FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June
till 23rd of August
New courses 
starting
every Monday
Bergenstesten er en statlig gitt norskeksamen for personer som søker høyere utdanning i Norge, ansatte som må dokumentere dere kompetanse i norsk, eller for de som ønsker å teste deres norske språkforståelse.


Om kurset

Kurset vil hjelpe deg å forstå strukturen og de ulike delene som utgjør bergenstesten. Læreren vil veilede deltakerne gjennom tidligere gitte tester og gi dem eksamenstips og teknikker.
 

Kursnivå

Dette kurset er ment for de som har planer om å ta bergenstesten («test i norsk - høyere nivå») og som ifølge Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR), befinner seg på nivå B2/C1.

 

Gjennomføring av kurs

Dra fordel av vår fleksible og varierte tilnærming til læring: 


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren med tanke på deltagernes behov.
 


Kursbevis

Ved kursets slutt vil du få et offisielt, digitalt kursbevis hvis du har fullført 80% eller mer av kurset .

Helligdager

Oppmøter som faller på offentlige helligdager, vil bli flyttet og foregå på fredager. Les kursplanen for mer detaljer.

Pris

NOK 5 980,- 

 

Se alle tilgjengelige B2-C1-forberedelseskurs

 

Alfatips: Hvis du vil forbedre dine kunnskaper i norsk grammatikk ta vårt Grammatikk 1 og 2 kurs.