FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June

Intensive+ A2
(5 weeks)
Monday-Thursday
09:00 - 13:10
17th of June

Intensive A2
(3 weeks)
Monday-Thursday
19:30 - 21:45
24th of June

B1-1 (4 weeks)
B1 -Part 1 (8 weeks)
B1 (16 weeks)
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15
17th of June

B1-2
(6 weeks)
Tuesday/Thursday
19:30 - 21:45
18th of June

 

Våre Forberedelseskurs til Norskprøve er ment for studenter som planlegger å ta Norskprøve i regi av Kompetanse Norge. Som Norskprøven tilbys kurset på to nivåer –

A2-B1 og B1-B2.

 

Om Forberedelseskurs til norskprøve

Forberedelseskurs til Norskprøve er basert på en kombinasjon av kursarbeid og hjemmelekser. I klassen vil man få god oversikt over de forskjellige typer oppgaver relatert til Norskprøve relevant på ditt nivå. Kursene er designet for å hjelpe deg å takle disse oppgavene ved hjelp av diskusjon av strategier som best mulig vil løse eksamensoppgaver, i tillegg til nok øvelse. Arbeidet i klassen inkluderer snakkeøvelser, lytteøvelser, leseøvelser og skriveøvelser i tillegg til å arbeide med grammatikk, vokabular og språket relevant til Norskprøven. Hjemmeleksene er mest basert på skrive og lese øvelser.

 

Kursnivå

Forberedelseskursene tilbys på tre nivåer, etter nivåene på Norskprøvene. Kursene er designet for å hjelpe deg bli klar for å ta Norskprøve på ditt nivå. De er ikke vanlige Norskkurs som fokuserer på systematisk progresjon. Vi anbefaler derfor at ditt valg av nivå faktisk gjenspeiler nivået du har som mål og bestå på Norskprøven.

  • A2-B1 – Vi anbefaler å ha fullført Standard kurs B1-1, B1-2 and B1-3; Intensivkurs B1, Semester kurs B1 eller tilsvarende.

  • B1-B2 – Vi anbefaler å ha fullført Standard kurs B2-1, B2-2 and B2-3; Intensivkurs B2, Semester kurs B2 eller tilsvarende.

For mer informasjon om de forskjellige Norskprøvene, vennligst se Kompetanse Norges webside:www.kompetansenorge.no

 

Gjennomføring av kurs

Leksjonene holdes to ganger i uken, enten på mandager og onsdager eller tirsdager og torsdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og til sammen består kurset av 36 undervisningstimer. Kurset går over ca 6 uker og har totalt of 12 oppmøter. Hver undervisningstime er 45 minutter lang.

  • Leksjon 1, 3, 5, 7, 9, 11: Undervisningstimer med lærer i klasserom
  • Leksjon 2, 4, 6, 8, 10, 12: 2 undervisningstimer i klasse med lærer og 45 – 60 minutter i Språklab. Læreren er tilgjengelig i Språklab for å svare på spørsmål når nødvendig.

Språk ferdigheter

Norskprøve er strukturert for å teste kandidatenes språklige ferdigheter basert på – lese-, høre-, snakke- og skriveferdigheter. Grammatikk blir ikke testet direkte men kandidatene må likevel vise at de mestrer dette på et godt nok nivå gjennom den skriftlige- og også delvis lesedelen av prøven (B1-B2). Dette er hvorfor kursene fokuserer på språk ferdigheter, kursene gir bade øvelse og teoretisk bakgrunn nødvendig for å gi best mulig prestasjon under Norskprøven.

Språklab

En gang i uken, blir en del av leksjonen å finne sted i vår nye språklab. Ved å benytte et program spesielt utviklet for å forberede kandidatene best mulig til Norskprøve, får deltagerne ekstra språk øvelse i et program og i et miljø som ligner det som de vil møte under selve Norskprøven.

 

Kursmateriell

Kursmateriell består av en variasjon av tekster rettet mot leseforståelse samt å bygge vokabular innen de aktuelle emneområder, lytteøvelser, grammatikk og språkbruk, og noe teoretisk materiale som gir oversikt over grammatikk bruk. Kursmateriell er inkludert i kursprisen og er forberedt av læreren.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Pris

NOK 5 270,-