Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

Kurset er ment for studenter som behersker norsk på avansert nivå eller som har fullført Norsk B2-1 på Alfaskolen og ønsker å studere videre.


Om kurset

Kurset vil ta for seg grammatiske emner som, erfaringsmessig, skaper vanskeligheter for studenter på et høyere nivå. Dette gjelder for eksempel på forskjellen mellom skal og vil i framtid, ulike måter å forme kondisjonale hvis-setninger og bruk av preposisjoner. Kurset vil også hjelpe deltagerne til å beherske de stilistiske nyansene i norsk.

Gjennom varierte arbeidsmåter vil deltakerne utvikle sine grammatiske ferdigheter. Arbeidsmåtene vil, ved siden av oppgaver, bl.a. være gruppeoppgaver med korrektur av vanlige feil, muntlige øvelser i bruk av avanserte strukturer, samt tekstproduksjon. En test ved starten av kurset gjør det mulig for læreren å tilpasse undervisningen til studentenes ferdighetsnivå.  
 

Kursnivå

Dette kurset følger nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).


Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager eller tirsdager og torsdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 30 undervisningstimer. Kurset er 5 uker langt med til sammen 10 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.

Kurset tilbys på følgende tidspunkt:

  • Dagskurs: 8:30 - 10:55 og 11:15 - 13:40

  • Kveldskurs: 17:00 - 19:15 og 19:30 - 21:45
     

Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Temaer som gjennomgås i løpet av kurset er:

  • Passiv (bli-passiv - s-passiv), avansert ordstilling, enkel eller dobbel bestemmelse (den norske bank - den norske banken), partisipp brukt som adjektiv (flertallsformer som forelskede og stjålne), man eller en, begge to eller begge deler, til eller for, plassering av trykklett - trykktungt pronomen, hva eller hva som, i ulike funksjoner, vil eller skal i framtid, i ulike funksjoner, kommaregler, ingen eller ikke noen, ingenting eller ikke noe, ordlaging, modale adverb (visst, jo, neppe osv.), preteritum futurum, preteritum perfektum, løst og fast sammensatte verb, spesiell adjektivbøyning (”Vin er dyrT”), bruk av superlativ i sammenligning av to (”Hvem er eldst, Per eller Kari? ”), avanserte sammenbindende ord (følgelig, ettersom, i tilfelle osv.)


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Kurspris

NOK  4430,-