Dette kurset består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre dine konversasjonsevner, din uttale og setningsstruktur i dagligdagse samtaler og er spesielt nyttige for deg som har vansker med å uttrykke seg muntlig på norsk.  

Konversasjonskurs er ikke inkludert i tilbudet
Unlimited Norwegian lessons


Om kurset

I undervisningen vil du få mulighet til å diskutere forskjellige emner om livet i Norge. Disse emnene dreier seg om dagligdagse situasjoner som familieliv, å handle, planlegge reiser, lage avtaler, gå til lege og kommunikasjon på arbeidsplassen. 
 

Kursnivå

Kurs tilbys på nivå A2 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

 

 

Gjennomføring av kurs

Du kan fullføre dette nivået som helhet eller i deler. Hvert oppmøte består av 2 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer 45 minutter.


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis. 

 

Se alle tilgjengelige A2-konversasjonskurs.


Alfatips: Er du ferdig med konversasjon A2? Forbered deg til Konversasjon B1 ved å ta våre B1-nivå-kurs eller vårt immersive B1-plus-kurs