Våre forberedelseskurs til samfunnskunnskapsprøven er ment for studenter som planlegger å ta samfunnskunnskapsprøven på norsk i regi av Kompetanse Norge. Bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk gir fritak for gjennomføring av 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. Dette kurset passer dermed for deg som ikke ønsker eller har mulighet til å ta 50 timer opplæring i samfunnskunnskap, men heller ønsker å ta samfunnskunnskapsprøven på norsk.

Om kurset

Kurset er basert på en kombinasjon av kursarbeid og hjemmelekser. I klassen vil man få god oversikt over de syv emnene som dekkes av samfunnskunnskapsprøven. Kurset er designet for å hjelpe deg å få oversikt og kunnskap om det norske samfunnet, det politiske systemet og norske normer og regler. Arbeidet i klassen vil inkludere gruppe- og plenumsdiskusjoner, tekstarbeid, erfaringsutveksling og meningsutveksling. Hjemmeleksene er mest basert på tekst- og vokabulararbeid.

Kursnivå

Vi anbefaler at alle elever som melder seg på forberedelseskurset til samfunnskunnskapsprøven har fullført standardkurs B1-2, Intensivkurs B1, semesterkurs B1 eller tilsvarende.
Dette er fordi prøven i samfunnskunnskap holdes på et noe høyere nivå.

Samfunnskunnskapsprøven arrangeres i regi av Oslo Voksenopplæring Servicesenter og avholdes månedlig. For datoer og påmelding til prøven klikk her.

For mer informasjon om samfunnskunnskapsprøven, vennligst se Kompetanse Norges webside: www.kompetansenorge.no

Gjennomføring av kurs

Leksjonene holdes to ganger i uken, enten på mandager og onsdager, eller tirsdager og torsdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og totalt består kurset av 36 undervisningstimer, hvor hver undervisningstime varer i 45 minutter. Kurset har totalt 12 oppmøter.

Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren med tanke på deltagernes behov. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på materialet som blir utdelt på kurset.

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift utdelt ett offisielt kursbevis. Hver undervisningstime vil være dokumentert, og totalen antall timer deltageren deltok på vil vises på kursbeviset.

Pris

NOK 5270,-

Kursdatoer vil bli planlagt og tilgjengeligjort kort tid etter at testdatoer er annonsert av Kompetanse Norge