FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June
till 23rd of August
New courses 
starting
every Monday

Har du tenkt å ta norskprøve A2-B1? Eller ønsker du å friske opp grammatikken og vokabularet og trene på språkdferdighetene dine på nivå A2-B1? 

 

 


Ideelt bør du ha fullført B1-nivå standard- eller intensivkurs før du tar dette kurset. 

Vi vet hva det kreves for å forberede deg til norskprøve A2-B1 og fokuserer på det som  er viktig. 
 
Kursnivå:

Dette kurset er for studenter som ønsker å forberede seg til norskprøven eller føler behov for å repetere materialet fra nivå A2 og B1 og forberede seg til neste nivå i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) 

 

Oppbygning:

Dra fordel av vår fleksible og varierte tilnærming til læring:

Alfaskolen tilbyr også rene onlinekurs for å forberede deg til norskprøve A2-B1.


Kursmateriale:
Kursmaterialet består av flere tekster for å øve på tekstforståelse i tillegg til å bygge relevant vokabular innenfor temaene, jobbe med lytteoppgaver, oppgaver i grammatikk og språkbruk og noe teoretisk materiell som for eksempel grammatikkoversikter. Kursmateriellet er inkludert i prisen og forberedt av læreren. 

Kurset tar for seg følgende temaer:

-arbeidsliv, økonomi og ressurser

-familie

-by og land

-hjemme og rundt huset

-bolig og personlig økonomi

-skole og utdanning

-velferdsstaten og menneskerettigheter

-mat og helse

-innvandring, utvandring, kultur og tradisjoner

-media

 

På dette kurset vil du få innblikk i de forskjellige oppgavetypene samt utvikle strategier for å gjennomføre disse. Du får øve på å løse oppgavetypene som blir gitt på norskprøven i vår språklab der du bruker et program som er spesielt uviklet for å hjelpe deg med forberedelsene til prøven. Du får muligheten til å utvikle dine muntlige og skriftlige ferdigheter i tillegg til lytte- og leseferdigheter. Du får tilbakemelding på dine skriftlige og muntlige ferdigheter fra læreren. Du vil også utvide vokabularet ditt innenfor de relevante temaene. 

Du vil også repetere og styrke kunnskapen og ferdighetene dine i følgende grammatikktemaer:

- Tempussystemet og måter å snakke om fortid, nåtid og fremtid.

-Måter å uttrykke meningen din med verbene synes, tror og mener

-Substantiv og adjektiv, bøyingsmønstre  i entall og flertall, bruk av ubestemt og bestemt form (særlig i beskrivelser), sammenligning ved bruk av adjektiv 

-Possessiver

-Setningsstruktur i helsetninger og leddsetninger

-Bindeord

-Hypotetiske setninger, setninger med det som subjekt, relativsetninger med sunjunksjonen som

-Grunnleggende regler for tegnsetting

 

Kursbevis

Ved kursets slutt, vil du få et offisielt, digitalt kursbevis hvis du har fullført 80% eller mer av kurset.

 

Helligdager

Oppmøter som faller på offentlige helligdager, vil flyttes og foregå på fredager. Les kursplanen for flere detaljer om dette. 

 

Kurspris: NOK  5 980

Se alle tilgjengelige A2-B1-forberedelseskurs.