Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

Kurs języka norweskiego A1-1 to pierwszy poziom nauki norweskiego oferowany przez Alfaskolen, przeznaczony dla osób, które nie miały dotychczas kontaktu z językiem norweskim. Uczestnicy kursu nabywają podstawową znajomość języka norweskiego oraz podstawy wiedzy o społeczeństwie norweskim. Uczą się także formułować wypowiedzi w czasie teraźniejszym.

 

O kursie

Kurs obejmuje 12 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 36 godzin lekcyjnych. Kurs przewiduje pracę indywidualną i grupową, dyskusje, ćwiczenia ze słuchu, oraz zadawanie prac domowych. Kurs koncentruje się na rozdziałach 1-5 z podręcznika „På vei.” Uczestnicy kursu rozpoczynają naukę na poziomie A1 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).

Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą umieli witać się i prowadzić bardzo podstawowe rozmowy w ramach codziennych czynności, takich jak robienie zakupów spożywczych, czy składanie zamówienia w kawiarni. Będą umieli powiedzieć, która jest godzina, liczyć i zadawać podstawowe pytania przy użyciu prostych zdań.
 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, we wtorki i czwartki lub w piątki i soboty. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda).

 

Materiały

Korzystanie z podręczników na kursie jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach.

 

Obowiązkowe materiały

  • podręcznik i ćwiczenia På Vei (wydanie 2012)

Zalecane materiały

  • słownik do książki På Vei (wydanie 2012)

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie. 


Cena kursu

NOK  4 760,-


WSKAZÓWKA Alfa: Jeśli chcesz kontynuować swoją przygodę z językiem norweskim, zapisz się na kurs Norweski A1-2, gdzie poznasz czas przeszły.