avslått (en kopi av brevet fra UDI som bekrefter at visumet ditt ble avslått, kreves).
5.3. Alfaskolen kan aldri garantere at en student vil få visum; Alfaskolen er derfor ikke ansvarlig i tilfelle visumavslag eller utløp.
5.4. Det er opp til søkeren å undersøke mulighetene og kravene angående visum. Dette kan gjøres ved den lokale norske ambassaden/konsulatet eller hos Utlendingsdirektoratet (www.udi.no). Alfaskolen gir kun informasjon om sin skole og kurs, og ikke om visumregler og -betingelser.
5.5. Alfaskolen har opprettet en Studentinnskuddskonto (heretter kalt SDA) for kursdeltakere som for å søke om visum/tillatelse trenger å oppbevare en viss sum penger på en norsk bankkonto. Det innskutte beløpet er i norske kroner. SDA er KUN tilgjengelig for søkere som har meldt seg på for minst 96 timer og trenger å søke om visum/tillatelse.
5.5.1. Det fulle kursgebyret og innskuddsbeløpet som skal betales til SDA er to separate elementer: kursavgiften er IKKE en del av innskuddsbeløpet.
5.5.2. Studenter er forpliktet til å åpne en personlig bankkonto i sitt navn i en norsk bank innen tre måneder etter ankomst til Norge. KUN etter at studenten har presentert offisiell dokumentasjon fra banken om at en ny konto er opprettet i studentens navn, vil Alfaskolen overføre det fulle innskuddsbeløpet fra SDA til studentens egen norske personlige bankkonto.
5.5.3. Annet enn regel #5.5. tillater Alfaskolen INGEN andre transaksjoner å bli gjort på SDA.
5.5.4. I tilfelle refusjon vil Alfaskolen kun overføre det fulle innskutte beløpet fra SDA til den opprinnelige bankkontoen som det ble innskutt fra. Søkeren kan ikke kreve renter på kursavgiften og innskuddet.
5.6.Dette punktet gjelder kun deltakere i vårt Ettårig norskopplæring og har forrang over alle andre vilkår. Søkere som trenger et offisielt opptaksbrev fra skolen for visum-/tillatelsesøknader, må melde seg på og betale hele programavgiften først. Ved avslag på visumsøknaden aksepterer Alfaskolen kansellering inntil 30 dager før kursstart og vil refundere 90 % av hele programavgiften. De resterende 10 % av totalprogramavgiften er ikke-refunderbare og vil bli beholdt som et administrasjonsgebyr.

6. Klageprosedyre og retningslinjer:

6.1. Alfaskolens klageprosedyre: Hvis du ønsker å klage til Alfaskolen, vennligst send en e-post til info@alfaskolen.no. Vennligst sørg for at e-postklagen inkluderer:
• Ditt navn og kontaktinformasjon
• En beskrivelse av klagen
• En foreslått løsning
6.2. Klagen vil bli bekreftet innen 2 arbeidsdager (mandag til fredag). Du kan forvente et svar på klagen innen 5 arbeidsdager og i samsvar med følgende Alfaskolens retningslinjer.
6.3. Alfaskolens retningslinjer for klager: Alfaskolen ser på klager som en mulighet til å rette opp ting for personen som har klaget, samt en mulighet til å lære og forbedre seg for fremtiden.
6.4. Målet med våre retningslinjer er å:
– Tilby en klageprosedyre som er rettferdig, klar og enkel å bruke.
– Offentliggjøre vår klageprosedyre slik at folk kan kontakte oss for å klage.
– Sørge for at alle ansatte på Alfaskolen vet hva de skal gjøre hvis en klage mottas.
– Sørge for at alle klager blir etterforsket rettferdig og i tide.
– Sørge for at klager, om mulig, blir løst og at forhold blir reparert.
– Samle informasjon som hjelper oss å forbedre det vi gjør.
6.5. Definisjon av en klage: En klage er ethvert uttrykk for misnøye, enten berettiget eller ikke, om ethvert aspekt av Alfaskolen og tjenestene den tilbyr.
6.6. Konfidensialitet: All informasjon om klager vil bli håndtert sensitivt, og involvere kun de som trenger å vite og følge eventuelle relevante krav til databeskyttelse.
6.7. Respons på klager: Alle som klager vil bli behandlet med respekt. Der det er mulig, vil klager bli løst ved enighet mellom klageren og vår stab.
6.8. Eskalering av uløste klager: Hvis klagen ikke kan løses ved enighet, vil Alfaskolen informere klagerne om hvor, eksternt, de kan ta videre handling.
6.9. Ansvar: Det overordnede ansvaret for denne politikken og dens implementering ligger hos Inspektøren for Kvalitetssikring av Alfaskolen.

7. Databeskyttelse/GDPR:

7.1. Lagring og sletting av informasjon: Den 20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft i Norge. Det er forbudt å beholde personopplysninger lenger enn nødvendig for formålet de ble samlet inn for. Informasjon må slettes, selv om du ikke har bedt om dette. På Alfaskolen vil vi slette alle dine personopplysninger 5 år etter at du fullførte ditt siste kurs hos oss. Denne perioden er satt for å overholde den femårige lagringsplikten i henhold til den norske regnskapsloven.

*Sist oppdatert: November 2023

Login