Logg Inn

Konversasjonskurs

Konversasjonskurs

Lær å snakke norsk med selvtillit

Vil du snakke norsk nøyaktig og flytende? Våre kurs gir deg muligheten til å sette dine muntlige ferdigheter ut i praksis med norske lærere og med internasjonale klassekamerater.

 Alfaskolen tilbyr et trygt og inkluderende læringsmiljø for å hjelpe deg med å forbedre norsken din og nå dine mål.

Dette konversasjonskurset bruker tekster og situasjoner som er representative for norsk kultur og dagligliv. Lærerne vil gjennomgå og forklare ordforråd og gi språklige tips for ulike situasjoner. Temaer varierer for hvert kurs, så du kan melde deg på basert på nivået du har fullført og starte når som helst.

Samtalekurset vårt tilbyr taletrening for å hjelpe deg med å lære og øve på nyttige fraser som vil hjelpe deg å snakke norsk tydelig og effektivt.

Starting from 1,992 NOK

Konversasjonskurs A2

På hver samling i Konversasjonskurs A2 vil du diskutere ulike temaer som angår livet i Norge. Temaene er basert på daglige gjøremål og opplevelser som familieliv, shopping, arrangere reiser, avtale time, gå til legekontoret og kommunisere på arbeidsplassen.

Noen av temaene du vil gå gjennom: substantiv, pronomen, adjektiver, determinativer, verb og partikler.

Etter å ha fullført kurset vil du forbedre din samtaleevne, uttale og setningsstruktur i vanlige situasjoner. Dette kurset er spesielt nyttig for de som har vansker med norsk muntlig.

Konversasjonskurs B1

I løpet av dette kurset vil du øve på norsk gjennom samtale- og diskusjonstrening, og jobbe med mer komplekse temaer enn i A2 norsk konversasjonskurs.

Disse øktene er strukturerte, interaktive og du vil få nyttig veiledning fra våre erfarne og kvalifiserte lærere. Du vil jobbe med uttale, vokabular og idiomer for å utvikle dine samtaleevner.

Gjennom kurset vil du lære:

  • et mer avansert vokabular
  • metoder for å uttrykke deg i ulike sammenhenger
  • et mer passende og nyansert språk
  • forbedret setningsstruktur

Konversasjonskurs B2-C1

Når du tar norsk samtalekurs B2 – C1, vil du dekke enkelte emner som tar deg fra et mellomnivå i norsk til viderekommende. I løpet av kurset vil du lære å forstå hovedidéene i en kompleks samtale, både om konkrete og abstrakte temaer. Disse emnene kan inkludere tekniske diskusjoner innen ditt spesialfelt, så vel som i dine interesseområder. Du vil også kunne samhandle med en viss grad av flyt og spontanitet med små eller ingen problemer.

Regelmessig interaksjon med morsmålsbrukere vil bli normalt for deg, og du vil kunne føre en samtale uten belastning fra noen av partene.

Samtalekurset B2 – C1 vil lære deg å:

  • Forstå hovedidéene i komplekse samtaler om både konkrete og abstrakte emner
  • Samhandle med en viss grad av flyt og spontanitet
  • Lage klare og detaljerte setninger om et bredt spekter av emner

Velg det som passer deg

Alfaskolen er en offisielt anerkjent leverandør av undervisning basert på gjeldende læreplan for norskopplæring for voksne innvandrere. Timer som gjennomføres på våre norskkurs godkjennes av UDI i søknader om permanent oppholdstillatelse.

 Du kan fullføre dette nivået som en helhet (16 møter), eller dele det opp i 2 sett på 8 møter eller 4 sett på 4 møter. Hver økt består av 2 timer. Hver undervisningstime varer i 45 minutter.

 Du kan velge å delta på møtene våre på skolen vår i Oslo med alle Covid-19 sikkerhetstiltak eller via Zoom. Sertifiserte, erfarne morsmåls- eller morsmålsnivålærere for en-til-en– eller gruppetimer. Alle våre priser er i NOK.

Samtalekurs A2 hjelper deg med å forbedre din muntlige ferdigheter, uttale og setningsstruktur i vanlige situasjoner. Dette kurset passer best for studenter som lærer norsk på A2-nivå for nybegynnere.

Kurset passer for deg som allerede snakker relativt godt norsk, men som ønsker å videreutvikle dine samtaleevner. Dette kurset er laget for de som er på mellomnivå B1 i henhold til CEFR.

Kurset passer for deg som allerede snakker relativt godt norsk, men ønsker å videreutvikle dine samtaleevner. Du bør ha norskkunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå (B2) på skalaen til Common European Framework of Reference (CEFR).

Kursbevis

Hvis du fullførte 80 % eller mer av kursets innhold, vil du på slutten av konversasjonskurset, motta et offisielt digitalt kursbevis.

Offentlige helligdager

Oppmøter som etter vanlig plan faller på en offentlig norsk høytidsdag, vil bli flyttet til neste kursdag, med mindre noe annet er avtalt.

Desember 25. – Januar 1.Juleferie 2023/2024
Mars 28. – April 1.Påskeferie, skolen er stengt 25.03-01.04
Mai 1.Arbeidernes dag
Mai 9.Kristi Himmelfartsdag
Mai 17.Norges nasjonaldag
Mai 20.2. Pinsedag
Desember 21. – Januar 5.Juleferie 2024/2025
Login