Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

Dette kurset består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre deltakernes konversasjonsevner, uttale og grammatikk i daglige samtaler og faglige diskusjoner. Konversasjonskurset er spesielt nyttig for dem som har vansker med å uttrykke seg flytende og spontant på et fremmedspråk.

 

Om kurset

I undervisningen vil deltakerne motta en kontroversiell artikkel eller emne som kan diskuteres ytterligere med venner eller kollegaer utenom leksjonene. I noen leksjoner blir det brukt autentiske video- og radiosnutter som tar opp aktuelle temaer i norsk samfunnsdebatt. Deltakerne får dermed god innsikt i det som skjer og diskuteres på forskjellige arenaer i norsk samfunnsliv. Dessuten skal de øve på å formulere, uttrykke og begrunne synspunktene sine. Undervisningstemaene og artiklene gis på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg.


Kursnivå

Kurs tilbys på nivå B2-C1 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).


Gjennomføring av kurs

Du kan fullføre dette nivået som helhet (8 uker) eller i to deler (2 x 4 uker). Oppmøter holdes to ganger i uken, enten på mandag / onsdag eller på tirsdag / torsdag. Hvert oppmøte består av 2 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer 45 minutter.


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Emnene som diskuteres i løpet av konversasjon B2-C1 inkluderer:

  • Leksjon 1: Barn og teknologi

  • Leksjon 2: Privatskole vs offentlig skole

  • Leksjon 3: Mastersyken

  • Leksjon 4: Framtiden for velferdsstaten

  • Leksjon 5: Falske nyheter

  • Leksjon 6: Det flerkulturelle Norge

  • Leksjon 7: Surrogati

  • Leksjon 8: Ulvedebatten

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Kurspris

NOK 2 390,- (16 t)

NOK 6 600,- (32 t) starter høsten 2019

Alfatips: Etter å ha gjennomført kurset kan deltakere ta et Standardkurs (C1-1, C1-2).