Kursy wg poziomu

 

 

 

Jest to kurs przeznaczony dla uczniów, którzy planują przystąpić do egzaminu Norskprøve A2-B1 oraz dla osób które chcą odświeżyć swoją wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa norweskiego a także powtórzyć swoje umiejętności językowe na poziomie A2-B1.

 

O kursie

Kurs składa się z 36 godzin lekcyjnych i jest zaprojektowany w tym celu, aby pomóc Ci przygotować się do egzaminu Norskprøve - test znajomości języka norweskiego. Kurs koncentruje się na ugruntowaniu wiedzy i umiejętności językowych, jak również zwiększeniu pewności siebie podczas komunikowania się w języku norweskim.

Kurs skierowany jest dla osób które posiadają wiedzię w zakresie kursów standardowych na poziomach B1-1, B1-2 i B1-3, kursu semestralnego B1 lub intensywnego B1.

 

Poziom kursu

Powyższy kurs, skierowany jest do osób, które chcą się przygotować do egzaminu państwowego, powtórzyć materiał z kursu na poziomie A2-B1 lub przygotować się do podjęcia nauki na kolejnym poziomie, zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).

Więcej informacji dotyczących egzaminu Norskprøve można znaleźć na stronie internetowej Kompetanse Norge: www.kompetansenorge.no

 

Schemat kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki. Na każdy, trwający 6 tygodni kurs przypada 12 zajęć po 3 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna = 45 minut) na każde zajęcia. Łączna liczba godzin kursu to 36 godzin lekcyjnych.

 • Zajęcia 1, 3, 5, 7, 9, 11: Lekcja z nauczycielem w klasie

 • Zajęcia 2, 4, 6, 8, 10, 12: 2 godziny lekcyjne w klasie z nauczycielem i 45 - 60 minut lekcji w sali komputerowej - språklab. Nauczyciel jest obecny w sali, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w razie potrzeby.

Umiejętności językowe

Norskprøve ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych kandydatów- czytania, słuchania, mówienia i pisania. Gramatyka nie jest testowana bezpośrednio choć kandydaci muszą wykazać się dostateczną znajomością gramatyki poprzez zadania w części pisemnej oraz odpowiadając na pytania do tekstów (w przypadku egzaminu B1-B2). Wymienione kursy gwarantują zarówno intensywne ćwiczenia praktyczne oraz dostarczają wiedzy teoretycznej niezbędnych do uzyskania pozytywnych efektów na egzaminie.

Laboratorium językowe - språklab

Raz w tygodniu, część sesji odbywa się w naszym nowym laboratorium językowym. Korzystanie z programu opracowaliśmy specjalnie w celu przygotowania kandydatów do Norskprøve. Uczestnicy kursu mają możliwość praktykowania języka w środowisku podobnym do tego w jakim będą się zajmować podczas egzaminu.

Terminy kursów przygotowujących ustalone zostały tak, aby kończyły się tuż przed rozpoczęciem egzaminu Norskprøve. Dokładne terminy w tym oczywiście są w przygotowaniu.

 

Materiały

Materiały kursu składają się na różnego rodzaju teksty które posłużą uczestnikom do praktykowania rozumienia tekstu oraz rozbudowywania i ćwiczenia słownictwa w określonym obszarze tematycznym. Są to również zadania ze słuchu oraz ćwiczenia gramatyczne. Materiały szkoleniowe wliczone są w cenę kursu i są przygotowywane przez nauczyciela na każde zajęcia.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
 

 • praca, ekonomia, zasoby,

 • rodzina,

 • miasto i wieś,

 • dom,

 • gospodarstwo domowe i ekonomia,

 • szkoła i edukacja,

 • państwo opiekuńcze i prawa człowieka,

 • żywność i zdrowie,

 • emigracja, imigracja, kultura i tradycja,

 • media.

W trakcie kursu otrzymasz wgląd w różnego rodzaju zadania egzaminacyjne, a także pozyskasz informacje odnośnie strategii ich rozwiązywania. Specjalnie opracowany program zajęć språk lab pozwoli ci na praktyczne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z użyciem komputera. Rozwiniesz swoje umiejętności mówienia i pisania po norwesku, a także czytania i rozumienia ze słuchu. Rozbudujesz słownictwo i uzyskasz ocenę oraz radę w związku z twoimi umiejętnościami w zakresie pisania i mówienia po norwesku.

Na kursie powtórzysz oraz wzmocnisz swoją wiedzę w zakresie poniższych zagadnień gramatycznych:

 • systemy i sposoby wyrażania się w czasie przeszłym, przyszłym i teraźniejszym,

 • wyrażenie opini przy użyciu „tror”, „synes”, „mener”,

 • rzeczowniki i przymiotniki, deklinacja w liczbie pojedyńczej i mnogiej, forma określona i nieokreślona, stopniowanie przymiotników,

 • possesiver,

 • struktura i szyk zdania, zdania proste i złożone,

 • łączenie słów,

 • zdania złożone z «som”,

 • podstawowe zasady interpunkcji.

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

NOK 5 270,-