Są to zajęcia praktyczne mające na celu udoskonalenie zdolności konwersacyjnych, wymowy, i gramatyki w codziennej konwersacji; szczególnie przydatne dla osób, które mają trudności w formułowaniu ustnych wypowiedzi w języku obcym.

 

O kursie

Zajęcia oparte są na pracy z gazetami, dyskusjach i dialogach oraz symulacjach rzeczywistych sytuacji. Nauczyciel wskazuje uczniom wszystkie błędy gramatyczne i stylistyczne i pomaga je poprawić. Uczestnicy pracują nad wymową, słownictwem i idiomami tak, aby rozwijać swoje umiejętności konwersacyjne. Uczestnicy kursu są również indywidualnie oceniani pod kątem gramatyki i wymowy.
 

Poziomy kursu

Kurs podzielony jest na dwa osobne poziomy:
 

 

Schemat kursu

Każdy kurs trwa osiem tygodni (8 zajęć). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Każde zajęcia obejmują 2 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 16 godzin lekcyjnych.

Kurs konwersacji oferowany jest w poniższych godzinach:

  • poniedziałek lub środa: 12:45 - 14:15, 13:50 - 15:30 lub 16:00 - 17:30

  • piątek : 17:30 - 19:00


Materiały

Podczas lekcji uczestnicy otrzymują przygotowane przez nauczyciela materiały, które są wliczone w cenę kursu.
 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń który wykaże minimalną 80% obecność na zajęciach otrzyma certyfikat. Każda godzina zostanie udokumentowana a łączna ilość skompletowanych godzin umieszczona na certyfikacie.


Cena kursu

NOK  2 390,-