Logg Inn

Nettbasert kurs om norsk helsevesen med lærerveiledning

Nettbasert kurs om norsk helsevesen med lærerveiledning

“Norsk helsevesen” er et norsk, nettbasert selvstudiekurs med spesialisering i helserelaterte emner.

Skaff deg kunnskapene du trenger som dyktig medarbeider med helsefaglig bakgrunn for å kvalifisere deg til arbeid i helsesektoren i Norge.

Få tilgang til og bidra med dine ferdigheter til det norske helsearbeidsmarkedet som:

  • Sykepleier
  • Lege
  • Farmasøyt
  • Medisinstudent
  • Hjelpepleier

Dette spesialiserte kurset for helsepersonell tilbys på to nivåer, A2 og B1 eller høyere.

Krav: Norskkunnskaper på A2-nivå

Trenger du godkjente timer?

Krav fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å ha godkjent nettbasert norskopplæring:

Du må kombinere maksimalt 10 selvstudietimer online (45 minutter hver) per uke med minst 2 timer individuell veiledning (en-til-en veiledning) via Zoom.

Godkjente timer teller for varig opphold og er obligatorisk ved søknad om norsk statsborgerskap.

Login