Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

Kurs stanowi kontynuację kursu Norweski B1-2 i obejmuje ostatnią część podręcznika „Stein på stein,” tj. Rozdziały 11-14. Kurs nadaje się dla osób z zaawansowaną/średnią znajomością języka norweskiego, które chcą kontynuować naukę. Na tym poziomie nauki, uczestnicy kursu nabędą praktyczną znajomość gramatyki norweskiej.

 

O kursie

Zajęcia składają się na indywidualną oraz zespołową pracę, dyskusje, zadania ze słuchu oraz pracę domową. Kurs obejmuje 10 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 30 godzin lekcyjnych. Uczestnicy kursu rozpoczną naukę na poziomie B1 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).


Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą dysponować szerszym zasobem słownictwa i będą w stanie wypowiadać się z większą swobodą i lepszą kontrolą języka. Będą w stanie zorientować się w głównym temacie rozmowy oraz sami się do niej włączyć. Łatwiej będzie im mówić o własnych doświadczeniach, nadziejach, marzeniach i ambicjach. Będą umieli wypowiedzieć się na piśmie w prosty sposób na tematy sobie znane, wykorzystując bardziej złożone struktury zdaniowe. Uczestnicy będą w stanie brać udział w merytorycznych rozmowach dotyczących społeczeństwa norweskiego i bieżących wydarzeń.

 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, we wtorki i czwartki lub w piątki i soboty. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda).

 

Materiały

Korzystanie z podręczników na kursie jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach.

Obowiązkowe materiały

  • podręcznik i ćwiczenia Stein på stein

Zalecane materiały

  • słownik do książki Stein på stein

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

NOK  4 760,-

WSKAZÓWKA Alfa: Jeśli chcesz kontynuować swoją przygodę z językiem norweskim, zapisz się na kurs Norweski B2-1, na którym poznasz bardziej zaawansowane słownictwo.