Logg Inn

Norsk Sommerkurs

Norsk Sommerkurs

Sommerkurs med språkfordypning i Oslo

Ønsker du å bruke sommerferien til å studere norsk og lære å kommunisere mer effektivt? Våre sommerkurs i Oslo hjelper deg med å forbedre ditt nåværende norsknivå. Sommerkursene er også en fin mulighet for deg til å praktisere norsk når du ikke går på andre kurs.

Våre sommerkurs er utviklet og designet med sikte på den perfekte balansen mellom lek og effektiv læring, slik at du kan få mest mulig ut av norskkurset ditt.

Starting from 2,475 NOK

Alfaskolen tilbyr sommerkurs på fire nivåer i henhold til Det europeiske rammeverket for språk  (CEFR):

  • Nybegynner (deltakere på CEFR nivå A0 eller som tidligere har studert norsk og kan det grunnleggende i språket)
  • Mellomnivå (deltakere på nivå CEFR A2)
  • Høyere mellomnivå (deltakere på nivå CEFR A2 – B1)
  • Avansert (deltakere på CEFR nivå B2 – C1)

I tillegg til de ordinære sommerkursene, tilbyr Alfaskolen sommerkurs med ekstra konversasjonskurs (sommerkurs PLUSS), på alle nivåer for hver uke, hvis mange nok har meldt sin interesse.

Velg det som passer deg best!

Alfaskolen tilbyr norskkurs i de populære sommermånedene fra slutten av juni til august. Sommerkursene er fleksible og tilgjengelige i totalt 8 uker. Hver uke teller som et eget kurs, og du velger selv hvor mange uker du ønsker å delta på. Sommerkursene bruker en fleksibel tilnærming der læreren kan variere undervisningsmetodene sine ut ifra gruppens behov. Selv om vi legger vekt på en hyggelig «ferie»-atmosfære, er de norske sommerkursene intense og fremskynder språkopplæringen din betydelig. Kursene fokuserer på forståelse av skriftlig og muntlig norsk og forbedring av norsk uttale.

I 2024 vil Sommerkursene bli tilbudt de følgende ukene som enten morgenkurs (09:00 – 13:00) eller ettermiddagskurs (13:00 – 17:00).

Meld deg på nå!

For å melde deg på dette kurset, klikk her.

Ønsker du å legge til flere kursuker, bør du bestille disse innen onsdag uken før neste kursuke starter. Skolen holder ikke av plasser på kursene for elever som ikke er forhåndspåmeldt eller ennå ikke har bekreftet påmelding til neste kursuke.

Kursets oppbygging

Kurslengden varierer fra 1 til maksimalt 8 uker. Du vil ha økter daglig fra mandag til torsdag og kan velge mellom morgenkurs eller ettermiddagskurs. Hver økt består av 4 undervisningstimer og en selvstudietime på til sammen 20 timer per uke. Ved påmelding til Sommerkurs PLUSS, vil du ha 5 undervisningstimer (inkludert en undervisningstime samtale) og en selvstudietime per dag, totalt 25 timer per uke. Du kjøper bare ønsket antall uker. En undervisningstime varer i 45 minutter.

  • 3 x 45 min: I løpet av denne økten vil du lære nye ord og grammatikk knyttet til dagens tema. Du vil bli introdusert for nye idiomer og deres bruksområder.
  •  Selvstudium: Under selvstudiet skal du studere oppgaver og gjøre øvelser sammen med andre medstudenter i en liten gruppe på 3-4 personer. Sammen vil dere bruke nytt ordforråd og fullføre grammatikkøvelser.
  • 1 x 45 min: I løpet av denne økten vil du diskutere selvstudiegruppeoppgavene dine med læreren din. Du vil også trene din praktiske forståelse av muntlig norsk gjennom forståelsesøvelser.
  • Samtalekurs (sommerkurs PLUSS-kurs): I løpet av denne økten vil du øve på samtaleferdigheter, uttale og grammatikk i hverdagssamtaler.

Kursmateriale

Bøker er ikke inkludert i kurset ditt og må kjøpes på Alfaskolen eller i en norsk bokhandel.
A0-A2: På Vei arbeidsbok og tekstbok (2018)
B1: Stein på Stein arbeidsbok og tekstbok (2021)
B2: God i Norsk 3 arbeidsbok og tekstbok (2021)

Plasseringstest

Du vil bli bedt om å gi skolen informasjon om ditt nåværende norsknivå i kommentarfeltet når du melder deg på kurset. Alle sommerkursdeltakere vil automatisk få tilsendt en plasseringstest på e-post, når de bekrefter påmeldingen gjennom vår nettside. Plasseringstesten gjennomføres online. Plasseringstesten er obligatorisk for alle deltakere som skal ta nivåer høyere enn A0 (nybegynner). Basert på resultatet av plasseringstesten og i samråd med deg, finner vi et passende kurs for deg. Vi anbefaler å besøke skolen uken før den første uken av sommerkurset for å fullføre plasseringstesten.

Kursbevis

På slutten av kurset, hvis du fullførte 80 % eller mer av kursets innhold og betalte kursavgiften, vil du motta et offisielt digitalt kursbevis.

Avbestilling og fravær

Avbestilling av hele eller deler av sommerkurset skal skje skriftlig. Regler og betingelser for avbestilling er beskrevet i skolens vilkår og betingelser (in english) under “Oppsigelses- og avbestillingsgebyrer” punkt 4.

Hvis du går glipp av en eller flere økter, kan du ta igjen tapte undervisningstimer ved å vise en legeerklæring. Økter kan kun erstattes av økter på samme nivå og i samme sommerkursperiode. Fravær uten sykemelding regnes som ugyldig fravær og undervisningstimer vil ikke bli erstattet eller refundert.

**Alfaskolen forbeholder seg retten til å avlyse/blande grupper der det ikke er nok elever. Dersom studentene er påmeldt for flere uker, må de ta hensyn til at det vil skje endringer, som for eksempel lærerbytte og skifte av studenter i gruppen, gjennom hele sommerkursperioden.

Login