FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June
till 23rd of August
New courses 
starting
every Monday

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które mówią po norwesku na poziomie rozszerzonym lub które ukończyły kurs norweski B2-1 w Alfaskolen oraz chcą pogłębić naukę języka. 

 

O kursie

Na kursie zostanie przedstawiona gramatyka norweska na wyższym poziomie, zwłaszcza tematy, które stanowią największy problem dla studentów. Tyczy się to min. Czsowników „skal” oraz „vil” w odniesieniu do przyszłości, budowy i użycia zdań z „hvis”, użycia przyimków. Kurs pomoże w zrozumieniu niuansów norweskiej stylistyki.

Poprzez zróżnicowane metody pracy, uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności gramatyczne. Metody pracy to między innymi rozwiązywanie zadań, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia ustne w wykorzystaniu zaawansowanych konstrukcji zdań oraz tworzenie tekstów. Na pierwszym spotkaniu odbywa się test, który umożliwia jak najlepsze dostosowanie zagadnień omawianych na zajęciach do potrzeb i zaawansowania grupy.
 

Poziom kursu

W trakcie kursu uczestnicy będą kontynuować naukę na poziomie B2 na podstawie poziomów językowych opisanych w wytycznych Europejskiej klasyfikacji poziomu biegłości językowego (CEFR).
 

Schemat kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, we wtorki i czwartki lub w piątki i soboty. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda). Łączna liczba godzin na cały kurs to 30 godzin lekcyjnych.
 

Kursy oferowany jest w następujących godzinach:

  • Kursy dzienne: 8:30 - 10:55, 11:15 - 13:40,

  • Kursy wieczorowe: 17:00-19:15 i 19:30 - 21:45


Materiały

Materiały są przygotowywane przez nauczyciela i ich koszt wliczony jest w cenę kursu.

  • Tematy omawiane w trakcie kursu: strona bierna (bli-passiv – s-passiv), zaawansowana konstrukcja zdań, pojedyncze lub podwójne znaczenie (norweski bank - bank norweski), imiesłów użyty jako przymiotnik ( formy liczby mnogiej jak forelskede czy stjålne), man i enbegge to i begge delertil for, różne sposoby akcentowania zaimków, hva i hva somså, vil skal w odniesieniu do przyszłości, , zasady stawiania przecinka, ingen oraz ikke noeningenting ikke noe, słowotwórstwo, przysłówki modalne (visst, jo, neppe osv.), preteritum futurum, preteritum perfektum, czasowniki złożone (np. overdra - dra over), odmiana nieregularna przymiotnika (”Vin er dyrT”), najwyższy stopień przymiotnika i jego użycie (”Hvem er eldst, Per eller Kari? ”), zaawansowane łączenie słów (følgeligettersomi tilfelle osv.)

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

NOK  4 430,-