Poziomy kursów

Kurs prowadzony jest na pięciu poziomach – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR):
 

 • poziom podstawowy (osoby nieznające języka norweskiego),
 • poziom początkujący (osoby na poziomie A1 (CEFR) lub takie, które uczyły się już norweskiego i znają podstawy języka),
 • poziom średnio zaawansowany niższy (osoby na poziomie A2 (CEFR),
 • poziom średnio zaawansowany (osoby na poziomie A2-B1 (CEFR),
 • poziom zaawansowany (osoby na poziomie B2-C1 (CEFR).

 

 Poziom grupy  Poziom grupy, nazwa  Poziom  Poziom, nazwa Opis
 A  Podstawowy A1  Przełomowy lub początkujący
 • Rozumie i urzywa prostych, codziennych zwrotów.
 • Potrafi przedstawić siebie i innych, zadać i odpowiedzieć na proste pytania dotyczące miejsca zamieszkania, znanych mu osób oraz przedmiotów.
 • Może uczestniczyć w prostej rozmowie z osobą która mówi powoli i wyraźnie a także wspiera rozmówcę w razie potrzeby.
A2  Elementarny
 • Może zrozumieć proste zwroty i zdania dotyczące najważniejszych aspektów życia np. prostą informację o sobie i rodzinie, zakupach, pracy.
 • Radzi sobie w prostych i rutynowych zadaniach podczas bezpośredniej wymiany informacji dotyczącej znanego mu tematu.
 • Może w prostych słowach opisać swoją przeszłość i podstawowe, osobiste potrzeby.
 B  Samodzielny B1 Progowy lub Pośredni
 • Może zrozumieć główne aspekty w prostym, standardowym tekście i rozmawiać o znanych tematach często napotykanych jak praca, szkoła, czas wolny itp.
 • Radzi sobie w większości sytuacji w kraju w którym mówi się w nauczanym języku
 • Potrafi pisać proste teksty dotyczące znanych i interesujących go tematów.
 • Umie opisać doświadczenia, działania, marzenia i plany a także krótko opisać i uzasadnić opinie.
B2  Zaawansowany pośredni
 • Rozumie główną zawartość złożonego tekstu na zarówno konkretny jak i niesprecyzowany temat oraz techniczne rozważania w znanym sobie obszarze.
 • Swobodnie bierze udział w rozmowach z nativ speakerami. Rozmowy nie są męczące dla żadnej ze stron. 
 • Pisze zrozumiałe, zaawansowane teksty na dane tematy. Przedstawia punkt widzenia na akualne sprawy, potrafi wysunąć argumanty "za" oraz "przeciw" na różne tematy.
 C Biegły C1  Biegły lub zaawansowany
 • Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz interpretować wiadomości które nie są wyraźnie określone.
 • Wyraża się płynnie i spontanicznie bez poszukiwania przydatnych do urzycia zwrotów.
 • Posługuje się językiem swobodnie i odpowiednio zarówno do celów społecznych, akademickich jak i zawodowych.
 • Pisze jasne, prawidłowo skonstruowane i szczegółowe teskty dotyczące złożonych problemów, używając przy tym specjalistycznego słownictwa, spójników i łączników zdań.
C2  Mistrzowski
 • Bez problemu rozumie wszystko co słyszy i czyta
 • Potrafi streścić informacje pochodzące z różnych źródeł poprzez powtórzenie argumentów i wypowiedzi w sposób spójny.
 • Wyraża się spontanicznie i bardzo precyzyjnie. Dostrzega i ujawnia subtelne różnice nawet w bardzo złożonych sytuacjach.