Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które mówią po norwesku na poziomie rozszerzonym lub które ukończyły kurs norweski B2-1 w Alfaskolen oraz chcą pogłębić naukę języka. 

 

O kursie

Na kursie zostanie przedstawiona gramatyka norweska na wyższym poziomie, zwłaszcza tematy, które stanowią największy problem dla studentów. Tyczy się to min. Czsowników „skal” oraz „vil” w odniesieniu do przyszłości, budowy i użycia zdań z „hvis”, użycia przyimków. Kurs pomoże w zrozumieniu niuansów norweskiej stylistyki.

Poprzez zróżnicowane metody pracy, uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności gramatyczne. Metody pracy to między innymi rozwiązywanie zadań, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia ustne w wykorzystaniu zaawansowanych konstrukcji zdań oraz tworzenie tekstów. Na pierwszym spotkaniu odbywa się test, który umożliwia jak najlepsze dostosowanie zagadnień omawianych na zajęciach do potrzeb i zaawansowania grupy.
 

Poziom kursu

W trakcie kursu uczestnicy będą kontynuować naukę na poziomie B2 na podstawie poziomów językowych opisanych w wytycznych Europejskiej klasyfikacji poziomu biegłości językowego (CEFR).
 

Schemat kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, we wtorki i czwartki lub w piątki i soboty. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda). Łączna liczba godzin na cały kurs to 30 godzin lekcyjnych.
 

Kursy oferowany jest w następujących godzinach:

  • Kursy dzienne: 8:30 - 10:55, 11:15 - 13:40,

  • Kursy wieczorowe: 17:00-19:15 i 19:30 - 21:45


Materiały

Materiały są przygotowywane przez nauczyciela i ich koszt wliczony jest w cenę kursu.

  • Tematy omawiane w trakcie kursu: strona bierna (bli-passiv – s-passiv), zaawansowana konstrukcja zdań, pojedyncze lub podwójne znaczenie (norweski bank - bank norweski), imiesłów użyty jako przymiotnik ( formy liczby mnogiej jak forelskede czy stjålne), man i enbegge to i begge delertil for, różne sposoby akcentowania zaimków, hva i hva somså, vil skal w odniesieniu do przyszłości, , zasady stawiania przecinka, ingen oraz ikke noeningenting ikke noe, słowotwórstwo, przysłówki modalne (visst, jo, neppe osv.), preteritum futurum, preteritum perfektum, czasowniki złożone (np. overdra - dra over), odmiana nieregularna przymiotnika (”Vin er dyrT”), najwyższy stopień przymiotnika i jego użycie (”Hvem er eldst, Per eller Kari? ”), zaawansowane łączenie słów (følgeligettersomi tilfelle osv.)

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

NOK  4 430,-