Bergenstesten er en frittstående ferdighetstest i norsk på nivå B2 og C1 utarbeidet av Norsk språktest, et felles initiativ mellom Universitetet i Bergen og Folkeuniversitetet for personer som søker høyere utdanning i Norge, ansatte som må dokumentere sin kompetanse i norsk, eller for de som ønsker å teste sin norske språkforståelse.

Dette kurset er ikke inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons.


Om kurset

Kurset vil hjelpe deltakerne å forstå strukturen og de ulike delene som utgjør bergenstesten. Læreren vil veilede deltakerne gjennom tidligere gitte tester og gi dem eksamenstips og teknikker.
 

Kursnivå

Dette kurset er ment for de som har planer om å ta bergenstesten («test i norsk - høyere nivå») og som ifølge Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR), befinner seg på nivå B2/C1.

 

Gjennomføring av kurs

Dette kurset er 12 leksjoner langt. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer, som utgjør en total på 36 undervisningstimer. En undervisningstime tilsvarer 45 min. Leksjonene består av like store deler teoretiske og praktiske studier. En betydelig del hjemmelekser og skriveoppgaver vil bli gitt under kurset. Kurset gjennomgår norsk grammatikk men deltakerne vil også lære hvordan man skriver essays og andre tekster på norsk.
 
Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne være kjent med hvordan bergenstesten er organisert og forstå de forskjellige delene som utgjør bergenstesten. De vil ha forbedret sin evne til å skrive mer komplekse essayer og sin forståelse av muntlig norsk.


Kursmateriell

Kursmateriell må kjøpes på skolen og koster 170 kr. 
 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis. 
 

Pris

NOK 5 270,- 

Alfatips: Hvis du vil forbedre dine kunnskaper i norsk grammatikk ta vårt Grammatikk 1 og 2 kurs.