Logg Inn

Avansert

Norsk morsmålsbruker

avansert nivå i norsk C1, vil du fullt ut kunne beherske det norske språket. Du forstår og kan bruke praktisk talt alle språklige strukturer, samt en rekke uttrykksmåter så bredt og variert som de fleste utdannede morsmålsbrukerne. Avansert nivå C1 dekker fire basismoduler: lytteferdigheter, samtaleferdigheter, utvidelse av ordforråd og grammatikk. Vårt avanserte norskkurs er det ideelle supplementet for alle som snakker flytende, hensiktsmessig og velorganisert. Med kurset vårt vil du utvikle klare og sammenhengende ideer innen tale.

C1-kurset vårt på avansert nivå henvender seg til deg som kan uttrykke deg flytende og spontant uten nevneverdig søken etter de rette uttrykkene. Det er perfekt for deg som vil bruke språket fleksibelt og effektivt til alle formål.

Starting from 2640 NOK

I løpet av timene i C1-norsk på avansert nivå vil du:

  • kunne følge et akademisk kurs på universitetsnivå
  • kunne kommunisere effektivt på yrkes- og ledernivå
  • kunne delta med selvsikkerhet på jobbmøter eller akademiske veiledningstimer og seminarer
  • kunne uttrykke deg med en flyt på høyt nivå

Velg det som passer deg best

Alfaskolen er en offisielt godkjent undervisningstilbyder. Timer som du har gjennomført på norskkursene våre er godkjent av UDI for søknader om permanent oppholdstillatelse.

Dette kurset er utformet for innlærere som har fullført høyere mellomnivåkurs B2, i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk. Dersom du ønsker å bli med på dette kurset uten å ha fullført nivå B1, kan du ta Plasseringstesten vår i norsk, som hjelper deg å finne ut hvilket nivå du er på.

Velg det som passer best for dine interesser, behov og timeplan. Du kan komme på oppmøter én gang i uka (bare på lørdager, 6 undervisningstimer per økt), to ganger i uka (3 undervisningstimer per økt for klasseromsbaserte kurs, og 2 undervisningstimer for norskkurs på nett, (mandag/onsdag ELLER tirsdag/torsdag), eller fire ganger i uka (mandag-torsdag). En undervisningstime varer i 45 minutter.

Du kan velge å komme på kurs på skolen vår i Oslo eller via Zoom. Autoriserte, erfarne lærere med norsk som morsmål, eller tilnærmet morsmålsnivå, for private- eller gruppetimer. Alle prisene våre er i NOK.

Når du er ferdig med kurset vil du ha økt kunnskap om stilistiske nyanser, og vil kunne variere ordvalget ditt i større grad. Du vil kunne benytte mer komplekse setningsstrukturer, og gjøre færre grammatikkfeil, både skriftlig og muntlig. Du vil forbedre ferdighetene dine når du skriver tekster i ulike sjangre. Du vil ha lettere for å forstå kompleks muntlig bruk av språket.

Diskuter aktuelle, praktiske temaer, og forbedre konversasjonsferdighetene, uttalen og selvtilliten ved å snakke korrekt norsk både privat og på jobb. Finpuss de muntlige norskferdighetene dine. Finn ut mer.

Dette kurset er perfekt for alle som ønsker å ta Bergenstesteksamenen (Test i norsk – høyere nivå) på de avanserte nivåene B2-C1. Finn ut mer.

Kursbevis

Når du er ferdig med det høyere mellomnivået B2, og du har deltatt på minst 80% av kursets innhold, vil du motta et offisielt digitalt kursbevis. Beviset er gyldig ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgeskap i Norge.

Offentlige høytidsdager

Undervisning som ifølge vanlig timeplan faller på offentlige høytidsdager i Norge, vil flyttes og gjennomføres på fredager.

Login