Dette kurset består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre deltakernes konversasjonsevner, uttale og grammatikk i dagligdagse samtaler og er spesielt nyttige for de som har vansker med å uttrykke seg muntlig på norsk. 

 

Dette kurset er ikke inkludert i tilbudet om Unlimited Norwegian lessons.

 

 

Om kurset

I undervisningen vil du motta en kontroversiell artikkel eller emne som kan diskuteres ytterligere med venner eller kollegaer utenom leksjonene. I noen leksjoner blir det brukt autentiske video- og radiosnutter som tar opp aktuelle temaer i norsk samfunnsdebatt. Du får dermed god innsikt i det som skjer og diskuteres på forskjellige arenaer i norsk samfunnsliv. Dessuten skal du øve på å formulere, uttrykke og begrunne synspunktene dine. Undervisningstemaene og artiklene gis på forhånd slik at hver deltaker kan forberede seg.


Kursnivå

Kurs tilbys på nivå B2-C1 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).


Gjennomføring av kurs

Du kan fullføre dette nivået i sin helhet eller i deler. Hvert oppmøte består av 2 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer 45 minutter.

 


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Emnene som diskuteres i kurset inkluderer:

  • Barn og teknologi

  • Privatskole vs offentlig skole

  • Mastersyken

  • Framtiden for velferdsstaten

  • Falske nyheter

  • Det flerkulturelle Norge

  • Surrogati

  • Ulvedebatten

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis.


Alfatips: Etter å ha gjennomført kurset kan deltakere ta et Standardkurs (C1-1, C1-2).