Kursnivåer

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A1-1
13th of May
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15

Standard A1-1
14th of May
Tuesday/Thursday
19:30 - 21: 45

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Intensive B2 part 2
15th of May
Monday-Thursday
09:00 - 13:10

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Dette kurset består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre deltakernes konversasjonsevner, uttale og grammatikk i daglige samtaler og er spesielt nyttige for de som har vansker med å uttrykke seg muntlig på et fremmedspråk.  


Om kurset

I undervisningen vil deltakerne diskutere forskjellige områder og emner som dreier seg om livet i Norge. Emnene er basert på hverdagslige oppgaver og erfaringer som familieliv, å handle, arrangere reiser, lage avtaler, gå til lege og kommunikasjon på arbeidsplassen. Undervisningstemaene gis på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg.

 

Kursnivå

Kurs tilbys på nivå A2-B1 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).
 

Gjennomføring av kurs

Du kan fullføre dette nivået som helhet (8 uker) eller i to deler (2 x 4 uker). Oppmøter holdes to ganger i uken, enten på mandag / onsdag eller på tirsdag / torsdag. Hvert oppmøte består av 2 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer 45 minutter.


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Emnene som diskuteres i løpet av konversasjon A2-B1 inkluderer:  

 

  • Leksjon 1: Famile og vennskap

  • Leksjon 2: Fritidsaktiviteter og hobbyer

  • Leksjon 3: Å handle

  • Leksjon 4: Høytider og feiringer

  • Leksjon 5: Helse

  • Leksjon 6: Utdanning

  • Leksjon 7: Media

  • Leksjon 8: Arbeidslivet og jobbintervjuer

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Kurspris

NOK 2 390,- (16 t)

NOK 6 600,- (32 t) Starter fra høsten 2019

Alfatips: Er du ferdig med konversasjon A2-B1? Forbered deg til Konversasjon B1-B2 ved å ta våre Standardkurs (B1-1, B1-2, B1-3) eller vårt Super Intensiv B1.