Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

Kurs Norweski B2-1 to pierwszy z cyklu trzech kursów języka norweskiego na poziomie zaawansowanym, jakie oferuje nasza szkoła. Kurs koncentruje się na Rozdziałach 1-5 podręcznika „Her på berget.” Kurs przeznaczony jest dla osób, które pomyślnie zrealizowały materiał z podręcznika „Stein på stein” lub równoważnego, oraz dysponują ugruntowaną praktyczną znajomością gramatyki norweskiej i chciałyby zyskać większą biegłość językową.

 

O kursie

Zajęcia składają się na indywidualną oraz zespołową pracę, dyskusje, zadania ze słuchu oraz pracę domową. Kurs obejmuje 10 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), w sumie 30 godzin. Uczestnicy kursu rozpoczynają naukę na poziomie B2 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).


Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mówić bardziej płynnie, wykorzystując bardziej zaawansowane zwroty, formy odmiany czasownika i opisy. Będą używać bardziej złożonych struktur zdaniowych oraz bardziej finezyjnego języka. Czynności i rozmowy staną się łatwiejsze, a rozumienie języka mówionego i samo mówienie po norwesku będzie wiązać się z mniejszym stresem. Uczestnicy zaczną również dobierać słowa w sposób bardziej zróżnicowany dzięki rozszerzeniu zasobów słownictwa.
 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, we wtorki i czwartki lub w piątki i soboty. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda).

 

Materiały

Korzystanie z podręczników na kursie jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach.

Obowiązkowe materiały

  • podręcznik i ćwiczenia Her på berget

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

NOK  4 760,-

Uwaga: Od pierwszego maja nowe ceny kursów!

 

WSKAZÓWKA Alfa: Jeśli chcesz kontynuować swoja przygodę z językiem norweskim, zapisz się na kurs Norweski B2-2 i rozszerz zakres tematów, o których będziesz w stanie rozmawiać po norwesku.