Nasze kursy letnie przewidziane są dla osób, które pragną wykorzystać czas wakacyjny, aby zacząć uczyć się języka norweskiego i komunikować się bardziej efektywnie. Kursy są również odpowiednie dla tych, którzy już znają norweski i dla tych którzy chcą poprawić swoją norweską wiedzę w okresie letnim lub tez pragną podtrzymać kontakt z językiem pomiędzy kursami.

 

O kursach letnich

Kurs letni to intensywny kursy, który odbywa się od czerwca do sierpnia, w sumie przez 10 tygodni. Każdy tydzień liczy się jako oddzielny kurs, a uczniowie wybierają, ile tygodni chcą uczestniczyć.

Kurs ma elastyczne podejście, więc nauczyciel w zależności od potrzeb grupy może różnicować stosowane przez siebie metody. Chociaż kładziemy nacisk na przyjemną wakacyjną atmosferę, kurs jest intensywny i dynamiczny w taki sposób, że przyspiesza proces uczenia się. Kurs koncentruje się na zrozumieniu pisanego i mówionego języka oraz poprawnej wymowy.

Jeśli wolisz intensywne kursy wieczorowe w okresie letnim, kliknij tutaj


Poziomy kursów

Kurs prowadzony jest na pięciu poziomach – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR):

  • poziom podstawowy (studenci bez znajomości języka norweskiego),

poziom początkujący (uczestnicy, którzy są na poziomie A1 na poziomie CEFR lub którzy wcześniej uczyli się norweskiego i potrafią robić podstawy)

  • poziom średnio zaawansowany niższy (Uczestnicy na poziomie CEFR A2)
  • poziom średnio zaawansowany (uczestnicy na poziomie CEFR A2 - B1)
  • poziom zaawansowany (Uczestnicy na poziomie CEFR B2 - C1)

    Alfaskolen oferuje oprócz regularnych kursów letnich kursy z konwersacjami ( Kurs letni PLUS) na wszystkich poziomach, jeśli mamy wystarczająca ilość uczestników na danym poziomie.

Test kwalifikacyjny

Uczestnicy proszeni są o przekazanie szkole informacji na temat ich aktualnego poziomu znajomości języka w części przewidzianej na komentarze przy zapisywaniu się na kurs. Wszyscy uczestnicy kursu letniego otrzymają automatycznie test kwalifikacyjny, po zakończeniu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej. Test przeprowadzany jest online. Test ten jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników na poziomie wyższym niż A1-1 (poziom początkujący).

Alfaskolen, w porozumieniu z uczniem, może umieścić uczestnika na poziomie najlepiej dla niego odpowiadającym.

Schemat kursu

Kurs może trwać od 1 do 10 tygodni, w zależności od potrzeb uczestnika. Ostatnim dniem kursu letniego w 2018 jest piątek 24 sierpnia. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 12:15, lub 17:00 do 20:15. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne, oraz godzinę konwersacji co daje w sumie 20 godzin lekcyjnych w tygodniu lub poprzez uczestnictwo w kursie letnim PLUS, 4 godziny lekcyjne dziennie oraz godzina konwersacji, czyli 25 godzin lekcyjnych w tygodniu. Uczestnicy wykupują odpowiadającą im liczbę tygodni. Jedna godzina lekcyjna to 45 minut.

 

  Kurs letni (20 godzin lekcyjnych w tygodniu) Kurs letni PLUS (25 godzin lekcyjnych w tygodniu) 
 
Dwie lekcje po 45 min każda  09:00 - 10:30  09:00-10:30
 Przerwa  15 min  15 min
Samoksztalcenie  10:45 - 11:30  10:45 - 11:30
Jedna lekcja a 45 min  11:30 - 12:15  11:30 - 12:15
Przerwa XXXXXXXXXX  15 min
 Konwersacje XXXXXXXXXX  12:30-13:15

 
 

2 x 45 min: W pierwszej części nacisk kładziony jest na nowe słownictwo i gramatykę związaną z dzisiejszym tematem. Student zostanie wprowadzony do nowych wyrażeń i sposobu ich użycia.

