Grammatikk B2 styrker din bruk av mer avansert norsk grammatikk. Du bør, som et minimum, være på nivå B2 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEFR).

 

Kurset tar utgangspunkt i materiale utviklet av Alfaskolen. I starten av kurset vil det gjennomføres en prøve slik at læreren kan tilpasse undervisningen.


Grammatikk B2 er ikke 
inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons

 


Om kurset

Kurset kan kombineres med standardkurs.

Kurset tar for seg grammatiske emner som kan være vanskelige også på et høyt nivå.
For eksempel:

  • forskjellen mellom "skal" og "vil" i fremtid
  • "hvis"-setninger
  • bruk av preposisjoner

Kurset vil også hjelpe deg med å forstå nyansene i språket.

Gjennom ulike undervisningsmetoder vil du forbedre dine grammatiske ferdigheter. Dette inkluderer:

  • oppgaver
  • gruppearbeid
  • skriveoppgaver

Du vil lære å rette typiske feil, øve på å strukturere komplekse setninger og skrive.
 

Kursnivå

Dette kurset følger nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).


Gjennomføring av kurset

Kurset kan gjennomføres i sin helhet (8 uker) eller i to deler (2x 4 uker). Det er to oppmøter i uken, enten mandag/onsdag ELLER tirsdag/torsdag. Hvert oppmøte består av 3 skoletimer, og kurset består av totalt 24 oppmøter. En skoletime utgjør 45 minutter.

 

Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Temaer som gjennomgås i løpet av kurset er:


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Hellig- og høytidsdager 

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager. 

 

Se alle tilgjengelige Grammatikk B2-kurs.