Oferowane przez nas kursy przygotowawcze, przeznaczone są dla osób które planują podjęcie egzaminu Norskprøve - test znajomości języka norweskiego. Podobnie jak egzamin Norskprøve, kurs oferowany jest na poziomach zaawansowania - A2-B1 oraz B1-B2.

 

O kursach

Kursy przygotowawcze do egzaminu prowadzone na różnych poziomach zgodnie z wymogami egzaminu, to kombinacja pracy na zajęciach oraz pracy domowej. W trakcie kursu uczestnicy otrzymają wgląd w różnego rodzaju zadania egzaminacyjne, a także pozyskają informacje odnośnie rozwiązywania tych zadań w celu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. Kurs skupia się na ćwiczeniach praktycznych z zakresu mówienia i pisania po norwesku, czytania i rozumienia ze słuchu a także rozwiązywania zadań gramatycznych i nauce słownictwa. Praca domowa to głównie zadania rozwijające umijętności pisania i rozumienia tekstu.

 

Poziomy kursów

Kursy przygotowawcze do egzaminów oferowane są na trzech poziomach, odpowiednio do poziomów testu językowego Norskprøve. Kursy mają na celu pomoc w przygotowaniach do egzaminów językowych. Nie są to regularne kursy językowe ukierunkowane na systematyczny postęp. Dlatego więc, sugerujemy, abyś wybierając kurs upewnił się, że odpowiada on twojemu poziomowi językowemu.

  • A2-B1 - dla osób, które ukończyły kursy standardowe B1-1, B1-2 i B1-3; kurs Semestr B1 lub inne kursy na poziomie B1.

  • B1-B2 - dla osób, które ukończyły kursy standardowe B2-1, B2-2 i B2-3; kurs Semestr B2 B1 lub inne kursy na poziomie B2.

Więcej informacji dotyczących egzaminów Norskprøve można znaleźć na stronie internetowej Kompetanse Norge: www.kompetansenorge.no

 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki. Na każdy, trwający 6 tygodni kurs przypada 12 zajęć po 3 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna = 45 minut) na każde zajęcia. Łączna liczba godzin kursu to 36 godzin lekcyjnych.

  • Zajęcia 1, 3, 5, 7, 9, 11: Lekcja z nauczycielem w klasie

  • Zajęcia 2, 4, 6, 8, 10, 12: 2 godziny lekcyjne w klasie z nauczycielem i 45 - 60 minut lekcji w sali komputerowej - språklab. Nauczyciel jest obecny w sali, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w razie potrzeby.

Umiejętności językowe

Norskprøve ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych kandydatów- czytania, słuchania, mówienia i pisania. Gramatyka nie jest testowana bezpośrednio choć kandydaci muszą wykazać się dostateczną znajomością gramatyki poprzez zadania w części pisemnej oraz odpowiadając na pytania do tekstów (w przypadku egzaminu B1-B2). Wymienione kursy gwarantują zarówno intensywne ćwiczenia praktyczne oraz dostarczają wiedzy teoretycznej niezbędnych do uzyskania pozytywnych efektów na egzaminie.

Laboratorium językowe - språklab

Raz w tygodniu, część sesji odbywa się w naszym nowym laboratorium językowym. Korzystanie z programu opracowaliśmy specjalnie w celu przygotowania kandydatów do Norskprøve. Uczestnicy kursu mają możliwość praktykowania języka w środowisku podobnym do tego w jakim będą się zajmować podczas egzaminu.

Terminy kursów przygotowujących ustalone zostały tak, aby kończyły się tuż przed rozpoczęciem egzaminu Norskprøv. Dokładne terminy w tym oczywiście są w przygotowaniu.

 

Materiały

Materiały kursu składają się na różnego rodzaju teksty które posłużą uczestnikom do praktykowania rozumienia tekstu oraz rozbudowywania i ćwiczenia słownictwa w określonym obszarze tematycznym. Są to również zadania ze słuchu oraz ćwiczenia gramatyczne. Materiały szkoleniowe wliczone są w cenę kursu i są przygotowywane przez nauczyciela na każde zajęcia.

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Każda godzina zostanie udokumentowana włącznie z całością godzin kursu.


Cena kursu

NOK 5 270,-