Grammatikk B1 er utformet for å styrke din kunnskap om grammatikk som brukes i norsk dagligtale. Det er ment for deg som snakker norsk godt og som ifølge Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) befinner seg på minimum nivå B1.

 

Kurset er basert på boken Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk.


Grammatikk B1 er ikke inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons


Om kurset

Kurset kan enkelt kombineres med standardkurs. Oppmøtene består av teoretiske og praktiske deler, og du jobber både enkeltvis og i grupper. Kurset fokuserer på det som kan være vanskelig når man lærer norsk. Du vil få en betydelig mengde hjemmelekser.

Noen av emnene på kurset: substantiv, pronomen, adjektiv, determinativer, verb og partisipper.

Etter fullført kurs, vil du kunne bruke korrekt bøyning av adjektiv, substantiv og determinativer, og føle deg tryggere på å bruke dette muntlig og skriftlig.

 


Kursnivå

Du bør være på nivå B1 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

 


Gjennomføring av kurs

Kurset kan gjennomføres som en helhet (8 uker) eller i to deler (2 x 4 uker). Det er to oppmøter i uken, enten på mandag/onsdag ELLER på tirsdag/torsdag. Hvert oppmøte består at 3 skoletimer, og totalt er det 25 oppmøter. En skoletime varer i 45 minutter.


Kursmateriell

Bruk av tekst- og arbeidsbok er obligatorisk. Disse er ikke inkludert i prisen, men kan kjøpes på Alfaskolen og i de fleste bokhandler. På kurset vil du i tillegg få materiell av læreren. Hjemmelekser vil bli gitt med utgangspunkt i tekst- og arbeidsboken på kurset.

Obligatorisk kursmateriell
  • Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Teori- og arbeidsbok (av Kirsti Mac Donald)

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis. 
 

Hellig- og høytidsdager 

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager. Se tilgjengelige B1 grammatikkurs.