Logg Inn

Bergenstestkurs

Bergenstestkurs

Norskkurs for utlendinger med høyere utdanning

Utenlandske innbyggere må ta tester i norsk av ulike grunner når de bor i Norge. Dette gjelder blant annet søknader til universiteter, søknader om statsborgerskap, og noen oppholdstillatelser.

Bergenstesten er en relativt avansert eksamen, og brukes for å bekrefte kompetanse for adgang til universiteter og enkelte jobber. Den godkjennes som bevis på språkferdigheter i norsk på høyere mellomnivå – B2 eller avansert nivå – C1.

Dette kurset er for deg som ønsker å søke om opptak på et universitet i Norge, eller for arbeidstakere som ønsker å klatre på karrierestigen.

Det finnes også et sett nasjonale norskeksamener, kalt «Norskprøve».

Viktig informasjon:

Det har blitt besluttet at Bergenstesten avvikles fra oktober 2022. Alternativet til Bergenstesten er Norskprøven B2 eller C1 nivå. Norskprøven har fire delprøver som dekker lese-, lytte-, muntlige og skriftlige ferdigheter.

Kurset vil hjelpe deg å forstå strukturen og de ulike oppgavetypene i Bergenstesten. Vi vil bistå deg gjennom eksempeltester fra tidligere år, og gi deg tips til hvordan du kan teste norskferdighetene dine.

Starting from 5,980 NOK

Du må ta både muntlig og skriftlig test for å dekke norskkravene for Samordna opptak  til høyere utdanning i Norge. Kurset vil hjelpe deg å forberede deg til både den skriftlige og den muntlige testen, og det omfatter lesing, lytting, grammatikk og skriftlige innleveringer som ligner på oppgavene i Bergenstesten. Læreren vil veilede deg gjennom eksempeltester fra tidligere år, og gi deg tips til hvordan du kan teste norskferdighetene dine.

Velg det som passer deg best

Alfaskolen er en offisielt godkjent undervisningstilbyder. Timer som du har gjennomført på norskkursene våre er godkjent av UDI for søknader om permanent oppholdstillatelse.

Velg det som passer best for dine interesser, behov og timeplan. Du kan komme på oppmøter to ganger i uka (3 undervisningstimer per økt for klasseromsbaserte kurs, og 12 selvstudietimer på nett med tilgang til nettressurser og oppfølging av lærer). Én undervisningstime varer i 45 minutter.

Du kan velge å delta på kurs på skolen vår i Oslo eller via Zoom. Bli med på timene våre med autoriserte, erfarne lærere med norsk som morsmål, eller tilnærmet morsmålsnivå, for private- eller gruppetimer. Alle prisene våre er i NOK. 

Dette kurset er utformet for innlærere som har avsluttet høyere mellomnivå B2 og/eller norsk avansert nivå (C1), i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk. Dersom du er usikker på hvilket nivå du er på, kan du ta en nivåtest først.

Kursbevis

Når du er ferdig med Bergenstestkurset, og du har deltatt på minst 80% av kursets innhold, vil du motta et offisielt digitalt kursbevis.

Offentlige høytidsdager

Oppmøter som etter vanlig plan faller på en offentlig norsk høytidsdag, vil istedenfor bli avholdt på en fredag.

Login