Dette kurset består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre dine konversasjonsevner, din uttale og grammatikk i dagligdagse samtaler og er spesielt nyttige for deg som har vansker med å uttrykke seg muntlig på norsk. 

Diskuter aktuelle, praktiske emner og forbedre dine samtaleevner, din uttale og selvtillit til å snakke norsk riktig, både privat og på jobb. Gi de muntlige norskferdighetene dine prikken over i’en.

 

Dette kurset er ikke inkludert i tilbudet om Unlimited Norwegian lessons.

 

 

Om kurset

I undervisningen vil du diskutere en spennende emne. Du vil få god innsikt i det som skjer og diskuteres på forskjellige arenaer i norsk samfunn. Dessuten vil du øve på å formulere, uttrykke og begrunne synspunktene dine. 


Kursnivå

Kurs tilbys på nivå B2-C1 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).


Gjennomføring av kurs

Du kan fullføre dette nivået i sin helhet eller i deler. Hvert oppmøte består av 2 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer 45 minutter.


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis.


Alfatips: Meld deg på ett av våre C1-nivå-kursene etter å ha gjennomført dette kurset.