Logg Inn

Samfunnskunnskapskurs

Samfunnskunnskapskurs

Studere samfunnskunnskap i Norge

For å bli norsk statsborger eller studere samfunnskunnskap i Norge, må du bestå Samfunnskunnskapsprøven.

Samfunnskunnskapsprøven er en flervalgsprøve som tester dine kunnskaper om det norske samfunnet. Temaer på prøven er blant annet historie, geografi, sosialt liv, barn og familie, helse, utdanning og læring, arbeidsliv, demokrati og velferdssamfunnet.

Dette forberedelseskurset er beregnet på elever som planlegger å ta Samfunnskunnskapsprøven administrert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Bestått prøve i norsk gir fritak fra å ha 75 obligatoriske timer med undervisning i samfunnskunnskap.

Dette kurset passer for elever som ikke vil eller ikke har mulighet til å ha 75 timer obligatorisk undervisning, og derfor bare vil ta Samfunnskunskapsprøven på norsk i stedet.

Starting from 5,270 NOK

Kurset inneholder disse emnene:

 • Arbeidsliv, økonomi og ressurser
 • Overblikk over Norges historie
 • Geografi
 • Tradisjoner og feiringer
 • Utdanning
 • Likestilling
 • Helse og velferd
 • Arbeid og velferd
 • Rettigheter og plikter i arbeidslivet
 • Lønn, skatter og avgifter
 • Rettigheter og friheter i et demokrati
 • Stortinget og regjeringen
 • Økonomi

Dette kurset er basert på en kombinasjon av klasseromsaktiviteter og lekser. I løpet av kurset skal du gå gjennom alle temaer som inngår i Samfunnskunnskapsprøven. Kurset skal hjelpe deg med å utvikle en bedre forståelse av det norske samfunnet, dets politiske system og sosiale normer. Klasseromsaktivitene vil omfatte gruppediskusjoner, arbeid med tekster og utveksling av erfaringer og meninger. Lekser er for det meste basert på arbeid med tekster og vokabular.

Velg det som passer best for deg

Alfaskolen er en offisielt anerkjent tilbyder av undervisning. Timer som gjennomføres på våre norskkurs godkjennes av UDI i søknader om permanent  oppholdstillatelse.

Velg det som passer dine interesser, behov og tilgjengelighet best. Du kan delta på økter to ganger i uken (3 undervisningstimer per økt for klasseromsbaserte kurs og 2 undervisningstimer for nettbaserte norskkurs, mandag/onsdag ELLER tirsdag/torsdag). Kurset varer i seks uker og har totalt 36 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer i 45 minutter.

Du kan velge å delta på våre kurs på skolen vår i Oslo eller via Zoom. Sertifiserte, erfarne lærere med norsk som morsmål eller tilnærmet morsmålbrukerkompetanse for en-til-en eller gruppetimer. Alle våre priser er i NOK.

Vi anbefaler at alle deltakere har fullført B1-kurs eller tilsvarende. Dette fordi det kreves et høyere nivå for å klare Samfunnskunnskapsprøven.

Kursbevis

Hvis du fullfører 80 % eller mer av sammfunnskunnskapskurset, vil du motta et offisielt digitalt kursbevis når kurset er fullført.

Offentlige helligdager

Undervisning som ifølge vanlig timeplan faller på offentlige helligdager i Norge, vil flyttes og gjennomføres på fredager.

Login