FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June
till 23rd of August
New courses 
starting
every Monday

 

Våre norske C1-nivå-kurs er de mest avanserte norskkursene vi tilbyr og består av 2 deler, C1-1 og C1-2.

 

Du kan registrere deg for hele nivået (Best Deal) eller for hver del enkeltvis.

 

Om kurset

Du vil motta kursmaterialer som består av tekster i en rekke sjangere. Ved å jobbe med både faglige og litterære tekster som omhandler ulike temaer, er målet å utvide vokabularet ditt og din følelse for språknyansene.

Vi har valgt emner som vil engasjere deg, og gjennom diskusjon og andre muntlige øvelser får du muligheten til å bruke det nye vokabularet du har lært. Du vil utvikle dine skriveferdigheter ved å studere eksempler og skrive ulike typer tekster, inkludert formelle brev, rapporter og overbevisende tekster.

Lytting kan være en utfordring for mange, og derfor legger vi særlig vekt på lytteøvelser og skrive abstrakter. I grammatikk fokuserer vi på emner som ofte presenterer problemer for studenter på høyere nivåer, for eksempel. ordordre, riktig tegnsetting og bruk av ulike typer hvis-setninger.

Etter å ha fullført kurset, vil du ha økt kunnskap om stilistiske nyanser og vil i større grad kunne variere ditt valg av ord. Du vil kunne bruke mer komplekse setningstrukturer og gjøre færre grammatiske feil, både skriftlig og muntlig. Du vil forbedre din evne til å skrive tekster i ulike sjangere. Du vil finne det lettere å forstå komplekse verbale tale.

 

 

Gjennomføring av kurs

Hver sesjon består av 3 undervisningstimer. Hver undervisningstime er 45 minutter.

 

Kursmaterialer

Kursmaterialer er inkludert i kursens pris og utarbeides av læreren i henhold til studentens behov.

 

Kursbevis

På slutten av kurset, hvis du har fullført 80% eller mer av oppmøtene og betalt kursavgiften, vil du motta et offisielt digitalt kursbevis.

 

Offentlige helligdager

Oppmøter som opprinnelig faller på helligdager, vil flyttes til fredager. Se undervisningsplanen for detaljer.

 

Se alle tilgjengelige C-nivå-kurs.