Kursy wg poziomu

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A1-1
13th of May
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15

Standard A1-1
14th of May
Tuesday/Thursday
19:30 - 21: 45

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Intensive B2 part 2
15th of May
Monday-Thursday
09:00 - 13:10

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15


 

Kurs stanowi kontynuację kursu Norweski B2-2 i obejmuje ostatnią część podręcznika „Her på Berget”, tj. Rozdziały 10-13. Przeznaczony jest dla osób dysponujących zaawansowaną znajomością języka norweskiego i pracujących nad płynnością wypowiedzi w tym języku.

 

O kursie

Zajęcia składają się na indywidualną oraz zespołową pracę, dyskusje, zadania ze słuchu oraz pracę domową. Kurs obejmuje 10 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), w sumie 30 godzin. Uczestnicy kursu kontynuują naukę na poziomie B2 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).


Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie tworzyć i czytać bardzie złożone teksty, zarówno na tematy konkretne, jak i abstrakcyjne. Będą czuli się komfortowo w spontanicznych rozmowach z innymi oraz będą dysponować szerokim zasobem słownictwa do wykorzystania w codziennych sytuacjach, jak również w rozmowach o bieżących wydarzeniach, społeczeństwie norweskim oraz zagadnieniach społeczno-politycznych.
 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, we wtorki i czwartki lub w piątki i soboty. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda).

 

Materiały

Korzystanie z podręczników na kursie jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach.

Obowiązkowe materiały

  • podręcznik i ćwiczenia Her på berget

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

NOK  4 760,-

 

WSKAZÓWKA Alfa: Zapisz się na Kurs gramatyki, aby powtórzyć i rozszerzyć swoje wiadomości z zakresu gramatyki języka norweskiego , lub Kurs przygotowawczy do egzaminu Bergenstest B2-C1, który pomoże Ci w powtórkach.