FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June
till 23rd of August
New courses 
starting
every Monday

Dette kurset består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre deltakernes konversasjonsevner, uttale og grammatikk i dagligdagse samtaler og er spesielt nyttige for de som har vansker med å uttrykke seg muntlig på norsk.  


Om kurset

I undervisningen vil du få mulighet til å diskutere forskjellige emner om livet i Norge. Disse emnene dreier seg om dagligdagse situasjoner som familieliv, å handle, planlegge reiser, lage avtaler, gå til lege og kommunikasjon på arbeidsplassen. Emnene gis på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg.

 

Kursnivå

Kurs tilbys på nivå A2-B1 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

 

 

Gjennomføring av kurs

Du kan fullføre dette nivået som helhet eller i to deler. Hvert oppmøte består av 2 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer 45 minutter.

 


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Emnene som diskuteres i kurset er:  

 

  • Leksjon 1: Familie og vennskap

  • Leksjon 2: Fritidsaktiviteter og hobbyer

  • Leksjon 3: Å handle

  • Leksjon 4: Høytider og feiringer

  • Leksjon 5: Helse

  • Leksjon 6: Utdanning

  • Leksjon 7: Media

  • Leksjon 8: Arbeidslivet og jobbintervjuer

 

Kursbevis

Etter endt kurs får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av oppmøtene og betalt kursavgift, tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Offentlige helligdager

Oppmøter som etter timeplane faller på en norsk helligdag, vil bli gjennomført på fredager. 


Alfatips: Er du ferdig med konversasjon A2-B1? Forbered deg til Konversasjon B1-B2 ved å ta våre B1-nivå-kurs eller vårt immersive B1-plus-kurs