Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

Kurs stanowi kontynuację kursu Norweski B1-1 i obejmuje Rozdziały 6 -10 z podręcznika „Stein på stein.” Przeznaczony jest dla osób na poziomie średnio zaawansowanym, dysponujących średnią/zaawansowaną znajomością języka norweskiego i chcących kontynuować naukę. Na tym poziomie nauki, uczestnicy kursu nabędą praktyczną znajomość gramatyki norweskiej.

 

O kursie

Zajęcia składają się na indywidualną oraz zespołową pracę, dyskusje, zadania ze słuchu oraz pracę domową. Kurs skupia się na rozdziałach 6-10 z książki Stein på stein i obejmuje 10 zajęć. Każde zajęcia to 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co stanowi w sumie 30 godzin lekcyjnych. Uczestnicy kursu kontynuują naukę na poziomie B1 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).


Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy zyskają większą swobodę w wypowiadaniu się na temat kultury, edukacji, szukania pracy i  życia społecznego. Zaczną budować bardziej złożone zdania i będą czuli się bardziej komfortowo w spontanicznych rozmowach zinnymi oraz przy wymianie opinii na tematy, które ich interesują.

 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, we wtorki i czwartki lub w piątki i soboty. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda).

 

Materiały

Korzystanie z podręczników na kursie jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach.

Obowiązkowe materiały

  • podręcznik i ćwiczenia Stein på stein

Zalecane materiały

  • słownik do książki Stein på stein

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

NOK  4 760,-

WSKAZÓWKA Alfa: Jeśli chcesz kontynuować swoją przygodę z językiem norweskim, zapisz się na kurs Norweski B1-3, gdzie poznasz bardziej zaawansowane słownictwo.