Signup unavailable

Du kan dessverre ikke melde deg på dette kurset – kurset er ikke lenger tilgjengelig.Ta kontakt med Alfaskolens resepsjon.


Follow Alfaskolen on Twitter
Instagram

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

A1
Monday-Thursday
19:30 - 21:45
27th of May

A1-2
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15
28th of May