Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

To drugi z trzech zaplanowanych kursów na poziomie C1. Przeznaczony jest dla osób które ukończyły kurs na poziomie B2 lub mają wiedzę na podobnym poziomie.

 

O kursie


Uważasz, że masz problem ze zrozumieniem zaawansowanych norweskich tekstów? Twój norweski jest dobry ale jednak chciałbyś go jeszcze ulepszyć?
Ten kurs jest skierowany dla osób które pomimo dobrej znajomości języka norweskiego chciałby jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. 
 
Materiały są bezpłatne i składają się na różnego rodzaju teksty. Poprzez pracę z różnymi tematami, w oparciu o norweską literaturę piękną i literaturę faktu skupimy się na lepszym rozumieniu języka i kultury norweskiej. 

Wybrane zostaną takie tematy, które zainteresują uczestników kursu. Poprzez dyskusje, debaty i inne ćwiczenia ustne, każdy z uczestników będzie miał okazję praktykować język norweski z osobami na podobnym pozimie i z podobną motywacją.
 
Będziemy również pracować nad lepszym rozumieniem tekstu pisanego poprzez pracę na tekstach takich jak: list, artykuł, przemówienie, wiersz, rozprawka, nowela itp. Korzystać będziemy z autentycznych materiałów.

Rozumienie ze słuchu może stanowaić problem dla wielu osób. W związku z tym w trakcie kursu postawimy również nacisk na zadania ze słuchu, głównie wiadomości.
 
Na kurs składać się będzie również szereg zadań pisemnych, takich jak referat, rozprawka itp.

 

Schemat kursu
 

Kurs trwa 10 tygodni a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda) czyli łączna liczba godzin kursu to 30 godzin lekcyjnych.
 

Kursy standardowe odbywają się w następujących godzinach:

  • Kursy wieczorowe: 17:00-19:15


 

Materiały

 

Materiały są przygotowane przez nauczyciela i wliczone w cenę kursu. Tematy omawiane w trakcie zajęć to:

 

  • Wolność słowa, polityka i społeczeństwo, Norwegia i świat, znani Norwedzy, wydarzenia, literatura.
  • Zaimki, partikkel/czasownik, słowotwórstwo, szyk w zdaniu, grupy czasowników.

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Każda godzina zostanie udokumentowana włącznie z całością godzin kursu.


Cena kursu

NOK  4 435,-