Gi Norskkunnskapene dine en siste finpuss!  Bli en kompetent bruker av norsk ved hjelp av vårt norske C1-kurs på avansert nivå, det mest avanserte norskkurset vi tilbyr. Norsk C1-kurset består av totalt 16 uavhengige økter. Dette betyr at du når som helst kan bli med på kurset.

 

Dette kurset er ikke inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons.

 

Du kan registrere deg for hele nivået/16 oppmøter = 48 undervisningstimer (Best Deal), for 8 oppmøter = 24 undervisningstimer, eller for 4 oppmøter = 12 undervisningstimer. 

Om kurset

Du vil motta kursmaterialer som består av tekster i en rekke sjangere. Ved å jobbe med både faglige og litterære tekster som omhandler ulike temaer, er målet å utvide vokabularet ditt og din følelse for språknyansene.

Vi har valgt emner som vil engasjere deg, og gjennom diskusjon og andre muntlige øvelser får du muligheten til å bruke det nye vokabularet du har lært. Du vil utvikle dine skriveferdigheter ved å studere eksempler og skrive ulike typer tekster, inkludert formelle brev, rapporter og overbevisende tekster.

Lytting kan være en utfordring for mange, og derfor legger vi særlig vekt på lytteøvelser og skrive abstrakter. I grammatikk fokuserer vi på emner som ofte presenterer problemer for studenter på høyere nivåer, for eksempel. ordordre, riktig tegnsetting og bruk av ulike typer hvis-setninger.

Etter å ha fullført kurset, vil du ha økt kunnskap om stilistiske nyanser og vil i større grad kunne variere ditt valg av ord. Du vil kunne bruke mer komplekse setningstrukturer og gjøre færre grammatiske feil, både skriftlig og muntlig. Du vil forbedre din evne til å skrive tekster i ulike sjangere. Du vil finne det lettere å forstå komplekse verbale tale.
 

                      C1 – Hele nivå

 Klasseromsbaserte Norsk kurs                                     ONLINE Norsk kurs 

 Alfaskolens skreddersykke kvalitetsmateriale                    24/7 ubegrenset tilgang til Digitale ressurser 
 Undervisningstimer: 48                                                      Undervisningstimer i zoom: fra 16 til 48 timer
 Pris: NOK 6 250                                                                 Pris: fra NOK 2 995

                                                       

 

C1 - 8 oppmøter (24 undervisningstimer)

  Alfaskolens skreddersykke kvalitetsmateriale

  Undervisningstimer: 24
  Pris: NOK 3 990

  

C1- 4 oppmøter (12 undervisningstimer)

  Alfaskolens skreddersykke kvalitetsmateriale
  Undervisningstimer: 12
  Pris: NOK 2 400

  

 

 

Gjennomføring av kurs

Hver oppmøte består av 3 undervisningstimer. Hver undervisningstime er 45 minutter.

 

Kursmaterialer

Kursmaterialer er inkludert i kursens pris og utarbeides av læreren i henhold til studentens behov.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Hellig- og høytidsdager

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager.

 

Se alle tilgjengelige C-nivå-kurs.