Alfaskolen oferuje kursy intensywne na poziomie od A1 do B2. Podczas kursów, uczestnicy w krótkim czasie poznają podstawowe słownictwo i wyrażenia, uczą się podstaw gramatyki i prawidłowej wymowy. Ze względu na intensywność kursów, nauka materiału wymaga zarówno pracy w szkole jak i systematycznej nauki słownictwa a także odrabiania pracy domowej. Kursy skupiają się na pracy grupowej, ćwiczeniach indywidualnych, dyskusjach, wykładach oraz pracy domowej.

 

O kursie

Uczestnictwo w intensywnym kursie od poniedziałku do czwartku pozwala na efektywną naukę poprzez systematyczną pracę z tekstami, rozbudowywanie słownictwa oraz poznawanie nowych struktur gramatycznych. Nauka odbywa się pod kontrolą profesjonalnych nauczycieli.


Celem intensywnego kursu jest nabycie przez jego uczestników poczucia bezpieczeństwa i swobody w posługiwaniu się językiem norweskim na co dzień.


Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.
 

Poziom kursu

Kurs oferowany jest na poszczególnych poziomach zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR) 

 

Schemat kursu

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do czwartku. Każde zajęcia to 5 godzin lekcyjnych, w sumie 100 godzin lekcyjnych. Kurs trwa 5 tygodni i składa się z 20 zajęć. Jedna godzina lekcyjna to 45 minut.

 

Zajęcia Poranne
2 godziny po 45 min  09:00 - 10:30
Przerwa  5 min

 Praktyczny norweski:

  • konwersacje

  • praca indywidualna

  • praca z projektem

  • laboratorium językowe

10:35 - 11:20
Przerwa 20 min
2 godziny po 45 min  11:40 - 13:10
 

Zajęcia bazują na pracy z tekstami, nauce słownictwa i gramatyki. Uczniom zostaną przedstawione nowe zagadnienia oraz zasady gramatyczne. Każdego dnia studenci mają jedną godzinę zajęć praktycznych skoncentrowanych na różnych metodach nauki języka, takich jak konwersacja, samokształcenie, praca zespołowa czy laboratorium językowe. Zajęcia z konwersacji odbywają się pod okiem nauczyciela który zadaje temat konwersacji, naprowadza uczniów oraz koryguje ewentualne błędy wymowy. W trakcie pracy z samokształcenia podzieleni na grupy studenci pracują samodzielnie nad zadaniami z gramatyki, tekstem itp. Praca nad projektem natomiast ma na celu poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem norweskim na co dzień. Uczniom zadawany jest projekt który opracowują w małych grupach. W trakcie godziny przeznaczonej na laboratorium językowe uczniowie pracują samodzielnie na plikach audio w specjalnie przygotowanej sali komputerowej. Celem laboratorium językowego jest wykształcenie w uczniach umiejętności rozumienia ze słuchu.


Materiały

Korzystanie z podręczników oraz innych pomocy naukowych na kursie jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach.

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencą na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Każda godzina zostanie udokumentowana włącznie z całością godzin kursu.


Cena kursu

NOK   9 760,- za poziom.


WSKAZÓWKA Alfa: Nie jesteś pewien jaki kurs wybrać? Alfaskolen oferuje bezpłatny test kwalifikacyjny, który pomoże Ci w wyborze poziomu kursu.