Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

Kurs stanowi kontynuację kursu Intensywnego A1-2 i obejmuje trzecią i ostatnią część podręcznika “På vei,”(wydanie 2012) tj. Rozdziały 11-16. Kurs przeznaczony jest dla osób, które umieją już formułować proste wypowiedzi wczasie teraźniejszym i przeszłym.

 

O kursie

Kurs obejmuje 12 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 36 godzin lekcyjnych. Kurs przewiduje pracę indywidualną i grupową, dyskusje, ćwiczenia ze słuchu, oraz zadawanie prac domowych. Kurs koncentruje się na rozdziałach 11-16 z podręcznika „På vei.” Uczestnicy kursu kontynuują naukę na poziomie A2 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).

Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą rozumieć często używane zwroty oraz dysponować szerszym słownictwem. Będą umieli wypowiadać się w prosty sposób na tematy takie ja szkoła, związki rodzinne, wakacje i dzień pracy. Zyskają większą łatwość w czytaniu prostych ogłoszeń i odpowiadaniu na nie, a także większą swobodę w rozmowach na tematy dotyczące życia codziennego. Będą umieli podtrzymać rozmowę na temat osób, miejsc i rzeczy, używając nieco bardziej zaawansowanych struktur zdaniowych dotyczących czasu i miejsca.
 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, przez trzy tygodnie. Każda sesja składa sie z trzech godzin lekcyjnych, dających w sumie 36 godzin lekcyjnych podczas całego kursu (jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut).

 

Materiały

Używanie podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych na poziomiach A1-A2 (På vei-wydanie 2012), B1 (Stein på stein) oraz B2 (Her på berget) jest obowiązkowe. Cena książek nie jest wliczona w cenę kursu – książki można zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarni. Materiały inne niż podręczniki i ćwiczenia będą używane, natomiast będą one zapewnione przez nauczyciela. Uczestnicy kursu będą otrzymywać prace domowe oparte na podręczniku oraz zeszytu ćwiczeń, które będą używane na danym kursie.

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.

 

Cena kursu

NOK 4 760,-

WSKAZÓWKA Alfa: Jesteś niepewny swojego poziomu? Alfaskolen oferuje darmowy test poziomujący, który pomoże Ci wybrać odpowieni poziom kursu.