Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 


 

Kurs stanowi kontynuację kursu Norweski A1-2 i obejmuje trzecią i ostatnią część podręcznika “På vei,” tj. Rozdziały 11-16 (wydanie 2012). Kurs przeznaczony jest dla osób, które umieją już formułować proste wypowiedzi wczasie teraźniejszym i przeszłym.

 

O kursie

Kurs obejmuje 12 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 36 godzin lekcyjnych. Kurs przewiduje pracę indywidualną i grupową, dyskusje, ćwiczenia ze słuchu, oraz zadawanie prac domowych. Kurs koncentruje się na rozdziałach 11-16 z podręcznika „På vei.” Uczestnicy kursu kontynuują naukę na poziomie A2 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).

Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą rozumieć często używane zwroty oraz dysponować szerszym słownictwem. Będą umieli wypowiadać się w prosty sposób na tematy takie ja szkoła, związki rodzinne, wakacje i dzień pracy. Zyskają większą łatwość w czytaniu prostych ogłoszeń i odpowiadaniu na nie, a także większą swobodę w rozmowach na tematy dotyczące życia codziennego. Będą umieli podtrzymać rozmowę na temat osób, miejsc i rzeczy, używając nieco bardziej zaawansowanych struktur zdaniowych dotyczących czasu i miejsca.
 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, we wtorki i czwartki lub w piątki i soboty. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda).

 

Materiały

Korzystanie z podręczników na kursie jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach.

Obowiązkowe materiały

  • podręcznik i ćwiczenia På Vei (wydanie 2012)

Zalecane materiały

  • słownik do książki På Vei (wydanie 2012)

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

NOK  4 760,-

 

WSKAZÓWKA Alfa: Jeśli chcesz kontynuować swoją przygodę z językiem norweskim, zapisz się na kurs Norweski B1-1, na którym powtórzysz swoje wiadomości gramatyczne.