Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

Kurs stanowi kontynuację kursu IntensywnyA1-1 i koncentruje się na rozdziałach 6-10 podręcznika „vei”(wydanie 2012). Kurs Intensywny A1-2 przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową znajomość języka norweskiego lub chcących rozszerzyć swoje kompetencje językowe. Uczestnicy uczą się także formułować wypowiedzi w czasie teraźniejszym i przeszłym.

 

O kursie

Kurs obejmuje 12 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 36 godzin lekcyjnych. Kurs przewiduje pracę indywidualną i grupową, dyskusje, ćwiczenia ze słuchu, oraz zadawanie prac domowych. Kurs koncentruje się na rozdziałach 6-10 z podręcznika „På vei.” Uczestnicy kursu rozpoczynają naukę na poziomie A1-A2– zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).

Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą umieli opisać proste czynności dotyczące przeszłości i teraźniejszości, mówić o czynnościach wykonywanych przez siebie i inne osoby oraz prowadzić proste rozmowy z zastosowaniem podstawowego toku rozumowania (dlatego, ponieważ). Będą umieli zamówić bilety i udzielać wskazówek dotyczących drogi oraz zrozumieć takie wskazówki, będą również dysponować większą wiedzą na temat geografii Norwegii i sposobów spędzania czasu w tym kraju.
 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, przez trzy tygodnie. Każda sesja składa sie z trzech godzin lekcyjnych, dających w sumie 36 godzin lekcyjnych podczas całego kursu (jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut).

 

Materiały

Używanie podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych na poziomiach A1-A2 (På vei- wydanie 2012), B1 (Stein på stein) oraz B2 (Her på berget) jest obowiązkowe. Cena książek nie jest wliczona w cenę kursu – książki można zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarni. Materiały inne niż podręczniki i ćwiczenia będą używane, natomiast będą one zapewnione przez nauczyciela. Uczestnicy kursu będą otrzymywać prace domowe oparte na podręczniku oraz zeszytu ćwiczeń, które będą używane na danym kursie.

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.

 

Cena kursu

NOK 4 760,-

Porada Alfaskolen: Jesteś niepewny swojego poziomu? Alfaskolen oferuje darmowy test poziomujący, który pomoże Ci wybrać odpowieni poziom kursu.