Login

Nettlærer i norsk som andrespråk

Nettlærer i norsk som andrespråk

Ønsker du en relevant og givende deltidsjobb ved siden av studiene dine eller jobben din? Alfaskolen søker etter nettlærere som kan undervise på ettermiddag- og kveldstid.

Er du interessert og engasjert i formidling og språk? Ønsker du praktisk erfaring med klasseledelse for motiverte elever fra hele verden? Da kan du være kandidaten vi ser etter! Våre lærere har forskjellige fagbakgrunner, med felles interesse for norsk som andrespråk og lingvistikk.

Jobb fra hvor som helst og len deg på vårt ettertraktede undervisningsopplegg med rom for spontanitet og kreative løsninger! Alfaskolen ligger sentralt i Oslo og tilbyr både klasseromsbaserte og online-kurs. Vi har over 10 års erfaring med språkundervisning av høy kvalitet for privatpersoner og bedrifter. Våre kunder kommer fra hele verden til Alfaskolen for å lære norsk på norsk med rask progresjon og motiverte lærere.

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring med undervisning eller kursveiledning, enten på nett eller i klasserom
 • Kjennskap til læreplan i norsk for voksne innvandrere
 • 30 studiepoeng i norsk som andrespråk (NOA)
 • Lærerutdanning/PPU/didaktikk i norsk

Annen relevant erfaring eller utdanning? Vi oppfordrer deg til å søke!

Vi ønsker at du er:

 • Selvstendig og systematisk
 • Trygg på egen evne til å formidle og lede et virtuelt klasserom
 • Tydelig og inkluderende
 • Nysgjerrig på digitale løsninger og villig til å sette deg inn i nye læringsverktøy

Arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge og gjennomføre engasjerende og involverende undervisning for voksne innvandrere i norsk som andrespråk på nivå A0-C1
 • Følge opp og motivere kursdeltakere
 • Mulighet til å bidra med kursutvikling

Vi tilbyr:

 • Fleksible arbeidstider
 • Kompetanseheving med eksterne og interne foredragsholdere
 • Tett pedagogisk oppfølging som hjelper deg å kombinere pedagogisk teori og praktisk anvendelse
 • Trygghet i et administrativt team som tar seg av studenthenvendelser eller tekniske utfordringer

Om Alfaskolen

Alfaskolen er et veletablert og moderne språkakademi midt i Oslo sentrum. Alle våre klasserom er nylig oppusset og utstyrt med smarttavler. Vi bruker bøkene På vei, Stein på stein og Her på berget og andre fysiske og digitale læremidler. Undervisningen foregår kun på norsk, det er altså ingen krav til engelsk eller andre språkkunnskaper!
I over ti år har vi tilbydd undervisning både på dagtid og kveldstid for privatpersoner og bedrifter. Vårt viktigste oppdrag er å sørge for et trygt læringsmiljø av høy kvalitet for våre studenter fra hele verden.

Send søknad og CV til: jobs@alfaskolen.no Merk søknaden med «Lærer nettundervisning»

Login