Har du tenkt å ta norskprøve A2-B1? Eller ønsker du å friske opp grammatikken og vokabularet og trene på språkdferdighetene dine på nivå A2-B1? 


Dette kurset er ikke inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons

 

 


Ideelt bør du ha fullført B1-nivå standard- eller intensivkurs før du tar dette kurset. 

Vi vet hva det kreves for å forberede deg til norskprøve A2-B1 og fokuserer på det som  er viktig. 


 
Kursnivå


Dette kurset er for studenter som ønsker å forberede seg til norskprøven eller føler behov for å repetere materialet fra nivå A2 og B1 og forberede seg til neste nivå i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

 

Oppbygning

 

Dra fordel av vår fleksible og varierte tilnærming til læring:
 


Alfaskolen tilbyr også rene onlinekurs for å forberede deg til norskprøve A2-B1.


Kursmateriale 


Kursmaterialet består av flere tekster for å øve på tekstforståelse i tillegg til å bygge relevant vokabular innenfor temaene, jobbe med lytteoppgaver, oppgaver i grammatikk og språkbruk og noe teoretisk materiell som for eksempel grammatikkoversikter. Kursmateriellet er inkludert i prisen og forberedt av læreren. 
 

Kurset tar for seg følgende temaer:

-arbeidsliv, økonomi og ressurser

-familie

-by og land

-hjemme og rundt huset

-bolig og personlig økonomi

-skole og utdanning

-velferdsstaten og menneskerettigheter

-mat og helse

-innvandring, utvandring, kultur og tradisjoner

-media

 

På dette kurset vil du få innblikk i de forskjellige oppgavetypene samt utvikle strategier for å gjennomføre disse. Du får øve på å løse oppgavetypene som blir gitt på norskprøven i vår språklab der du bruker et program som er spesielt uviklet for å hjelpe deg med forberedelsene til prøven. Du får muligheten til å utvikle dine muntlige og skriftlige ferdigheter i tillegg til lytte- og leseferdigheter. Du får tilbakemelding på dine skriftlige og muntlige ferdigheter fra læreren. Du vil også utvide vokabularet ditt innenfor de relevante temaene. 

Du vil også repetere og styrke kunnskapen og ferdighetene dine i følgende grammatikktemaer:

- Tempussystemet og måter å snakke om fortid, nåtid og fremtid.

-Måter å uttrykke meningen din med verbene synes, tror og mener

-Substantiv og adjektiv, bøyingsmønstre  i entall og flertall, bruk av ubestemt og bestemt form (særlig i beskrivelser), sammenligning ved bruk av adjektiv 

-Possessiver

-Setningsstruktur i helsetninger og leddsetninger

-Bindeord

-Hypotetiske setninger, setninger med det som subjekt, relativsetninger med sunjunksjonen som

-Grunnleggende regler for tegnsetting

 

Kursbevis

 

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis.

 

Hellig- og høytidsdager 

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager. 

 

Kurspris: NOK  5 980Se alle tilgjengelige A2-B1-forberedelseskurs.