Linker

Nyttig informasjon

Her finner du en oversikt over nyttige lenker med en kort beskrivelse om hva slags informasjon du finner på det enkelte nettstedet.

Transport og tjenester
Nyttig informasjon
 Skoler og universiteter
Turistinformasjon
Fritidsaktiviteter
Helse

 Arbeid

  • www.arbeidstilsynet.no - arbeidsavtale, arbeidstid, lønn, ID-kort i byggebransjen, ferie og feriepenger, midlertidige permitteringer, oppsigelser, avskjed uten forvarsel, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og ulykker på arbeidsplassen.
  • www.nav.no - egenmeldt sykefravær, legeattest, sykepenger, arbeidsrelaterte skader, nedsatt evne til å arbeide, uførestønad, jobbsøking, dagpenger, og alderspensjon.
  • www.taxnorway.no - Skattesystemet, skattekort, selvangivelse, skatteoppgjør og plikt til å betale skatt i Norge.
  • www.fellesforbundet.no - Fagorganisasjoner og fagforeninger.
  • www.spor-oss.no - Starte egen bedrift.

Follow Alfaskolen on Twitter
Instagram

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

I påsken er Alfaskolen stengt fra 15. april til 22. april 2019. Alle klasser starter igjen fra 23. april 2019.

Some of our courses starting soon:

Standard A1-1
25th of February
10:30 - 12:55
Monday/Wednesday

Standard A1-2
25th of February
17:00 - 19:15
Monday/Wednesday

Standard A2
25th of February
10:30 - 12:55
Monday/Wednesday

Intensive+ A2
25th of February
09:00 - 13:10
Monday-Thursday

Conversation A2-B1
22nd of February
17:30 - 19:00
8 x Fridays

Standard B1-1
26th of February
19:30 - 21:45