Program roczny języka norweskiego i wiedzy o społeczeństwie (Oyp) jest to kurs w pełnym wymiarze godzin przeznaczony dla osób zainteresowanych kompleksową nauką języka norweskiego od "A do Z".

 

 

O programie rocznym

Program trwa około dziewięciu miesięcy i obejmuje dwadzieścia godzin nauki tygodniowo. Składa się z trzech poziomów językowych nauczanych w Alfaskolen: A1-A2, B1, B2 a także nauki z zakresu wiedzy o społeczeństwie norweskim oraz kursu gramatyki. Zajęcia odbywają się w grupach od 8 do 16 osób co pozwala na intensywną i efektywną naukę języka.

Po ukończeniu programu uczestnicy będą na poziomie językowym B2 / zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR). Jeżeli uczestnik uczestniczył we wszystkich zajęciach i pracował nad powierzonymi w ramach programu zadaniami powinien być przygotowany do Bergentestu (test językowy / wyższy poziom). Powyższy test dokumentuje wiedzę i kompetencje językowe. Uczestnik będzie miał również możliwość zakupienia dodatkowych kursów: Bergenstestkurs oraz kurs C1-1.
 

Schemat programu rocznego

Lekcje odbywają się codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 13:10. Cały roczny program to 700 godzin nauki.

 
 OYP 700 godzin lekcyjnych
 Blok 1
 Przerwa
Praktyczny norweski:
  • konwersacja
  • self-study
  • praca z projektem
  • laboratorium językowe
Przerwa
 Blok 2
 Blok 3

 

Program umożliwia studentom stopniowe i intensywne poszerzanie wiedzy z zakresu znajomości języka norweskiego, poprzez regularną pracę z różnymi tekstami, używanie nowo poznanego słownictwa oraz wykorzystanie mniej lub bardziej złożonych struktur gramatycznych. 
Poprzez udział w programie student z każdym dniem zyskuje poczucie łatwiejszej komunikacji z otoczeniem oraz zaczyna je lepiej rozumieć.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach i skupiają się na nauce słownictwa, wymowy i gramatyki a także ćwiczeniach ze słuchu. 


Materiały

Posiadanie podręczników na poziomie A1-A2, B1, B2 oraz książek do gramatyki są obowiązkowe. Cena książek NIE JEST wliczona w cenę kursu. Książki można zakupić w Alfaskolen, w norweskich księgarniach lub zamówić przez internet. Do kursu z konstrukcje gramatyczne i słownictwo materiały zostaną przygotowane przez nauczyciela i wliczone są w cenę kursu.

 
Dokładny wykaz materiałów znajdziesz tutaj.
 

Wymagania

Aby ubiegać się o udział w Programie rocznym kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje: 

  • ukończone 18 lat,

  • znajomość alfabetu łacińskiego (A, B, C ...),

  • minimum średnie wykształcenie.

Do udziału w naszych kursach nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Studenci NIE MUSZĄ przedstawiać zaświadczenia o zdaniu egzaminów w języku angielskim, takich jak TOEFL i IELTS.
 
Zajęcia odbywają się w języku norweskim.
 

Certyfikat

Pod koniec OYP każdy student z minimalną 90% frekfencją otrzyma oficjalny certyfikat potwierdzający, że uczestniczył i pomyślnie zakończył program. Każda godzina obecności studenta na kursie zostanie udokumentowana, a całkowity czas nauczania zostanie wpisany do certyfikatu.
 

Termin kursu

Roczny program 2018/2019 rozpocznie się 17.09.2018 a zakończy 9.07.2019 r.


Cena kursu

NOK  66 600,-