Signup unavailable

Zapisanie się na ten kurs nie jest możliwe - kurs nie jest już dostępny. Skontaktuj się z recepcją Alfaskolen.


Follow Alfaskolen on Twitter
Instagram

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A1-1
13th of May
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15

Standard A1-1
14th of May
Tuesday/Thursday
19:30 - 21: 45

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Intensive B2 part 2
15th of May
Monday-Thursday
09:00 - 13:10

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15