Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

Dette kurset bygger videre på norskkurs for viderekomne. Det er et kortere påbygningskurs for de som har fullført kurs som dekker kapittel 1 til 14 i boka «Stein på stein» (nivå B1). Dette kurset er utformet for de som mener at de trenger å repetere materialet som ble dekket på B1 og som ønsker å forberede seg til neste nivå, B2 («Her på berget» kapittel 1-14) i Det felles europeiske rammeverket for språk (CERF).

 

 

 


Dette kurset består av 36 undervisningstimer og fokuserer på å forbedre grunnleggende norskkunnskap, så vel som å forbedre selvtilliten i muntlig norsk.
 
På dette kurset vil du:

 

  • repetere og utdype kunnskap om og forståelse av følgende grammatiske strukturer:
  • ordklasser: verb (infinitiv, presens, preteritum, futurum, imperativ, presens perfektum, refleksive former, s-passiv, og bli-passiv); tids- og stedspreposisjoner, preposisjonsuttrykk; adjektiv (ubestemt og bestemt form, komparativ og superlativ); possessiver (eiendomspronomen).
  • setningsstrukturer (eller ordstilling): Struktur i hel- og leddsetninger, sammenbinding av setninger, inversjon, det som subjekt, sammensatte substantiv, komma-regler.
  • utvide og bygge opp et variert og funksjonelt vokabular
  • jobbe med ulike lese-, lytte- og skriftlige oppgaver
  • forbedre muntlige ferdigheter ved å jobbe i par og i grupper, ved å gjøre rollespill –
  • utvikle dine kommunikative evner, skriftlig og muntlig

 
Kurset omfatter følgende emner:
- Mat og helse
- Bolig, økonomi og miljø
- Norsk kultur og historie
- Den norske samfunnsmodellen
- Familie og familiemønster, familiens rolle i samfunnet.
- Utdanning og arbeidsliv

Kurspris: NOK  5 270

Meld deg på dette kurset i dag!