Logg Inn

80 timer gratis opplæring i skrive- og samtaleferdigheter

80 timer gratis opplæring i skrive- og samtaleferdigheter

Fokuser på å forbedre dine skrive- og samtaleferdigheter i norsk.

I samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kan Alfaskolen tilby et begrenset antall studenter 80 timer med gratis norskopplæring for nivå B1-B2.

Kursbeskrivelse

Dette kurset består av 80 undervisningstimer og 2 moduler:

 • Modul 1: Eksamensforberedelse og skrivekurs (36 + 12 undervisningstimer) ~6 uker
  3 undervisningstimer med forberedelseskurs, etterfulgt av 1 undervisningstime med skrivekurs. Velg mellom klasserom- eller nettbaserte økter.
 • Modul 2: Nettbasert samtalekurs (32 undervisningstimer) ~8 uker
  2 undervisningstimer med samtalekurs holdt online.

  Modul 1 kan deltaes enten online eller i person. Modul 2 er kun tilgjengelig online.
 • Eksamensforberedelse: Repeter materialet fra nivå A1 og A2, B1 eller B2, og fokuser på de 4 hovedferdighetene: lytte, snakke, lese og skrive.
 • Skrivekurs: Forbedre din evne til å uttrykke komplekse ideer med klarhet og presisjon, forbered deg på reelle anvendelser og avanserte eksamener.
 • Samtalekurs: Jobb med uttalen din, utvid vokabularet ditt og forstå kulturelle nyanser for å kommunisere effektivt i både personlige og profesjonelle settinger.

Vennligst ta med en datamaskin eller nettbrett til de fysiske øktene. Den totale varigheten av kurset er rundt 14 uker, med 2 økter per uke.

Hvem er kvalifisert?

Dette tilbudet har begrenset kapasitet. På grunn av dette er det visse krav du må oppfylle for å være kvalifisert:

 • Du har fullført nivåene A0-A2 og bestått plasseringstesten (alle studenter må ta en plasseringstest)
 • Du bor i Norge og ønsker å forbedre norskferdighetene dine.
 • Du deltar ikke for øyeblikket i gratis norskkurs sponset av den norske staten (Introduksjonsprogrammet e.l.).

NB! Du kan ikke delta i flere gratis kurs på vegne av IMDi med andre private tilbydere samtidig.

Hvordan søker jeg?

Fyll ut interesseskjemaet her.

Vent på invitasjon til å ta en plasseringstest hos Alfaskolen eller online. – Plasseringstester er obligatoriske før man starter på et gratis kurs!
Kurs vil bli tilbudt på dagtid og kveldstid, i klasserom (Kongens gate 15) eller på nett.

Velkommen til Alfaskolen!

Login