Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

 

Kurs stanowi kontynuację kursu intesywny B1-2 i obejmuje ostatnią część podręcznika „Stein på stein,” tj. Rozdziały 11-14. Kurs nadaje się dla osób z zaawansowaną/średnią znajomością języka norweskiego, które chcą kontynuować naukę. Na tym poziomie nauki, uczestnicy kursu nabędą praktyczną znajomość gramatyki norweskiej.

 

O kursie

Zajęcia składają się na indywidualną oraz zespołową pracę, dyskusje, zadania ze słuchu oraz pracę domową. Kurs obejmuje 10 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 30 godzin lekcyjnych. Uczestnicy kursu rozpoczną naukę na poziomie B1 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).


Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą dysponować szerszym zasobem słownictwa i będą w stanie wypowiadać się z większą swobodą i lepszą kontrolą języka. Będą w stanie zorientować się w głównym temacie rozmowy oraz sami się do niej włączyć. Łatwiej będzie im mówić o własnych doświadczeniach, nadziejach, marzeniach i ambicjach. Będą umieli wypowiedzieć się na piśmie w prosty sposób na tematy sobie znane, wykorzystując bardziej złożone struktury zdaniowe. Uczestnicy będą w stanie brać udział w merytorycznych rozmowach dotyczących społeczeństwa norweskiego i bieżących wydarzeń.

 

Schemat kursu

Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, przez trzy tygodnie. Każda sesja składa sie z trzech godzin lekcyjnych, dających w sumie 36 godzin lekcyjnych podczas całego kursu (jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut).

 

Materiały

Używanie podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych na poziomiach A1-A2 (På vei), B1 (Stein på stein) oraz B2 (Her på berget) jest obowiązkowe. Cena książek nie jest wliczona w cenę kursu – książki można zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarni. Materiały inne niż podręczniki i ćwiczenia będą używane, natomiast będą one zapewnione przez nauczyciela. Uczestnicy kursu będą otrzymywać prace domowe oparte na podręczniku oraz zeszytu ćwiczeń, które będą używane na danym kursie.

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.

 

Cena kursu

NOK 4 760,-

WSKAZÓWKA Alfa: Jesteś niepewny swojego poziomu? Alfaskolen oferuje darmowy test poziomujący, który pomoże Ci wybrać odpowieni poziom kursu.