Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 


 

Kurs stanowi kontynuację kursu Norweski A1-1 i koncentruje się na Rozdziałach 6-10 podręcznika „På vei(wydanie 2012). Kurs Norweski A1-2 przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową znajomość języka norweskiego lub chcących rozszerzyć swoje kompetencje językowe. Uczestnicy uczą się także formułować wypowiedzi w czasie teraźniejszym i przeszłym.


O kursie

Kurs obejmuje 12 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 36 godzin lekcyjnych. Kurs przewiduje pracę indywidualną i grupową, dyskusje, ćwiczenia ze słuchu, oraz zadawanie prac domowych. Kurs koncentruje się na rozdziałach 6-10 z podręcznika „På vei.” Uczestnicy kursu rozpoczynają naukę na poziomie A1-A2– zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).

Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą umieli opisać proste czynności dotyczące przeszłości i teraźniejszości, mówić o czynnościach wykonywanych przez siebie i inne osoby oraz prowadzić proste rozmowy z zastosowaniem podstawowego toku rozumowania (dlatego, ponieważ). Będą umieli zamówić bilety i udzielać wskazówek dotyczących drogi oraz zrozumieć takie wskazówki, będą również dysponować większą wiedzą na temat geografii Norwegii i sposobów spędzania czasu w tym kraju.
 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, we wtorki i czwartki lub w piątki i soboty. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda).

 

Materiały

Korzystanie z podręczników na kursie jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach.

Obowiązkowe materiały

  • podręcznik i ćwiczenia På Vei (wydanie 2012)

Zalecane materiały

  • słownik do książki På Vei (wydanie 2012)

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

NOK  4 760,-

WSKAZÓWKA Alfa: Jeśli chcesz kontynuować swoją przygodę z językiem norweskim, zapisz się na kurs Norweski A2 na którym rozszerzysz swoje słownictwo.