FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

During Easter, Alfaskolen is closed from April 15th until April 22nd 2019. All classes start again from April 23rd 2019.

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A1-2
24th of April
19:30 - 21:45
Monday/Wednesday

Standard A2
23rd of April
10:30 - 12:55
Tuesday/Thursday

Intensive A2
23rd of April
13:15 - 15:40
Monday-Thursday

Intensive plus A2
23rd of April
09:00 - 13:10
Monday-Thursday

Standard A2
24th of April
17:00 - 19:15
Wednesday/Monday

Conversation A2/B1
26th of April
17:30 - 19:00
8 x Fridays

Standard B1-1
23rd of April
19:30 - 21:45
Tuesday/Thursday

Standard B1-1
24th of April
10:30 - 12:55
Wednesday/Monday

Standard B1-2
23rd of April
19:30 - 21:45
Tuesday/Thursday

Conversation B1/B2
26th of April
17:30 - 19:00
8 x Fridays

 

Oferowane przez nas kursy przygotowawcze, przeznaczone są dla osób które planują podjęcie egzaminu Norskprøve - test znajomości języka norweskiego. Podobnie jak egzamin Norskprøve, kurs oferowany jest na poziomach zaawansowania - A2-B1 oraz B1-B2.

 

O kursach

Kursy przygotowawcze do egzaminu prowadzone na różnych poziomach zgodnie z wymogami egzaminu, to kombinacja pracy na zajęciach oraz pracy domowej. W trakcie kursu uczestnicy otrzymają wgląd w różnego rodzaju zadania egzaminacyjne, a także pozyskają informacje odnośnie rozwiązywania tych zadań w celu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. Kurs skupia się na ćwiczeniach praktycznych z zakresu mówienia i pisania po norwesku, czytania i rozumienia ze słuchu a także rozwiązywania zadań gramatycznych i nauce słownictwa. Praca domowa to głównie zadania rozwijające umijętności pisania i rozumienia tekstu.

 

Poziomy kursów

Kursy przygotowawcze do egzaminów oferowane są na trzech poziomach, odpowiednio do poziomów testu językowego Norskprøve. Kursy mają na celu pomoc w przygotowaniach do egzaminów językowych. Nie są to regularne kursy językowe ukierunkowane na systematyczny postęp. Dlatego więc, sugerujemy, abyś wybierając kurs upewnił się, że odpowiada on twojemu poziomowi językowemu.

  • A2-B1 - dla osób, które ukończyły kursy standardowe B1-1, B1-2 i B1-3; kurs Semestr B1 lub inne kursy na poziomie B1.

  • B1-B2 - dla osób, które ukończyły kursy standardowe B2-1, B2-2 i B2-3; kurs Semestr B2 B1 lub inne kursy na poziomie B2.

Więcej informacji dotyczących egzaminów Norskprøve można znaleźć na stronie internetowej Kompetanse Norge: www.kompetansenorge.no

 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki. Na każdy, trwający 6 tygodni kurs przypada 12 zajęć po 3 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna = 45 minut) na każde zajęcia. Łączna liczba godzin kursu to 36 godzin lekcyjnych.

  • Zajęcia 1, 3, 5, 7, 9, 11: Lekcja z nauczycielem w klasie

  • Zajęcia 2, 4, 6, 8, 10, 12: 2 godziny lekcyjne w klasie z nauczycielem i 45 - 60 minut lekcji w sali komputerowej - språklab. Nauczyciel jest obecny w sali, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w razie potrzeby.

Umiejętności językowe

Norskprøve ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych kandydatów- czytania, słuchania, mówienia i pisania. Gramatyka nie jest testowana bezpośrednio choć kandydaci muszą wykazać się dostateczną znajomością gramatyki poprzez zadania w części pisemnej oraz odpowiadając na pytania do tekstów (w przypadku egzaminu B1-B2). Wymienione kursy gwarantują zarówno intensywne ćwiczenia praktyczne oraz dostarczają wiedzy teoretycznej niezbędnych do uzyskania pozytywnych efektów na egzaminie.

Laboratorium językowe - språklab

Raz w tygodniu, część sesji odbywa się w naszym nowym laboratorium językowym. Korzystanie z programu opracowaliśmy specjalnie w celu przygotowania kandydatów do Norskprøve. Uczestnicy kursu mają możliwość praktykowania języka w środowisku podobnym do tego w jakim będą się zajmować podczas egzaminu.

Terminy kursów przygotowujących ustalone zostały tak, aby kończyły się tuż przed rozpoczęciem egzaminu Norskprøv. Dokładne terminy w tym oczywiście są w przygotowaniu.

 

Materiały

Materiały kursu składają się na różnego rodzaju teksty które posłużą uczestnikom do praktykowania rozumienia tekstu oraz rozbudowywania i ćwiczenia słownictwa w określonym obszarze tematycznym. Są to również zadania ze słuchu oraz ćwiczenia gramatyczne. Materiały szkoleniowe wliczone są w cenę kursu i są przygotowywane przez nauczyciela na każde zajęcia.

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Każda godzina zostanie udokumentowana włącznie z całością godzin kursu.


Cena kursu

NOK 5 270,-