FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June
till 23rd of August
New courses 
starting
every Monday

Dette kurset består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre deltakernes konversasjonsevner, uttale og grammatikk i dagligdagse samtaler og er spesielt nyttige for de som har vansker med å uttrykke seg muntlig på norsk.  


Om kurset

I undervisningen vil du få en artikkel eller emne som kan diskuteres ytterligere med venner eller kollegaer utenom leksjonene. Undervisningstemaene gis på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg.


Kursnivå

Kurs tilbys på nivå B1-B2 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).


Gjennomføring av kurs

Du kan fullføre dette nivået i sin helhet eller i to deler. Hvert oppmøte består av 2 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer 45 minutter.

<FEIL BILDE>


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Emnene som diskuteres i kurset er:
 

  • Leksjon 1: Popkultur rundt om i verden

  • Leksjon 2: Utdanningssystemet i Norge

  • Leksjon 3: Innvandring og kulturforskjeller

  • Leksjon 4: Folkefortellinger og eventyr fra Norge og andre steder

  • Leksjon 5: Helsevesenet I Norge

  • Leksjon 6: Familierelasjoner og milesteiner

  • Leksjon 7: Politikk og demokrati

  • Leksjon 8: Reise

 

Kursbevis

Etter endt kurs får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift, tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 
Alfatips: Etter å ha gjennomført kurset kan deltakere ta Grammatikk l og ll eller fortsette med et Standardkurs (B2-1, B2-2, B2-3) eller Super intensiv B2.