Samokształcenie: W okresie samodzielnej nauki student rozwiązuje zadania z innymi uczniami w małych grupach od 3 do 4 osób. Wspólnie rozwijamy słownictwo i rozwiązujemy zadania gramatyczne.

2 x 45 min: W drugiej części studenci omawiają z nauczycielem zadania ukończone w trakcie samokształcenia. Ćwiczą praktyczny język norweski i próbują zrozumieć język za pomocą różnych rodzajów zadań.

1 x 45 min (Konwersacja PLUS): W tej dodatkowej ofercie uczniowie będą ćwiczyć norweskie formy ustne, koncentrując się na wymowie i gramatyce w codziennej rozmowie.

Materiały

Materiały są wliczone w cenę kursu. Nauczyciel przygotowuje materiały na poszczególne zajęcia zgodnie z potrzebami uczestników.


Daty rozpoczęcia 2019

  • poziom podstawowy: 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08
  • pozostałe poziomy: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08

    Ostatnim dniem kursu letniego w 2019 jest piątek 23 sierpnia.

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

Uczestnik może zakupić od 1 do 10 tygodni kursu.

 Cena za tydzień 
 
Kurs letni
 (20 godzin lekcyjnych w tygodniu) 
Kurs letni PLUS
 (+ 5 godzin  lekcyjnych konwersacji na każdy tydzień nauki) 
 1-szy tydzień  NOK  2 250  NOK  600
 2 tygodnie  NOK  4 410 (2205 za tydzień)  NOK  600
 3 tygodnie  NOK  6 480 (2160 za tydzień)  NOK  600
 4 tygodnie  NOK  8 460 (2115 za tydzień)  NOK  600
 5 tygodni  NOK  10 350 (2070 za tydzień)  NOK  600
 6 tygodni  NOK  12 150 (2025 za tydzień)  NOK  600
 7 tygodni  NOK  13 860 (1980 za tydzień)  NOK  600
 8 tygodni  NOK  15 480 (1935 za tydzień)  NOK  600
 9 tygodni  NOK  17 010 (1890 za tydzień)  NOK  600
 10 tygodni  NOK  18 450 (1845 za tydzień)  NOK  600

 

Rezerwacja kontynuacji kursu na następny tydzień, należy złożyć najpóźniej w środę poprzedzająca rozpoczęcie. Szkoła nie rezerwuje miejsca dla studentów, którzy się nie zarejestrowali bądź nie potwierdzili rejestracji na kolejny tydzień.

* Przy zamówieniu kilku tygodni zostanie wystawiona faktura łączna za cały okres.

** Alfaskolen zastrzega sobie prawo do anulowania / łączenia grup, w których nie ma wystarczającej liczby uczniów. Jeśli student uczestniczy w kursie kilka tygodni, należy wsiąść pod uwagę zmian, takich jak zmiana nauczyciela i dołączenie do kursu nowych uczestników.

 

Anulowanie i nieobecność

Anulowanie całości lub części kursu letniego musi być dokonane na piśmie.

Zasady anulowania są wymienione w punkcie numer 4„Opłata za rezygnacje i anulowanie”.

Uczestnicy, którzy stracą jedno lub więcej spotkań, mogą otrzymać utracone spotkania tylko podczas przedstawienia zwolnienia lekarskiego. Utracone zajęcia można odrobić tylko na tym samym poziomie i w czasie trwania bieżącego kursu letniego. Nieobecność poza zwolnieniem lekarskim jest niehonorowana, a godziny zajęć nie są zastępowane.

 

WSKAZÓWKA Alfa: W zależności od własnego poziomu, możesz kontynuować naukę na naszych kursach standardowych  lub intensywnych – po ukończeniu kursów letnich.

 

Zapisz się teraz!