Signup unavailable

Du kan dessverre ikke melde deg på dette kurset – kurset er ikke lenger tilgjengelig.Ta kontakt med Alfaskolens resepsjon.


Follow Alfaskolen on Twitter
Instagram

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Intensive+ A1
6th of May
9:00 - 13:10
Monday-Thursday

Standard A1-2
29th of April
17:00 - 19:15
Wednesday/Monday

Conversation A2/B1
26th of April
17:30 - 19:00
8 x Fridays

Conversation B1/B2
26th of April
17:30 - 19:00
8 x Fridays

Standard B2-1
6th of May
17:00 - 19:30
Monday/Wednesday

Intensive B2-2
29th of April
13:15 - 15:40
Monday-Thursday