Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

Kurs Intensywny B2 PLUS część 2 stanowi kontynuację kursu Intensywny B2 PLUS część 1 i obejmuje rozdziały 7-13 z podręcznika „Her på BergetKurs jest intensywny i uczniowie muszą przeznaczyć dużo czasu na codzienną naukę słownictwa i odrabianie pracy domowej. Zajęcia składają się na pracę w grupach, zadania indywidualne, wykłady , dyskusje oraz pracę domową.

O kursie

Uczestnictwo w intensywnym kursie od poniedziałku do czwartku pozwala na efektywną naukę poprzez systematyczną pracę z tekstami, rozbudowywanie słownictwa oraz poznawanie nowych struktur gramatycznych. Nauka odbywa się pod kontrolą profesjonalnych nauczycieli.
Celem intensywnego kursu jest nabycie przez jego uczestników poczucia bezpieczeństwa i swobody w posługiwaniu się językiem norweskim na co dzień.

Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć, co gwarantuje szybką naukę.

 

Poziom kursu

Kurs obejmuje cały materiał zawarty w podręczniku „Her på berget”. Uczestnicy kursu uczą się na poziomie B2 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR)

  • Kurs intensywny na poziomie B2 PLUS część 2 obejmuje rozdziały od 7 do 13 z książki Her på Berget

 

Schemat kursu

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku. Każda lekcja składa się z 5 godzin lekcyjnych. Kurs semestralny to 5 tygodni nauki, 20 spotkań składających się na 100 godzin lekcyjnych. Każda godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia Poranne
2 godziny po 45 min każda 09:00 - 10:30
Przerwa 5 min

Praktyczny norweski:

  • konwersacje

  • praca indywidualna

  • praca grupowa/ projekt

  • språklab

10:35 - 11:20
Przerwa 20 min
2 godziny po 45 min każda 11:40 - 13:10


Zajęcia bazują na pracy z tekstami, nauce słownictwa i gramatyki. Uczniom zostaną przedstawione nowe zagadnienia oraz zasady gramatyczne. Każdego dnia studenci mają jedną godzinę zajęć praktycznych skoncentrowanych na różnych metodach nauki języka, takich jak konwersacja, samokształcenie, praca zespołowa czy laboratorium językowe. Zajęcia z konwersacji odbywają się pod okiem nauczyciela który zadaje temat konwersacji, naprowadza uczniów oraz koryguje ewentualne błędy wymowy. W trakcie pracy z samokształcenia podzieleni na grupy studenci pracują samodzielnie nad zadaniami z gramatyki, tekstem itp. Praca nad projektem natomiast ma na celu poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem norweskim na co dzień. Uczniom zadawany jest projekt który opracowują w małych grupach. W trakcie godziny przeznaczonej na laboratorium językowe uczniowie pracują samodzielnie na plikach audio w specjalnie przygotowanej sali komputerowej. Celem laboratorium językowego jest wykształcenie w uczniach umiejętności rozumienia ze słuchu.


Materiały

Korzystanie z podręczników na kursach na poziomie B2 jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach.


Obowiązkowe materiały

  • podręcznik i ćwiczenia "Her på berget"


Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.

 

Cene kursu

NOK  9 760,-

WSKAZÓWKA Alfa: Jeżeli nie jesteś pewien jaki poziom języka wybrać wypełnij tekst kwalifikacyjny.