FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June
till 23rd of August
New courses 
starting
every Monday

 

Są to zajęcia praktyczne mające na celu udoskonalenie zdolności konwersacyjnych, wymowy, i gramatyki w codziennej konwersacji; szczególnie przydatne dla osób, które mają trudności w formułowaniu ustnych wypowiedzi w języku obcym.

 

O kursie

Kurs obejmuje osiem zajęć. Na każdych zajęciach uczestnicy otrzymają od prowadzącego kontrowersyjny artykuł lub informacje stanowiące „gorący temat”, o którym można porozmawiać ze znajomymi lub współpracownikami również poza zajęciami w szkole. Dzięki omawianiu aktualnych wydarzeń uczestnicy dodatkowo poszerzają swoją wiedzę na temat społeczeństwa norweskiego. Tematy zajęć udostępniane są wcześniej tak, aby uczestnicy kursu mogli przygotować sobie słownictwo potrzebne do dyskusji. 


Poziom kursu

Kurs prowadzony jest na poziomie B1-B2, zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).


Schemat kursu

Każdy kurs trwa osiem tygodni (8 zajęć). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Każde zajęcia obejmują 2 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 16 godzin lekcyjnych.

Kursy konwersacji oferowane są w poniższe dni:

  • poniedziałki i środy: 12:45 - 14:15, 13:50 - 15:30 or 16:00 - 17:30

  • piątki: 17:30 - 19:00

 

Materiały

Podczas lekcji uczestnicy otrzymują niezbędne materiały wliczone w cenę kursu.Tematy omawiana podczas kursu konwersacji B1-B2:

  • Zajęcia 1: Popkultura na świecie

  • Zajęcia 2: System edukacyjny w Norwegii

  • Zajęcia 3: Imigracja i różnice kulturowe

  • Zajęcia 4: Podania ludowe i baśnie Norwegii i innych krajów

  • Zajęcia 5: System opieki zdrowotnej w Norwegii

  • Zajęcia 6: Związki rodzinne i przełomowe wydarzenia w życiu człowieka

  • Zajęcia 7: Polityka i demokracja

  • Zajęcia 8: Podróże  


Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.

 

Cena kursu

NOK  2 390,-WSKAZÓWKA Alfa: Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy mogą zapisać się na kurs Gramatyka I i II lub kontynuować naukę na Standardowym kursie języka norweskiego (B2-1, B2-2, B2-3) lub na Kursie semestralnym B2.