Logg Inn

Ettårig norskopplæring

Ettårig norskopplæring

Ettårig A0-B2 norsk språk- og kulturprogram – Fulltidsopplæring

Dette ettårige språkprogrammet i norsk fra A0-B2 er en fulltidskurspakke som er utformet for de som er interessert i et omfattende studium i norsk fra «A til Å«.

Programmet består totalt av 600 undervisningstimer, og tilbyr en kombinasjon av klasseroms- og nettbasert opplæring med oppfølging og veiledning fra lærer. I løpet av ett år vil du delta i norsktimer på nivåene A0-A2, B1, B2, og eksamensforberedende kurs for Bergenstesten på språkskolen vår i Oslo. Du vil også ha sekvenser bestående av konversasjon, skriftlige arbeider, og gjennomgang av eksempler på Norskprøven, som måler språkferdighetene på nivåene B1/B2 og B2/C1.

Her vil du gradvis bygge opp norskkunnskapene dine ved å jobbe regelmessig med ulike tekster, ta i bruk nytt vokabular i hverdagssamtaler og arbeide med grammatiske strukturer. I løpet av dette intensive programmet vil din evne til å kommunisere forbedres etter hver time.

Starting from 59,900 NOK

De klasseromsbaserte øktene avholdes fra mandag-torsdag, og har følgende format: 

En undervisningstime varer 45 minutter. Selvstudium er fleksibelt, så timeplanen viser et forslag til antall timer du burde vie til selvstudium per uke.

Klikk her for å se årsplanen for 2024/2025

Det ettårige fulltidsprogrammet gir deg muligheten til å praktisere norsk, og motiverer deg til å bruke språket også utenfor Alfaskolen. Gjennom denne dyptgående studieplanen vil du legge merke til at evnen din til å kommunisere og forstå omgivelsene dine forbedres for hver økt.

Kriterier for ettårsprogrammet

For å søke om plass på det ettårige fulltidsprogrammet på Alfaskolen må du oppfylle følgende: 

  • Du må ha fylt 18 år. 
  • Du må ha kjennskap til det latinske alfabetet (a,b,c, osv.). 
  • Du må ha avsluttet, eller være i ferd med å avslutte videregående opplæring.

Deltakelse på kursene våre krever ikke avanserte kunnskaper i engelsk. Du trenger ikke å fremvise bevis på beståtte eksamener i engelsk, som TOEFL eller IELTS. 

Timene avholdes utelukkende på norsk. 

Alfaskolen tilbyr ikke norsktimer med lærere på Norges offentlige høytidsdager.

Login