FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June
till 23rd of August
New courses 
starting
every Monday

Grammatikk B2 styrker din bruk av mer avansert norsk grammatikk. Du bør, som et minimum, være på nivå B2 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEFR).

 

Kurset tar utgangspunkt i materiale utviklet av Alfaskolen. I starten av kurset vil det gjennomføres en prøve slik at læreren kan tilpasse undervisningen.

 


Om kurset

Kurset kan kombineres med standardkurs.

Kurset tar for seg grammatiske emner som kan være vanskelige også på et høyt nivå.
For eksempel:

  • forskjellen mellom "skal" og "vil" i fremtid
  • "hvis"-setninger
  • bruk av preposisjoner

Kurset vil også hjelpe deg med å forstå nyansene i språket.

Gjennom ulike undervisningsmetoder vil du forbedre dine grammatiske ferdigheter. Dette inkluderer:

  • oppgaver
  • gruppearbeid
  • skriveoppgaver

Du vil lære å rette typiske feil, øve på å strukturere komplekse setninger og skrive.

Kursnivå

Dette kurset følger nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).


Gjennomføring av kurset

Kurset kan gjennomføres i sin helhet (8 uker) eller i to deler (2x 4 uker). Det er to oppmøter i uken, enten mandag/onsdag ELLER tirsdag/torsdag. Hvert oppmøte består av 3 skoletimer, og kurset består av totalt 24 oppmøter. En skoletime utgjør 45 minutter.

 

Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Temaer som gjennomgås i løpet av kurset er:


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Offentlige helligdager

Oppmøter som faller på helligdager, vil flyttes til fredager. Se kursplan for detaljer.